Kaikki koulutukset
12.10.2018 - Riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikön täyden­nyskoulutusohjelma (50 op), Helsinki
EU-tietosuoja-asetus -lakikoulutus (1 op), 7.9.2018 Tampere
YT-neuvottelut seurakunnassa ja vuorovaikutus muutoksessa (1-8 op), 23.-24.10.2019 Helsinki
28.9.2018 - Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus kirkossa (1 op), Helsinki
Riskienhallinnan erityisosaaminen -täydennyskoulutusohjelma (18 op), Helsinki
Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus 1 op, 13.-14.6.2019 Kuopio
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Helsinki 2018-2019
Työelämän juridiikka muutoksessa (3 op), 21.-22.2.2019, Tampere
Osaava tietosuojavastaava 15 op, Tampere 2019
Työelämän juridiikka kirkossa (15 op) -täydennyskoulutusohjelma 2018-2020 Helsinki
Riskienhallinnan ja turvallisuustoiminnan sääntely (6 op), Tampere
2018 - Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa -täydennyskoulutus (25 op)
Syksy 2018 - Lääkehoidon arviointi, Helsinki
Korkeakoulutuksella työhön 15 op, Kuopio 2018-2019
Uraohjaus – tukea työuralle suuntautumiseen (10 op), Kuopio 2018–2019
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2019-2022 (60 op)
29.8.2018 - Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa - julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö (15 op)
Sisäilma-asiantuntija (25 op)
Rakennusterveysasiantuntija (45 op)
Digitalisaatio ja uudistuvat metsäpalvelut (2 op)
Uudistuva metsäbiotalous - webinaarit
LÄÄKÄRIN SUOMI - Maahanmuuttajalääkärin kielelliset valmiudet, Tampere 2018-2019
Coaching by Walking
Lääkehoidon kokonaisarviointi -jatkokoulutus 2019, Jyväskylä
Kevät 2019 - Lääkitysturvallisuuden asiantuntija, Tampere
Kevät 2019 - Lääkehoidon arviointi, Oulu
Monitavoitteisen päätöksenteon menetelmät metsätaloudessa (2 op)
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
Lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja tunnetaidot 10 op
2.10.2018 - Lääkinnällisten laitteiden käytettävyys - avain riskienhallintaan ja potilasturvallisuuteen, Helsinki
Emba Johtajana muutoksissa -opinnot (20 op)
Uudistuva venäjän opetus 10 op, Helsinki ja Joensuu
Metsän jatkuva kasvatus metsäbiotalouden murroksessa, verkkokurssi (2 op) ja harjoitustyö (1 op)
Maahanmuuttajien opinto- ja urapolkujen tukeminen ohjauksessa 10 op
Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus (10 op), syksy 2018 - kevät 2019
25.9.2018 - 31.12.2019 - Uudistava johtaja (15 op)
13.9.2018 - Opettajan oikeudet ja velvollisuudet (1 op) -lakikoulutus, Tampere
Varhaiskasvatuksen oikeudelliset kysymykset (1op), Tampere
Koulun ja kodin yhteistyö monikulttuurisessa ja -kielisessä toimintaympäristössä (10 op)
Aineenopettajan pedagogiset opinnot, kieli- ja kulttuurivalmennus
8.11.2018 - Iäkkäiden psykiatriset lääkehoidot, Kuopio
Biojalostamon raaka-aineen hankinta ja logistiikka (3 op)
Bioenergian markkinat ja energiamurros (2 op)
Biotalouden uudet tuotteet ja arvoverkot (3 op)
Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen (15 op)
Metsäbiotalouden kehittyvät liiketoimintamallit ja rahoitus (3 op)
17.-18.10.2018 - Digitaaliset palvelut ja saavutettavuus julkisessa hallinnossa, Tampere
28.8.2018 - Psykososiaaliset kysymykset kärjistyneissä sisäilmaongelmissa, Kuopio
Työyhteisösovittelu 10 op tilauskoulutuksena
5.10.2017 - 31.12.2018 - Traumojen ja kriisien kohtaaminen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus- ja ohjaustyössä (7 op)
Opettajan ja ohjaajan hyvinvointi (1 op)
20.4.2018 - Kivun lääkehoito, Kuopio
Ajankohtainen ympäristöoikeus VIII –erikoistumisohjelma, 2018 - 2020 Hämeenlinna
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Tampere 2017-2018
Future Leadership (5 op)
SF-Growth Mindset valmennus
Työllisyyden hoidon kehittäminen
Voimaannuttava vuorovaikutus työyhteisössä 3 op
Ilmastonmuutos ja riskien hallinta metsien hoidossa ja käytössä (2 op)
Palvelumuotoilua yrityksiin -valmennus (5 op)
5T Uudistumiskyky - Valmennus lähiesimiehille ja keskijohdolle
Emba Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnot (25 op)
Varhainen puuttuminen – ratkaisukeskeinen puheeksi ottaminen (1 op)
Oivalluksia! Ratkaisukeskeinen valmennus
Ratkaisukeskeinen ja aivoystävällinen esimiestyö (1 op)
Ratkaisukeskeinen kehityskeskustelu osaamisen johtamisessa (1 op)
Valmentava esimies (1 op)
Ratkaisukeskeinen työyhteisö (1 op)
Projektiosaajat (15 op)
1.9.2018 - Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille ja farmaseuteille
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2017-2021(60 op)
Senioripedagogiikka sosiaalipedagogisesta viitekehyksestä
17.1.-5.10.2018 - Kielitietoisuusagentit (9 op)
Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus 3 op
Positiivisen psykologian kokeiluohjelma 3 op
Nepsy-oppilaat ja heidän tukeminen koulussa 2 op
Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät 2 op
Lapsen ja nuoren voimavarojen, tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen tukeminen 10 op
Suomea työssä -kielivalmennus
Yhteiskunnallisen integraation ja toimintakyvyn tukeminen maahanmuuttajatyössä – sosiaalipedagoginen orientaatio (3 op)
Suomen kielen valmennuksen perusteet
TYÖPAIKKASUOMI Kielikoulutus työelämässä oleville maahanmuuttajille
Tukea maahanmuuttajatyöhön
Suomi 1-4 Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset
Maahanmuuttajalapset varhaiskasvatuksessa (10 op)
Venäjän kaupan kansallisia erikoisuuksia 3 op
Myynnin ja markkinoinnin johtaminen Venäjällä 5 op
Luottamushenkilökoulutukset (1-3) – kuntien luottamushenkilöille 2017, Joensuu
Tilataidetta! Parantavat seinät -työpaja - 3.-4.10.2017 Helsinki
LHKA-pätevöityneiden Casepankki
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
Onnistu liiketoiminnassa Venäjällä (19 + 3 op) -koulutusohjelma, 2017–2018
Syksy 2017 - Juridiikka (2 op), Kuopio
Ratkaisukeskeinen osaamisen johtaminen (1 op)
Optimaalisen toimintakyvyn menetelmät
Palaverit ja kokoukset
Keskeytyksien hallinta ja keskittymiskyvyn parantaminen
1.11.2017-31.10.2018 - Ennakoiva johtaja (9 op)
Tietoisuustaidot opetuksessa
13.10.2017 - Hevosen käyttö ja koulutus kuntoutustyöhön -seminaari, Kuopio
— 100 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 1 - 100 / 104

Seuraavaksi alkamassa