Kaikki koulutukset
Maahanmuuttajalapset varhaiskasvatuksessa (10 op), Joensuu ja Kuopio
30.11.2018 - Digifarmasisti – sujuvasti SOMEssa, Kuopio
22.-23.11.2018 - Lääkehoidon opettajien monialainen III foorumi: Moniammatilliset toimintatavat - perusopinnoista käytännön työelämään, Kuopio
Kevät 2019 - Lääkehoidon arviointi, Oulu
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2019-2022 (60 op)
19.11.2018 - Kehity kliinisten tutkimusten monitoroijana - Risk based monitoring (0,5 op), Kuopio
Työelämän juridiikka kirkossa 15 op täydennyskoulutusohjelma 2019-2021, Helsinki
Riskienhallinnan erityisosaaminen -täydennyskoulutusohjelma (18 op), Helsinki
Uudistuva venäjän opetus 10 op, Helsinki ja Joensuu
Ajankohtainen ympäristöoikeus VIII –erikoistumisohjelma, 2018 - 2020 Hämeenlinna
Sosiaali-, terveys- ja lääkepalvelujen johtaminen (15-17 op)
Lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja tunnetaidot 10 op
Osaava tietosuojavastaava 15 op, Tampere 2019
Uraohjaus – tukea työuralle suuntautumiseen (10 op), Kuopio 2018–2019
Näyttöön perustuva hoitotyö ja sen johtaminen (8 op)
Kiinteistölakimieskoulutus 10 op
26.11.-14.12.2018 - Erikoistuvan lääkärin ohjaajan orientaatio ja arviointi ohjauksessa (2 op)
Aineenopettajan pedagogiset opinnot, kulttuuri- ja kielivalmennus opetus- ja ohjaustyöhön
Riskienhallinnan ja turvallisuustoiminnan sääntely (6 op), Tampere
Työelämän juridiikka muutoksessa (3 op), 21.-22.2.2019, Tampere
Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus 1 op, 13.-14.6.2019 Kuopio
YT-neuvottelut seurakunnassa ja vuorovaikutus muutoksessa (1-8 op), 23.-24.10.2019 Helsinki
EU-tietosuoja-asetus -lakikoulutus
Luottamushenkilökoulutukset
Koulun kynnys matalaksi, kotoutuminen sujuvaksi - Monikulttuurinen yhteistyö kouluissa ja vapaa-ajalla
Emba Johtajana muutoksissa -opinnot (20 op)
25.9.2018 - 31.12.2019 - Uudistava johtaja (15 op)
Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus (10 op), syksy 2018 - kevät 2019
Työllisty korkeakoulutuksella 15 op, Kuopio
Kieli, viestintä ja vuorovaikutus maahanmuuttajien ohjauksessa (2 op) Joensuu tai Kuopio
24.1.2019 - Terveysportin tietokannat, Helsinki
Emba Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnot (25 op)
30.11.2018 - Lääkkeiden yhteisvaikutukset, Helsinki
Coaching by Walking
15.3.2019 - Iäkkäiden munuaisten vajaatoiminta ja lääkehoidot, Helsinki
14.3.2019 - Iäkkäiden psykiatriset lääkehoidot, Helsinki
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Helsinki 2018-2019
SF-Growth Mindset valmennus
Future Leadership - henkilöstöjohtamisen koulutusohjelma (10 op) OPH
Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus 3 op
Positiivisen psykologian kokeiluohjelma 3 op
Nepsy-oppilaat ja heidän tukeminen koulussa 2 op
Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät 2 op
Lapsen ja nuoren voimavarojen, tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen tukeminen 10 op
Psykososiaaliset kysymykset kärjistyneissä sisäilmaongelmissa - tilauskoulutus
16.11.2018 - Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa -täydennyskoulutus (25 op)
2019 - Lääkehoidon kokonaisarviointi -jatkokoulutus, Jyväskylä
11.10.2018 - Lääkehoidon arviointi, Helsinki
Tietoisuustaidot opetuksessa
5.10.2017 - 31.12.2018 - Traumojen ja kriisien kohtaaminen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus- ja ohjaustyössä (7 op)
29.8.2018 - Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa - julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö (15 op)
Sisäilma-asiantuntija (25 op)
Rakennusterveysasiantuntija (45 op)
Digitalisaatio ja uudistuvat metsäpalvelut (2 op)
Uudistuva metsäbiotalous - webinaarit
LÄÄKÄRIN SUOMI - Maahanmuuttajalääkärin kielelliset valmiudet, Tampere 2018-2019
Kevät 2019 - Lääkitysturvallisuuden asiantuntija, Tampere
Monitavoitteisen päätöksenteon menetelmät metsätaloudessa (2 op)
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
Metsän jatkuva kasvatus metsäbiotalouden murroksessa, verkkokurssi (2 op) ja harjoitustyö (1 op)
Maahanmuuttajien opinto- ja urapolkujen tukeminen ohjauksessa 10 op
Koulun ja kodin yhteistyö monikulttuurisessa ja -kielisessä toimintaympäristössä (10 op)
Biojalostamon raaka-aineen hankinta ja logistiikka (3 op)
Bioenergian markkinat ja energiamurros (2 op)
Biotalouden uudet tuotteet ja arvoverkot (3 op)
Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen (15 op)
Metsäbiotalouden kehittyvät liiketoimintamallit ja rahoitus (3 op)
Työyhteisösovittelu 10 op tilauskoulutuksena
Future Leadership (5 op)
Työllisyyden hoidon kehittäminen
Voimaannuttava vuorovaikutus työyhteisössä 3 op
Ilmastonmuutos ja riskien hallinta metsien hoidossa ja käytössä (2 op)
5T Uudistumiskyky - Valmennus lähiesimiehille ja keskijohdolle
Varhainen puuttuminen – ratkaisukeskeinen puheeksi ottaminen (1 op)
Oivalluksia! Ratkaisukeskeinen valmennus
Ratkaisukeskeinen ja aivoystävällinen esimiestyö (1 op)
Ratkaisukeskeinen kehityskeskustelu osaamisen johtamisessa (1 op)
Valmentava esimies (1 op)
Ratkaisukeskeinen työyhteisö (1 op)
Projektiosaajat (15 op)
1.9.2018 - Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille ja farmaseuteille
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2017-2021(60 op)
Senioripedagogiikka sosiaalipedagogisesta viitekehyksestä
Suomea työssä -kielivalmennus
Suomen kielen valmennuksen perusteet
TYÖPAIKKASUOMI Kielikoulutus työelämässä oleville maahanmuuttajille
Tukea maahanmuuttajatyöhön
Suomi 1-4 Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset
LHKA-pätevöityneiden Casepankki
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
Ratkaisukeskeinen osaamisen johtaminen (1 op)
Optimaalisen toimintakyvyn menetelmät
Palaverit ja kokoukset
Keskeytyksien hallinta ja keskittymiskyvyn parantaminen
1.11.2017-31.10.2018 - Ennakoiva johtaja (9 op)
Mentorikoulutus kansainvälistyvien työyhteisöjen henkilöstölle

Seuraavaksi alkamassa