Henkilöstötyöhön orientoivat opinnot 28 op -osaamiskokonaisuus

Sisältö

Osaamiskokonaisuudessa perehdytään organisaatioiden perustehtäviin ja tavoitteisiin sekä työntekijän että työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Opinnoissa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisössä. Opinnoissa selvitetään myös työhyvinvoinnin edellytyksiä ja sitä tukevia tekijöitä, harjoitellaan digitalisoituvan työelämän taitoja sekä syvennetään työssä oppimisen teoreettisia perusteita. Osaamiskokonaisuus ei sellaisenaan ole sivuaineopintokokonaisuus tai sitä vastaava.

Kohderyhmä

Opinnot sopivat henkilöstötehtävissä työskenteleville, niissä aloittaville tai niistä kiinnostuneille.

Tuottaako kelpoisuuden Ei
Opintojaksot

Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
Digiajan työelämä 3 op
Johdatus oikeustieteeseen 2 op
Työoikeus 5 op
Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op

Toteutus yhteistyöoppilaitoksessa

Opetus toteutetaan yhteistyöoppilaitoksissa monimuoto-opetuksena. Yhteistyöoppilaitos voi halutessaan aikatauluttaa opinnot osin opiskeluryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi sopimalla missä järjestyksessä opintojaksot suoritetaan. Opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa, Johdatus oikeustieteeseen on kuitenkin hyvä suorittaa ennen Työoikeus –opintojaksoa. 

Opinnot suoritetaan pääasiassa verkkotyöskentelynä ja oppimistehtävinä sekä kirjallisuustentteinä. Yhteistyöoppilaitos järjestää myös kokonaisuuteen kuuluvat tentit. 

Verkko-opetuksessa sekä opintojen suorittamisen tukena käytetään Moodle -verkko-oppimisympäristöä http://moodle.aducate.fi/ 

Osaamiskokonaisuuden tarjoamiseksi järjestämisoikeus tulee hakea kaikille yksittäisille opintojaksoille tai opintojaksot sisältäville opintokokonaisuuksille.

Opetussuunnitelmamuutokset lukuvuodelle 2018-2019 vahvistuvat keväällä 2018.

Opettajat

Monimuoto-opetuksessa opettajina toimivat avoimen yliopiston opettajat.

Lisätietoja

Suunnittelija Sari Hakkarainen, sari.hakkarainen@uef.fi, 029 445 7048