Takaisin

UUSI opintojakso: Kansainvälinen laskentatoimi 6 op

Opintojakso perehdyttää kansainvälisen toimintaympäristön merkitykseen laskentatoimessa, erilaisiin tilinpäätöskulttuureihin, kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin; erityisesti IFRS-standardeihin sekä IFRS-tilinpäätökseen.

Opintojakson voi suorittaa joustavasti verkko-opintoina ja opiskelun voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen