Takaisin

Ajankohtainen ympäristöoikeus VII -erikoistumisohjelma, Hämeenlinna

Ajankohtainen ympäristöoikeus -erikoistumisohjelma on suunniteltu työelämän vaatimuksia ajatellen. Erikoistumisohjelman tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva ympäristöoikeuden kokonaisuudesta ja sen eri sektoreiden sääntelystä sekä antaa perustiedot sääntelyn ajankohtaisesta sisällöistä ja muutoksista. Erityistä huomiota kiinnitetään kykyyn hyödyntää itsenäisesti oikeudellisen tiedon lähteitä, kuten lainsäädäntöä, lainvalmisteluasiakirjoja ja oikeuskäytäntöä. Valinnaisten opintojen kautta voit  hakea oman työsi kehittämisen kannalta ympäristöoikeuden eri teemoihin liittyvää syventävää tietoa.

Kenelle?

Erikoistumisohjelma on tarkoitettu ympäristöasioiden tai luonnonvarojen ja kiinteistöjen käyttöön liittyvien asioiden parissa työskenteleville asiantuntijoille, joilla on pääsääntöisesti ympäristöalalla suoritettu tutkinto ja työkokemusta alalta. Koulutusohjelma on suunnattu erityisesti sellaisille henkilöille, joilla ei ole oikeudellista koulutusta, mutta jotka joutuvat soveltamaan työssään oikeudellisia normeja.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koko ohjelman laajuus on 30 opintopistettä. Ohjelmaan sisältyy kaikille yhteiset opinnot (18 op), kehittämistehtävä (7 op) sekä osallistujan kiinnostuksen mukaisesti valittavia Avoimen yliopiston opintoja (5 op). Koulutus on monimuoto-opetusta, joka sisältää luentoja, harjoituksia ja itsenäistä etätyöskentelyä. Erikoistumisohjelma on suunniteltu suoritettavaksi työn ohella kahden vuoden aikana. Kouluttajina toimivat Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen ja muiden koulutusorganisaatioiden ympäristöalan asiantuntijat.
 

I. YHTEISET OPINTOJAKSOT (18 op)

1. Ajankohtainen ympäristöoikeus (2 op), aloitusjakso to-pe 10.-11.11.2016, professori Tapio Määttä

2.Ympäristönsuojelulainsäädäntö (2 op), to 26.1.2017, yliopisto-opettaja Hilkka Heinonen

3. Jätehuolto ja kemikaalilainsäädäntö (2 op), pe 27.1.2017, tutkija OTK Jussi Kauppila, HTM Joonas Alaranta

4. Ympäristönkäyttöhankkeiden ja -suunnitelmien vaikutusten arviointi (2 op), to 23.3.2017, yliopistolehtori Ismo Pölönen

5. Ympäristö- ja vastuukysymykset (2 op), pe 24.3.2017, professori Tapio Määttä

6. Luonnonsuojelu-, vesi- ja luonnonvaraoikeus (2 op), to 28.9.2017, yliopisto-opettaja, HTM Kimmo Malin

7. Kaavoitus- ja rakentaminen (2 op), pe 29.9.2017, erityisasiantuntija, HTM Susanna Wähä

8. EU-ympäristöoikeus (2 op), to 25.1.2018, yliopisto-opettaja, OTT Seita Romppanen

9. Ilmasto-oikeus (2 op), pe 26.1.2018, yliopisto-opettaja, OTT Seita Romppanen

 

II. VALINNAINEN YMPÄRISTÖOIKEUDEN SYVENTÄVÄ JAKSO (5 op), syksy 2017 - kevät 2018

Opiskelija valitsee Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston ympäristöoikeuden perus- tai aineopintojen tarjonnasta kiinnostuksen kohteensa mukaisen opintojakson, jolla voi syventää oman työn kehittämisen näkökulmasta ympäristöoikeuden eri teemoihin liittyvää tietämystä.

 

III. YMPÄRISTÖOIKEUDEN KEHITTÄMISTYÖ JA YHTEINEN KEHITTÄMISSEMINAARI (7 op), 24. - 25.5.2018

Kehittämistyö kokoaa koulutuksen teemat ja tukee osallistujaa oman työn kehittämisessä. Osallistujille järjestetään yhteinen kehittämisseminaari, jossa kehittämistyöt esitellään ja käydään keskustelua teemoista.

Hinta, osallistujamäärä

Koko koulutusohjelman hinta (30 op, sis. valinnainen opintojakso 5 op)

Hinta on 6 012 €, josta verollinen osuus 5 952 € (alv 24 % 1 152 €) ja veroton osuus 60 € (avoimen yliopiston kurssimaksu), Maksu kahdessa erässä. Hintaan sisältyy opetus, luentomateriaali, koulutuksen aloitus- ja lopetuskahvit.

Mikäli samasta yrityksestä/organisaatiosta osallistuu koko koulutusohjelmaan useampi henkilö, huomioidaan se osallistujamaksuissa seuraavasti:

  • 2 osallistujaa: alennus toisesta osallistujamaksusta -10 %
  • 3- osallistujaa: alennus yhdestä osallistujamaksusta - 15 %

 

Myös yksittäisille jaksoille voi osallistua, opintojaksojen hinnat ovat (sis. opetus ja luentomateriaali):

  • yhden päivän opintojakso 500 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 620 €
  • kahden päivän opintojakso 800 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 992 €
  • ympäristöoikeuden kehittämistyö, ohjaus ja yhteinen kehittämisseminaari 600 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 744 €

Yhteystiedot

Suunnittelija Karitta Hartikainen
050 358 9239
karitta.hartikainen@uef.fi

Suunnittelija Seija Tuominen
050 467 8433
seija.tuominen@uef.fi

Ilmoittautuminen

 

Seuraava erikoistumisohjelma alkaa syksyllä 2018.

Ajankohtainen ympäristöoikeus VIII 2018-2020, Hämeenlinna

 

Lisätietoja

Nyt uudistunut Ajankohtainen ympäristöoikeus -erikoistumisohjelma on koulutuksen seitsemäs toteutus, opiskelijoita aikaisemmissa koulutuksissa on ollut mukana jo noin 140. 

Referenssit

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulu­tam­me ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusaluei­siin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.