Takaisin

Luottamushenkilökoulutukset (1-3) – kuntien luottamushenkilöille 2017, Joensuu

Luottamushenkilöiden tehtävien hoitaminen edellyttää riittävän oikeudellisen tiedonsaannin turvaamista muun muassa koulutuksella.

Kunnan hallinnon järjestämisestä ja päätöksentekomenettelystä säädetään kuntalaissa (410/2015) ja kunnallisiin viranomaisiin sovellettavassa hallintolaissa (434/2003). Hallintolaki on hallinnon toimintaa sääntelevä yleislaki, jolla edistetään ja toteutetaan hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa.

Kunnan luottamushenkilöiden on tehtäviään hoitaessa noudatettava muita lakeja, kuten laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, julkisuuslaki) ja henkilötietolaki (523/1999), jotka sääntelevät kuntien toiminnan avoimuutta. Julkisuuslaki koskee asiakirjatietoja ja niiden käsittelyä, henkilötietolaki henkilötietojen ja rekistereiden käsittelyä.

Koulutukset perehdyttävät osallistujat keskeisiin luottamustehtävän hoitoon liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin, asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon kunnallisessa toimielimessä, esteellisyyskysymyksiin, julkisuus- ja tietosuojakysymyksiin sekä kuntatalouteen.

Kouluttajat
Julkisoikeuden professori, HTT Tomi Voutilainen,  FM Tommi Oikarinen ja professori, HT, YTM Asko Uoti

Järjestäjä
Koulutuksen järjestää Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

 

KOULUTUKSET

1. Asioiden käsittely kunnallisessa toimielimessä,

29.9.2017 klo 15-19.30 (4 h), Joensuu

Sisältö

 • Kunnan toimiala ja tehtävät erityisesti kunnan järjestämisvastuun kannalta
 • Luottamushenkilön oikeudellinen asema ja sen keskeiset muutokset
 • Kunnan johtamisen oikeus ja päätöksentekomenettelyn pääpiirteet
 • Kunnan toiminnan valvonta ja kuntalaisen oikeussuoja

Kouluttaja; Professori, HT, YTM Asko Uoti, Tampereen yliopisto

 

2. Julkisuus ja tietosuoja kunnallisen luottamushenkilön toiminnassa,

24.10.2017 klo 16-19.30 (3 h), Joensuu

Sisältö

 • Julkisuus- ja salassapitosääntely osana kuntien toimintaa
 • Kunnan toimielimien vastuut julkisuuden toteuttamisessa
 • Kunnan luottamushenkilön tiedonsaantioikeudet
 • Kunnan luottamushenkilön salassapitovelvollisuus
 • Tietosuojasääntely ja sen vaikutus kuntien toimielimien toimintaan
 • Kunnan toimielin rekisterinpitäjänä – vastuut ja velvollisuudet
 • Luottamushenkilöiden vastuut henkilötietojen käsittelyssä

Kouluttaja; Julkisoikeuden professori, HTT Tomi Voutilainen, Itä-Suomen yliopisto

 

3. Kuntatalous, 22.8.2017 klo 16-19.30 (3 h), Joensuu


Sisältö

 • Kunnan talousarvio- ja taloussuunnittelu
 • Kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus
 • Talouden tarkastus
 • Valtionosuuslainsäädäntö

Kouluttaja; FM Tommi Oikarinen, Itä-Suomen yliopisto

Kenelle?

Koulutukset on tarkoitettu kunnanvaltuustojen jäsenille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille sekä kaikille luottamushenkilötoiminnasta kiinnostuneille.

Kesto, laajuus ja rakenne

1) 22.8. - 24.10.2017, Joensuu, etäyhteysmahdollisuus esim. ac:n välityksellä.

2) Koulutukset voidaan toteuttaa erikseen sovittaessa yhden tai useamman työyhteisön tilauskoulutuksena videovälitteisesti, jolloin ajankohta ja hinta sovitaan erikseen.

Hinta, osallistujamäärä

Koulutuksen 1 (4h) hinta on 220 e + alv 24 %, verollinen myyntihinta 272,80 e
Koulutusten (kukin 3 h) 2-3/hinta on 170,00 e + alv 24 %, verollinen myyntihinta 210,80  e/henkilö/koulutus.

Hintaan sisältyy opetus ja sähköinen opetusmateriaali. Koulutus toteutuu, jos ryhmäkoko on vähintään 30.

Sopimuksen mukaan vastaava koulutus voidaan järjestää paikallisesti tilaajakunnissa erillisenä tilauskoulutuksena/videon välityksellä, jolloin koulutuksen sisältö, kouluttaja ja hinta sovitaan erikseen. Kysy myös ryhmähinnoista.

Ilmoittautuminen

Sähköisesti viimeistään 10 päivää ennen opetusta:
 

Asioiden käsittely kunnallisessa toimielimessä, 29.9.2017, Joensuu
Ilmoittaudu

Julkisuus ja tietosuoja kunnallisen luottamushenkilön toiminnassa, 24.10.2017, Joensuu
Ilmoittaudu

Kuntatalous, 22.8.2017 Joensuu
Ilmoittaudu
 

Lisätietoja

Eeva Karttunen
050 361 9284
eeva.karttunen@uef.fi

Karitta Hartikainen
050 358 9239
karitta.hartikainen@uef.fi