Takaisin

30.3. - 6.10.2017 - Kasva johtajana (11 op), Kuopio

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa tietoa ja välineitä henkilökohtaisen johtajuuden tunnistamiseen ja kehittämiseen. Osallistujat saavat valmiuksia oppilaitoselämän vaikeiden tilanteiden ratkaisemiseen, oman johtajuuden vahvistamiseen ja koulun kehittämisen avainkohtiin. Lisäksi osallistujille muodostuu luottamuksellinen kokemusten jakamisen ja keskinäisen sparrauksen vertaisverkosto. 

Koulutuskokonaisuus rakentuu moduuleista, joissa käsitellään johtajuuden ja johtamisosaamisen eri puolia. Yksilöllinen kehittämistehtävä yhdistää moduulit osaamiskokonaisuudeksi: osallistujat tekevät ajankohtaisen kehittämistyön, josta hyötyvät heidän ohellaan myös heidän taustaorganisaationsa. Joustava osallistuminen yksittäisiin moduuleihin on myös mahdollista.

Kenelle?

Perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen oppilaitosjohto.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena vuoden 2017 aikana Kuopiossa. Koulutuksen aikana järjestetään kuusi lähikoulutuspäivää, joihin sisältyy vuorovaikutteisia luentoja, työpajatyöskentelyä sekä ohjattua työskentelyä soveltuvin osin verkon välityksellä ja omaan työhön sovellettua itsenäistä työskentelyä. Osallistuja laatii henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, jonka toteutus käynnistyy koulutuskokonaisuuden aikana.

OPINTOJAKSOT JA AIKATAULUT

Henkilökohtainen johtajaidentiteetti ja sen kehittäminen (2 op), 30.3.2017
Kouluttaja: PsT Pauli Kallio

Haastavien johtamistilanteiden ratkaiseminen (3 op), 9.-10.5.2017
Kouluttajat: PsT Pauli Kallio ja YTM Arttu Puhakka

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö – haastavat vanhemmat (2 op), 7.6.2017
Kouluttaja: KM Ulla Peräkorpi

Rehtorin työkalupakki – viestinnän välineet (2 op), 19.9.2017
Kouluttaja: Jouni Turunen, Sencom Oy

Työelämän juridiikka koulussa – avaimia johtamiseen (2 op), 6.10.2017
Kouluttaja: HTT, professori Tarmo Miettinen

 

Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä. Osallistuja laatii itsenäisesti opintojakson teemasta työhönsä liittyviä ennakkotehtäviä ja tutustuu soveltuvaan kirjallisuuteen tai muuhun aineistoon, joka ilmoitetaan noin kaksi viikkoa ennen lähijaksoa toimitettavassa osallistujatiedotteessa.

Hinta, osallistujamäärä

Opetus ja sähköinen oppimateriaali ovat osallistujille maksuttomia (OPH rahoittaa).  

Yhteystiedot

Suunnittelija Pauli Kallio
pauli.kallio@uef.fi
050 465 2054

Koulutussihteeri Tarja Heittokangas
tarja.heittokangas@uef.fi
050 462 1273

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan sitovasti 28.2.2017 mennessä ja yksittäisiin opintojaksoihin viimeistään kaksi viikkoa ennen lähijaksoa.

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/15326/lomake.html

Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 15/koulutusosio.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulu­tam­me ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa.  Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusaluei­siin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.