Takaisin

Kesän 2017 opetustarjonta

Kesän opetustarjonta on valmis. Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu opiskelemaan - ohjeet löydät opetusohjelmista:

Kasvatusala | Humanistiset | Yhteiskunnallinen | Kauppa ja hallinto, oikeustieteet | Terveys- ja hyvinvointiala

Kasvatusala

Kokonaisuus/jakso suoritustapa aika
Johdatus ihmistieteelliseen tutkimukseen 3 op oppimistehtävät Palatuspäivät 31.5., 30.6. ja 31.8.
Kasvatuspsykologian perusteet 2 op kirjallisuustentti 5.6.2017 ja 21.8.2017
Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen perusta, kirjallisuus 2 op kirjallisuustentti 5.6.2017ja  21.8.2017
Kasvatuksen ja koulutuksen filosofis-historiallinen perusta 5 op kirjallisuustentti 5.6.2017 ja 21.8.2017
Koulutuksen suunnittelun lähtökohdat 3 op oppimistehtävät 31.5., 30.6., 31.7. ja 30.8.2017
Ajankohtaiset tutkimusteemat 3 op verkkotyöskentely ja oppimistehtävä 31.5., 30.6., 31.7. ja 30.8.2017
Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op kirjallisuustentti 5.6.2017 ja 21.8.2017
Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op oppimistehtävät 31.5., 30.6., 31.7. ja 30.8.2017
Erityispedagogiikan perusta 5 op kirjallisuus- ja luentotentti 5.6.2017 ja 21.8.2017
Yksilön kehitys ja sen tukeminen 5 op kirjallisuustentti ja verkkotyöskentely Tentti 5.6.2017, verkkotyöskentely elokuu.
Oppimisen arviointi ja tuki 5 op kirjallisuus- ja luentotentti, oppimistehtävät

Tentit 5.6.2017 ja 21.8.2017.
Oppimistehtävien  pal. päivät 11.6. ja  31.7.

Erityispedagogiikan ajankohtainen tutkimus ja keskeiset osa-alueet 2 op kirjallisuustentti 1.6. -15.8.2017

Erityispedagogiikan yhteiskunnalliset perusteet 5 op

verkkokurssi

15.6.-15.8.2017, tehtävien pal. päivät 15.7. ja 15.8.

Oppiminen ja pedagoginen tuki 2 op

kirjallisuustentti 1.6. – 15.8.2107

Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 1, 5 op

kirjallisuustentti 1.6.-31.8.2017

Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2, 5 op

kirjallisuustentti 1.6.-31.8.2017

Humanistiset alat

kokonaisuus/jakso suoritustapa aika
Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 7 op tentti/tehtävä 15.5.-31.8.2017
Kulttuurienvälinen viestintä 6 op tentti/tehtävä 15.5.-31.8.2017
Harjoittelu 5 op / Suomi toisena/vieraana kielenä -opinnot tehtävä 15.5.-31.8.2017
Suomi oppijan näkökulmasta 2 op tentti 5.6.2017 ja 21.8.2017
Orientaatio historiaan 5 op tentti 5.6.2017 ja 21.8.2017
Suomen historia kehityslinjat keskiajalta 2000-luvulle 2 op tentti 5.6.2017 ja 21.8.2017
Maailman historian kehityslinjat 1500-lopulle saakka 5 op tentti 5.6.2017 ja 21.8.2017
Yleisen teologian perusopinnot verkko-opinnot jatkuvasti
Ortodoksisen teologian perusopinnot 25 op verkko-opinnot jatkuvasti
Yleisen teologian aineopinnot 35 op verkko-opinnot jatkuvasti
Ortodoksisen teologian aineopinnot 35 op verkko-opinnot, kirjatentti jatkuvasti
Global Ethics 8 op verkko-opinnot, kirjatentti jatkuvasti

Yhteiskunnallinen ala

Kokonaisuus/jakso suoritustapa aika
Sosiologian perusopinnot 25 op verkko-opinnot 15.5.-31.8.2017
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op verkko-opinnot 15.5.-31.8.2017
Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena 61 op monimuoto-opinnot 15.5.-31.8.2017
Sosiaalipedagogiikan perusopinnot 25 op verkko-opinnot 15.5.-31.8.2017
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op kirjallisuustentit 5.6.2017 ja 21.8.2017
Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op monimuoto-opinnot 15.5.-31.8.2017
Filosofian perusopinnot 25 op verkko-opinnot 15.5.-31.8.2017
Johdatus filosofiaan, kirjatentti, 2 op kirjallisuustentti 5.6.2017 ja 21.8.2017
Etiikka 1, kirjatentti, 2 op kirjallisuustentti 5.6.2017 ja 21.8.2017
Tieteenfilosofia 1, kirjatentti, 2 op kirjallisuustentti 5.6.2017 ja 21.8.2017
Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti, 2 op kirjallisuustentti 5.6.2017 ja  21.8.2017
Psykologian perusopinnot 25 op verkko-opinnot jatkuvasti
Psykologian aineopinnot 35 op verkko-opinnot jatkuvasti
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op verkko-opinnot jatkuvasti
Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op verkko-opinnot jatkuvasti

Kauppa ja hallinto sekä oikeustieteet

kokonaisuus/jakso suoritustapa aika
Johdatus oikeustieteeseen 2 op essee jatkuvasti
Oikeustaloustieteen perusteet 5 op verkkotentti 5.6.2017
Johdatus rikostaloustieteeseen 5 op verkkotentti 5.6.2017
Nordic Criminal Law 5 op verkkotentti 5.6.2017
Lainvalmistelu 5 op oppimistehtävä 30.6.2017
Esitutkinta ja pakkokeinot 10 op oppimistehtävä 30.6.2017
Kansainvälinen rikos- ja prosessioikeus 5 op oppimistehtävä 30.6.2017
Sääntelyteoria 6 op oppimistehtävä 31.7.2017
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op oppimistehtävä 31.7.2017
Rikosoikeuden seuraamusjärjestelmä ja kriminaalipolitiikka 5 op oppimistehtävä 31.7.2017
Sopimusoikeus 5 op oppimistehtävä 31.7.2017
Johtamisen perusteet 6 op verkkotentti ja oppimistehtävä 6.6.2017 ja 29.8.2017
Laskentatoimen perusteet 6 op verkkotentti ja oppimistehtävä 5.6.2017 ja 22.8.2017
Rahoituksen perusteet 6 op verkkotentti 15.8.2017
Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet 6 op oppimistehtävä 31.7.2017
Tilintarkastus 1 6 op  verkkotentti 5.6.2017
Tilintarkastus 2 6 op oppimistehtävä 31.7.2017
Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op verkkotentti ja harjoitustehtävät 12.6.2017
Kansainvälinen laskentatoimi 6 op oppimistehtävä 31.7.2017
Kuluttajakäyttäytyminen 6 op verkkotentti ja oppimistehtävä 5.6.2017
Matkailun liiketoimintaosaaminen 6 op verkkotentti 5.6.2017
Strategic Management 6 op oppimistehtävä 31.7.2017 ja 31.8.2017
Tietojohtaminen 6 op oppimistehtävä 31.7.2017
Johtajuus ja esimiestyö 6 op oppimistehtävä 31.7.2017
Henkilöstöresurssien johtaminen 6 op oppimistehtävä 31.7.2017
Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op oppimistehtävä 31.7.2017
Julkisten hankintojen strateginen johtaminen 5 op oppimistehtävä 5.6.2017
Taloustieteen perusteet 6 op oppimistehtävä 31.7.2017
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, kauppatieteiden harjoitukset 3 op oppimistehtävä 5.6.2017
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op verkkotentti 5.6.2017
Yhtiöoikeus 5 op oppimistehtävät 31.7.2017
Matkailualan perusopintoja 25 op oppimistehtävät 31.7.2017
Suomalainen kulttuuri ja matkailu 4 op oppimistehtävä 31.7.2017
Matkailun verkkoliiketoiminta 5 op oppimistehtävä 31.7.2017

Terveys ja hyvinvointi

kokonaisuus/jakso suoritustapa aika
Terveyden edistämisen johtaminen 5 op kirjallisuustentti 5.6. ja 21.8.2017
Terveyden edistämisen perusteet 5 op verkko-opinnot 12.6.-6.8.2017
Terveyden edistämisen teoreettinen perusta I 5 op verkko-opinnot 12.6.-31.8.2016
Lääkkeet ja yhteiskunta 3 op oppimistehtävä jatkuvasti
Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti 3 op kirjallisuustentti 5.6. ja 21.8.2017
Ruokakulttuuri 2 op verkkotentti 6.6.2017
Ravitsemustieteen perusteet, syventävä oppimistehtävä 3 op oppimistehtävä 6.6.-31.7.2017
Suomalainen kansanravitsemus 2 op verkkotentti 6.6.2017
Ravitsemustieteen aineopintojen kirjallisuus 4 op verkkotentti 6.6.2017
Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op verkko-opinnot 1.6.-14.8.2017
Kulttuurinen hoitotiede: teoria 4 op verkko-opinnot 12.6.-13.8.2017
Näyttöön perustuva hoitotyö 5 op verkko-opinnot 5.6.-13.8.2017