Takaisin

Biotalouden uudet tuotteet ja arvoverkot (3 op), Joensuu

Opintojakson tavoitteena on muodostaa tulevaisuuteen vahvasti luotaava kokonaiskuva erityisesti puubiomassaa käyttävien biojalostamoiden tuotteista, teollisista symbiooseista ja arvoverkoista. Perinteisiä metsäteollisuustuotteita ja bioenergiaa tarkastellaan osana kokonaisuutta, mutta päähuomio on biojalostamoiden ympärille muodostuvien arvoverkkojen tuotteissa ja liiketoimintamahdollisuuksissa. Lisäksi hahmotetaan uusia metsien käytön monipuolistuvia ansaintamalleja ja arvoverkkoja. Digitalisaation hyödyntämisen näkymiä pohditaan sekä biojalostuksen että luonnontuotteiden ja ekosysteemipalvelujen kehittämisessä.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu erityisesti metsätalouden ja metsäbiomassoja jalostavan teollisuuden johtajille, esimiehille, asiantuntijoille, konsulteille, kouluttajille ja tutkijoille. Se antaa syventävää tietoa ja näkökulmia myös alan rahoittajille, viranomaisille ja muille päätöksentekijöille.

Kesto, laajuus ja rakenne

Ennen lähipäiviä laaditaan orientoivaa aineistoa ja osallistujien omia kokemuksia/näkemyksiä hyödyntävä työpajaan liittyvä ennakkotehtävä. Lähipäivien jälkeen tehdään koulutuksen antia syventävä pohdintatehtävä. Koulutuksessa korostuu tiedon jakamisen sijaan asiantuntijuutta ja johtamista tukeva vuoropuhelu. Lähiopetukseen voi tarvittaessa osallistua myös etäyhteydellä ja osa kouluttajien luennoista ja puheenvuoroista toteutetaan etäyhteydellä.

Toteutusajankohta sovitaan sitten, kun toteutuminen varmistuu. Todennäköisesti sopivin ajankohta joulu-tammikuussa 2017-2018.

Lähijakson 1. päivä klo 10:00 – 17:00  

9:30 - 10:00   Ilmoittautuminen ja kahvi
10:00 – 17:00 (Lounas klo 12:00, iltapäivällä kahvitauko)

ALI HARLIN //  tutkimusprofessori, VTT 

  • Biomassan jatkojalostuksen kehittämisen näkymät ja strategiat

NIKLAS VON WEYMARN // tutkimusjohtaja, MetsäFibre

  • Biojalostamon tuotekehityksen johtaminen

Työpaja (ALI HARLIN): Yrityksen tutkimus- ja tuotekehitys portfolion rakentaminen  

  • ennakkotehtävänä valmistautuminen työpajaan
  • työpajaryhmissä kehitellään portfoliota aihioiden pohjalta
  • jälkitehtävänä prosessoidaan tuotosta

Lähijakson 2. päivä klo 8:30 – 16:00
(Lounas klo 11:30, aamupäivällä ja iltapäivällä kahvitauko)

CHRISTINE HAGSTRÖM-NÄSI // Senior Advisor, CLIC Innovation Oy

  • Biotulevaisuus: teollisten symbioosien kehittäminen, ekosysteemit

HEIKKI ILVESPÄÄ // tutkimus- ja kehitysjohtaja, UPM Biofuels

  • Biotaloustuoteitten T&K:n johtamisen haasteet

MIKKO KURTTILA // erikoistutkija, Luke
KAUKO KÄRKKÄINEN // resurssipäällikkö, Tornator Oyj

  • Metsien ei-puuaineisten tuotteiden/ekosysteemipalvelujen kaupallistaminen ja arvoverkot. Uusien tuotteiden vaikutusten ennakointi metsäbiomassan tuotantoon

Hinta, osallistujamäärä

1200 € + alv 24%, verollinen myyntihinta 1488 €.
(Mikäli samasta organisaatiosta yli 3 osallistujaa, koko ryhmän maksuista 20% alennus.)

Hintaan sisältyy luennot, koulutusmateriaali sähköisessä muodossa ja kahvitarjoilut. Koulutukseen voi osallistua samaan hintaan tarvittaessa myös etäyhteydellä. (Opintojakso toteutuu, mikäli vähintään 15 osallistujaa).

Yhteystiedot

Kari Pasanen
kari.pasanen@uef.fi    
050 528 4665    

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu. Koulutuksen toteutumiseksi tarvitaan vielä muutama osallistuja lisää! Toteutusajankohta sovitaan sitten, kun toteutuminen varmistuu.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoja

Aihetta käsiteltiin 16.8. webinaarissa: Lisää jalostusarvoa puusta
-tutkimusprofessori Ali Harlin (VTT) ja tutkimusjohtaja Niklas Von Weymarn (MetsäFibre) Katso tallenne


Kouluttajat

 
 Ali Harlin                 

 
Niklas Von Weymarn


Heikki Ilvespää 

 
 Mikko Kurttila         

 
Kauko Kärkkäinen      

 

 

Tämä opintojakso on osa Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen
-koulutusohjelmaa. Katso myös muut opintojaksot.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa.  Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.