PREIN – Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva

Itä-Suomen yliopisto on mukana uudessa Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaivassa (PREIN). Se on yksi kuudesta Suomen Akatemian rahoittamasta osaamiskeskittymästä, jotka edustavat tieteenalansa huippua ja yhteistyötä yli organisaatiorajojen. PREIN keskittyy valoon perustuviin teknologioihin ja niiden sovelluksiin. Fotoniikka on keskeisessä roolissa tietoliikenteessä, biolääketieteissä, energia- ja ympäristötekniikassa, valmistustekniikassa ja kuluttajatuotteissa.

Suomen Akatemian rahoittama lippulaivaohjelma tarjoaa täysin uuden tavan toteuttaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikkaa Suomessa. Ohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa vaikuttavuutta, jolla luodaan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua kehittämällä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Fotoniikan lippulaiva PREIN keskittyy monitieteiseen tutkimukseen, kehittäen uusia innovaatioita yritysten ja yhteiskunnan hyödynnettäväksi. PREIN-lippulaiva on konsortio, jonka osapuolina ovat Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto ja VTT. Tampereen yliopiston koordinoiman konsortion vuosille 2019-2022 saama rahoitus on yli 8,2 miljoonaa euroa. Itä-Suomen yliopiston professori Jyrki Saarinen toimii lippulaivan varajohtajana, ja vastaa tulosten hyödyntämisestä ja muusta vaikuttavuudesta. Juha Purmonen Itä-Suomen yliopistosta on valittu PREIN-lippulaivan Impact Manageriksi.

Itä-Suomen yliopistosta konsortiossa on mukana Fotoniikan Instituutti, johon kuuluvat luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnasta fysiikan ja matematiikan laitos, kemian laitos, tietojenkäsittelytieteen laitos, ympäristö- ja biotieteiden laitos sekä sovelletun fysiikan laitos.

Konsortion kokonaistavoite on yhdistää kaikki toimijat, jotka vaikuttavat suomalaisessa fotoniikan ekosysteemissä. Näin syntyy verkosto, jonka toiminta kattaa koko polun perustutkimuksesta soveltavaan tutkimukseen ja sen jälkeiseen läpimurtoteknologioiden tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen.

PREINin verkkosivut