Kansallinen Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 käynnistämän Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeen tavoitteena on nostaa Suomi vuoteen 2017 mennessä yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa. Avoimen tieteen mahdollisuuksia tulee hyödyntää yhteiskunnassa laajasti. ATT-hankkeen tuottamilla toimenpiteillä ja palveluilla pyritään edistämään tutkimuksen tuottamien ja tarvitsemien julkaisujen, datan, menetelmien, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittaista saatavuutta.

ATT-hankkeen tavoitteena on: 

  • edistää tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta 
  • tukea avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatavan sisäistämistä tutkijayhteisössä 
  • lisätä tutkimuksen ja tieteen yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikuttavuutta


ATT-hanke toteutetaan yhteistyössä ministeriöiden, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoittajien kanssa. Yhteistyössä ovat mm. Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hanke ja valtiovarainministeriön Avoimen tiedon -ohjelma. Koordinointivastuu on opetus- ja kulttuuriministeriöllä.

Lisätietoa: 

Avoin tiede ja tutkimus / ATT-hankkeen tuottama avoimen tieteen sivusto

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta 2014–2017 / OKM

Avoimen tieteen verkkokurssi / Avoimen tieteen asioita itsenäisesti opiskellen, ATT