Yliopistokollegio

Yliopistokollegio on yliopistoyhteisöstä muodostuva toimielin. Sen tärkeimpänä tehtävänä on päättää hallituksen jäsenmäärästä ja toimikaudesta. Se valitsee myös hallituksen niin sanotut ulkopuoliset jäsenet, vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja rehtoreille.

Yliopistokollegion jäsenet

Yliopistokollegioomme kuuluu 24 jäsentä. Yliopistokollegion jäsenistä kahdeksan edustaa professoreita, kahdeksan muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä kahdeksan opiskelijoita. Yliopistokollegion toimikausi on neljä kalenterivuotta. Opiskelijoita edustavien jäsenten toimikausi on kuitenkin kaksi kalenterivuotta.

Yliopistokollegion jäsenet ja (varajäsenet) seuraavaksi nelivuotiskaudeksi on valittu 1.1.2014 alkaen (opiskelijajäsenet ajalle 1.1.2016–31.12.2017):

Professorit

 • Paavo Kettunen, jäsen (Anna-Liisa Kosonen, varajäsen)
 • Jopi Nyman, varapuheenjohtaja (Marjatta Vanhalakka-Ruoho, varajäsen)
 • Pasi Karjalainen, jäsen (Jukka Juutilainen, varajäsen)
 • Juha Rouvinen, jäsen (Riitta Julkunen-Tiitto, varajäsen)
 • Veli-Matti Kosma, puheenjohtaja (Jussi Kauhanen, varajäsen)
 • Katri Vehviläinen-Julkunen, jäsen (Markku Pasanen, varajäsen)
 • Maria Lähteenmäki, jäsen (Leena Koski, varajäsen)
 • Vilma Hänninen, jäsen (Vuokko Niiranen, varajäsen)

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö

 • Antero Puhakka, jäsen (Helena Könönen, varajäsen)
 • Juha Riepponen, jäsen (Marko Pietilä, varajäsen)
 • Pekka Hirvonen, jäsen (Leila Saramäki, varajäsen)
 • Kari Kotikumpu, jäsen (Anna-Maria Veijalainen, varajäsen)
 • Erkki Pesonen, jäsen (Helena Hirvonen, varajäsen)
 • Riitta Korhonen, jäsen (Markku Saarelainen, varajäsen)
 • Maarit Putous, jäsen (Kari Törrönen, varajäsen)
 • Timo Tossavainen, jäsen (Sari Havu-Nuutinen, varajäsen)

Uudet 1.1.2016 alkaen valitut opiskelijajäsenet

 • Jussi Paterno (varajäsen Jouni Kujala)
 • Hermina Jakupovic (varajäsen Sami Gabbouj)
 • Anna Reinikka (varajäsen Toivo Isoranta)
 • Jarno Pitko (varajäsen Joonas Tanskanen)
 • Heljä Hietala (varajäsen Johanna Phoenix)
 • Marko Koskelo (varajäsen Emilia Lehkonen)
 • Teemu Huikuri (varajäsen Anne Pynttäri)
 • Juho Ikonen (varajäsen Anna-Sofia Lyyra)  

Yliopistokollegion pöytäkirjat