Itä-Suomen yliopiston neuvottelukunta

Itä-Suomen yliopiston neuvottelukunta on nimetty toimikaudeksi 1.8.2014–31.12.2017. Neuvottelukunta edistää yliopiston ja sen keskeisten sidosryhmien vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Tavoitteena on saada asiantuntemusta eri aloilta yliopiston ulkopuolelta ja toisaalta tiedottaa yliopistolle tärkeitä yhteistyötahoja.

Neuvottelukuntaan kuuluu julkisen vallan ja yrityselämän edustajia sekä muita yhteiskunnallisia vaikuttajia. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Teknologian tutkimuskeskus VTT pääjohtaja Erkki KM Leppävuori.

Neuvottelukunnan jäsenet ovat ylijohtaja Elli Aaltonen, Itä-Suomen aluehallintovirasto, opetusjohtaja Leena Auvinen, Kuopion kaupunki, pääjohtaja Elias Ekdahl, Geologian tutkimuskeskus, ylijohtaja Juhani Eskola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, lääketutkimuksen johtaja Antti Haapalinna, Orion Oyj, EFI:n hallituksen jäsen Eeva Hellström, Sitra, toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi, Kuopion alueen kauppakamari, maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto, maakuntajohtaja Pentti Hyttinen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, agronomi Paavo Jauhiainen, Olvi-säätiö, piispa Jari Jolkkonen, Kuopion hiippakunta, kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, Joensuun kaupunki, toimitusjohtaja Petteri Karttunen, Saastamoisen säätiö, pääjohtaja Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus, toimitusjohtaja Tuomo Kauranne, Arbonaut Oy, toimitusjohtaja Mikko Kilpeläinen, Honkarakenne Oyj, toimitusjohtaja Juha Kivelä, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, kaupunginjohtaja Janne Laine, Savonlinnan kaupunki, arkkipiispa Leo, Suomen ortodoksinen kirkko, pääjohtaja Erkki KM Leppävuori, Teknologian tutkimuskeskus VTT, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savon maakuntaliitto, hovioikeuden presidentti Pertti Nieminen, Itä-Suomen hovioikeus, ylijohtaja Ari Niiranen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, aluejohtaja Kari Niskanen, Kesko Itä-Suomi, toiminnanjohtaja Elina Pajula, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunki, johtajaylilääkäri Jorma Penttinen, Kuopion yliopistollinen sairaala, muotoilija Ritva-Liisa Pohjalainen,  metsäjohtaja Tomi Salo, Metsäteollisuus ry, toimitusjohtaja Timo Veromaa, Biotie Therapies Oyj, ylijohtaja Kari Virranta, Pohjois-Savon ELY-keskus, ja toimitusjohtaja Anne Vänskä, Pohjois-Karjalan kauppakamari.

Neuvottelukunnan jäseneksi kutsutaan myöhemmin Luonnonvarakeskuksen edustaja.

Itä-Suomen yliopistoa neuvottelukunnassa edustavat rehtori Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Jaakko Puhakka, hallintojohtaja Tuomo Meriläinen ja kehitysjohtaja Soili Makkonen, joka toimii neuvottelukunnan sihteerinä.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaa edustavat edustajiston ja hallituksen kulloiset puheenjohtajat.