Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettinen toimikunta

Tehtävät

1)    arvioida ihmisiin kohdistuvia ei-lääketieteellisten tutkimushankkeiden eettisyyttä ja antaa niistä lausuntoja
2)    arvioida tarvittaessa myös muiden tutkimushankkeiden eettisyyttä, ellei lainsäädännössä arviointia ole muille tahoille määrätty
3)    edistää tutkimuseettistä koulutusta ja antaa tutkimuseettisiin kysymyksiin liittyvää ohjeistusta yliopistossa
4)    toimia asiantuntijaelimenä yliopistossa esiin tulevissa tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa
5)    ylläpitää tutkimusetiikkaan liittyvää keskustelua yliopistossa
6)    seurata ja osallistua kansallisen tutkimuseettisen ohjeistuksen valmisteluun ja varmistaa ohjeistuksen toteutuminen Itä-Suomen yliopistossa

Jäsenet

Kokoonpano toimikaudella 1.1.2015 - 31.12.2017:

  • Puheenjohtaja, professori Risto Turunen, filosofinen tiedekunta 
  • Varapuheenjohtaja, professori Kirsi Vähäkangas, terveystieteiden tiedekunta

Jäsenet:

  • Professori Risto Turunen ja professori Kirsi Honkalampi, filosofinen tiedekunta
  • Professori Pasi Karjalainen ja professori Eeva-Stiina Tuittila, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
  • Professori Kirsi Vähäkangas ja yliopistonlehtori Sari Voutilainen, terveystieteiden tiedekunta
  • Professori Vilma Hänninen ja yliopisto-opettaja Mia Kilpeläinen, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
  • Opiskelija Antti-Pekka Elomaa ja opiskelija Annakaisa Tirronen
  • Sihteeri: Kaisu Kortelainen, amanuenssi