Väitöskirjan julkaiseminen

Kun tiedekunta on myöntänyt väittelyluvan, voi väitöskirjan julkaista. Väitöskirja julkaistaan yleensä sekä painettuna että elektronisessa muodossa. Itä-Suomen yliopistolla sekä monilla tutkimuslaitoksilla on omia julkaisusarjoja, jotka julkaisevat väitöskirjoja. Noudata julkaisemisessa julkaisusarjan ohjeita.

Väitöskirja on julkaistava vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta. Väittelijän tulee huolehtia siitä, että väitöskirja on nähtävissä yliopiston kirjastossa määräaikaan mennessä. Väitöskirjan painamista ei edellytetä kaikissa tiedekunnissa mutta mikäli väitöskirja on julkaistu ainoastaan elektronisessa muodossa, on paperikopio toimitettava kirjastoon julkisesti nähtäväksi.