Opiskelun tietojärjestelmä WebOodi

Itä-Suomen yliopiston opiskelijarekisteriin, Oodiin, kirjataan kaikkien yliopisto-opiskelijoiden henkilötiedot sekä opinto-oikeuksia ja opintosuorituksia sekä tutkintoja koskevat tiedot. Opiskelijarekisteriin merkitään myös lukuvuosittainen/-kausittainen ilmoittautuminen yliopistoon.

WebOodi

Opiskelijat käyttävät opiskelijarekisteriä verkkopalvelun eli WebOodin kautta.

Mitä WebOodissa voi tehdä?

  • ilmoittautua kursseille

  • ilmoittautua tentteihin

  • ilmoittautua yliopistoon eli tehdä lukuvuosi-ilmoittautuminen (koskee jo kirjoilla olevia opiskelijoita, ei uusia opiskelijoita)

  • hakea tietoja järjestettävästä opetuksesta

  • selailla opinto-oppaita

  • ylläpitää omia yhteystietoja

  • selata omia opintosuorituksia ja tilata WebOodista epävirallisen opintosuoritusotteen

  • tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin

WebOodiin kirjautumiseen tarvitset voimassaolevan UEF-käyttäjätunnuksen.

 

Tietojen muutokset

Voit muuttaa omia osoite-, puhelinnumero- ja kotikuntatietojasi sekä tietojenluovutusehtoja WebOodissa tai ilmoittaa muutoksista opintopalveluihin. Nimenmuutosta ei voi tehdä WebOodissa, vaan se tulee tehdä opintopalveluissa ja muutosta tehtäessä pitää esittää passi, ajokortti, virallinen henkilökortti, virkatodistus tai muu luotettava selvitys.

Yliopiston kirjastolla, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä (YTHS), ylioppilaslehti Uljaalla ja opintotukilautakunnalla on omat rekisterinsä, joten tietojen muutoksista on ilmoitettava erikseen em. paikkoihin.