Muiden opiskelijaryhmien ilmoittautuminen

Yliopistoon ilmoittautuminen koskee perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi myös muita opiskelijaryhmiä. Yliopistoon ilmoittautumisen käytännöt kuitenkin vaihtelevat, joten joka ryhmälle on omat ilmoittautumisohjeensa. Opiskelijaryhmiä ovat mm. ensimmäiseksi vuodeksi yliopistoon poissaolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, tieteellisiin jatko-opintoihin (tohtori/lisensiaatti) hyväksytyt sekä muita erillisiä, erikoistumis-, kelpoisuus- tai pätevöitymisopintoja suorittamaan hyväksytyt opiskelijat.

Ensimmäiseksi vuodeksi poissaolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat

Uudet jatko-opiskelijat (lisensiaatti/tohtori)

Uudet muita erillisiä, erikoistumis-, kelpoisuus- tai pätevöitymisopintoja suorittavat opiskelijat