Lakipalvelut

Lakipalvelut toimii yliopiston oikeudellisena asiantuntijanapalveluna ja avustaa yliopiston henkilökuntaa erilaisten lainopillista osaamista vaativien työtehtävien hoidossa ja vastaa yliopiston oikeudellisten riskien hallinnasta. Oikean oikeudellisen asiantuntijan löytämiseksi yhteystietosivulla kuvataan lakimiesten vastuualueet yleisellä tasolla.