Asiakirja- ja kirjaamopalvelut

Itä-Suomen yliopisto on arkistolaissa (1994/831) tarkoitettu arkistonmuodostaja. Asiakirja- ja kirjaamopalvelut ohjaa, kehittää ja valvoo yliopiston toiminnan tuloksena syntyvän asiakirjallisen aineiston käsittelyä laadinnasta aina arkistointiin ja tuhoamiseen saakka.

Itä-Suomen yliopiston asiakirja- ja kirjaamopalvelut on sijoitettu yliopistopalveluissa yleishallinto- ja lakipalveluihin ja toimintaa johtaa lakiasiainjohtaja. Kirjaamossa Joensuun ja Kuopion kampuksilla työskentelee neljä asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattilaista (ks. yhteystiedot). Tiedekunnissa sekä erillis- ja palvelulaitoksissa toimii lisäksi henkilöstöä asiakirjahallintoon ja arkistotoimeen liittyvissä tehtävissä.

Palvelut

  • yliopiston kirjaamo
  • keskusarkisto
  • tietopalvelu diaarissa ja keskusarkistossa sijaitsevista asiakirjoista
  • arkistonmuodostussuunnitelman ylläpito ja kehittäminen
  • sähköisen asianhallintajärjestelmän kehittäminen ja pääkäyttäjyys
  • asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjaaminen ja kehittäminen
  • hyvän tiedonhallintatavan toteutumisen tukeminen