Filosofia sivuaineena

Filosofiaa on sanottu kaikkien tieteiden äidiksi, koska jokainen erityistiede on aikanaan ollut osa filosofiaa ja itsenäistynyt vasta sitten, kun on kyennyt omilla tutkimusmenetelmillään hankkimaan tosiasiatietoa maailmasta. Filosofia ei tutki tosiasioita vaan niiden löytämiseen käytettäviä metodeja, niiden ymmärtämiseen tarvittavia käsitteitä ja niitä koskeville käsityksille esitettyjä perusteita. Filosofia on siten ajattelua koskevaa ajattelua.

Filosofia jaetaan perinteisesti teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan. Teoreettiseen filosofiaan kuuluvat tiedon mahdollisuutta ja perusteita tutkivat tietoteoria ja tieteenfilosofia, sekä kaikkein yleisimpiä olemassaoloon liittyviä kysymyksiä pohtiva metafysiikka. Käytännöllisen filosofian puolelle kuuluvat ihmisten käytännön elämään läheisemmin liittyvät osa-alueet: etiikka, yhteiskuntafilosofia ja oikeusfilosofia. Ne tutkivat yksilön ja yhteisön toimintaan liittyviä arvo- ja normikysymyksiä.

Itä-Suomen yliopistossa filosofiaa opetetaan sekä Kuopion kampuksella yhteiskuntatieteiden laitoksella että Joensuun kampuksella oikeustieteiden laitoksella. Itä-Suomen yliopistossa on mahdollista lukea filosofiaa sivuaineena perus- ja aineopintojen laajuuden verran. Opetuksessa käytetään myös kampusten välillä videoyhteyksiä valikoidusti. Kuopiossa filosofian opetus keskittyy erityisesti käytännölliseen filosofiaan sekä tieteenfilosofiaan ja filosofian johdantokurssiin. Filosofian kirjatentit suoritetaan sähköisenä tenttinä.  

Filosofian opetusta annetaan kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Filosofia on sopiva sivuaine kaikille oman tieteenalansa perustavista käsitteellisistä, metodologisista ja periaatteellisest kysymyksistä kiinnostuneille. Erityisesti jatko-opinnoissa filosofiasta voi olla suurta hyötyä, koska se antaa hyödyllisiä ajattelutaitoja ja -tekniikoita, joita voi soveltaa myös filosofian alueen ulkopuolelle.

Oppiaineen tutkimusintressit painottuvat käytännölliseen filosofiaan.

Henkilökunta

VTT Oksanen, Markku, yliopistonlehtori
Snellmania, huone 3112
Puh. 040 355 3271
email: markku.oksanen (at) uef.fi

Dosentit

FT Sami Pihlström filosofia, erityisesti ihmis- ja arvofilosofia

Joensuun kampus, oikeustieteiden laitos:
Filosofian professori Seppo Sajama
Oikeusfilosofian yliopistonlehtori Maija Aalto-Heinilä

Filosofian kokonaisuusmerkinnät: amanuenssi Minna Paronen