Lahjoittaminen Itä-Suomen yliopistolle

Itä-Suomen yliopiston Tiedosta hyvä tulevaisuus -varainhankintakampanja toteutettiin valtion yliopistoille pääomittamisesta antamien ohjeiden mukaisesti 1.11.2014–30.6.2017. Rahankeräyslupa POL-2014-12629 (16.10.2014), luvan saaja Itä-Suomen yliopisto, lupa voimassa 16.10.2014 - 31.12.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tiedosta hyvä tulevaisuus -kampanja ylitti viimeisellä keräysviikolla 6 miljoonan euron tavoitteensa. Lahjoituksia saatiin 30.6.2017 mennessä reilut 6,4 miljoonaa euroa, joista noin 4 miljoonaa euroa on kohdennettu koulutusaloille. Lääketieteiden ja farmasian koulutusala keräsi kohdennetuista lahjoituksista puolet, ja seuraavaksi eniten euromääräisiä lahjoituksia kohdentui kauppatieteiden koulutusalalle. Lahjoittajia oli yhteensä reilut sata yksityishenkilöä, yritystä, säätiötä ja muuta organisaatioita.

Kampanjaan saadut lahjoitukset on rahastoitu taseeseen.

Valtion lahjoituksille lupaaman vastinrahan suuruus selviää myöhemmin, kun suomalaisten yliopistojen keräämien vastinrahakelpoisten lahjoitusten keräyssummat ovat selvillä. Saatu vastinraha kirjataan yliopiston peruspääomaan.

Itä-Suomen yliopisto käsittelee kampanjassa saatujen lahjoitusvarojen käyttöä tulevana syksynä vuoden 2018 talousarvion valmistelun yhteydessä.

 

LAHJOITTAMINEN KAMPANJAN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Lahjoittaminen Itä-Suomen yliopistolle on edelleen mahdollista, vaikka Tiedosta hyvä tulevaisuus -keräyskampanja on päättynyt. Yliopistoa voi tukea kohdennetulla lahjoituksella, jolloin lahjoitusvarat käytetään lahjakirjan ehdon mukaiseen tarkoitukseen.

Lahjoituksiin sisältyy verovähennysoikeus. Nämä lahjoitukset eivät täytä valtion vastinrahoituksen ehtoja.

Ohjeet tilisiirtona tehtäviin lahjoituksiin löytyvät vasemmasta sivupalkista kohdasta "tee lahjoitus".

 

VEROVÄHENNYS
Yhteisöt voivat tehdä vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron lahjoituksesta verovähennyksen.

1.1.2016 alkaen ovat myös yksityishenkilöt ja kuolinpesät voineet tehdä verovähennyksen vähentämällä puhtaasta ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 500 000 euron rahalahjoituksen.

Yksityishenkilöiden ja kuolinpesien tulee verovähennys saadakseen täyttää lomake 850 - 500 000 suuruisista lahjoituksista, jolloin yliopisto tekee ilmoituksen verohallinnolle lahjoittajan verovähennystä varten.

 

LISÄTIETOA LAHJOITTAMISESTA
Rehtori Jukka Mönkkönen, p. 0294 45 8001, jukka.monkkonen(at)uef.fi
Akateeminen rehtori Harri Siiskonen, p. 0400 577 453, harri.siiskonen(at)uef.fi
Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen, p. 0294 45 8002, tuomo.merilainen(at)uef.fi
Talousjohtaja Matti Paavonsalo, p. 0294 45 8003, matti.paavonsalo(at)uef.fi
Yhteyspäällikkö Soile Kosunen, p. 0294 45 8080, soile.kosunen(at)uef.fi

 

// TIEDOTTEET