Hankkeen tulokset

Hankkeen päätuloksia ovat Digitaalinen työpaikka –toimintamalli ja sen validointi, Tuottavuutta ja Digitaalisia Palveluita Liiketoiminnan Avuksi -koulutuskokonaisuus, 4 digitalisaatiota edistävää työpajaa ja 4 seminaaria, joissa käsitellään digitaalista työtä, digitaalista toimintakulttuuria, palvelumarkkinointia digiaikana, uusia palveluteknologioita ja digitalisaation kautta saavutettua tuottavuutta. Lisäksi hankkeessa tuotetaan 4 raporttia.

Saavutetut tulokset 

Toimenpide 1 Digitaalinen työpaikka -toimintamallin rakentaminen:

 • Tieteelliset raportit:
  • Exploring Digital Transformation and Digital Culture in Service Organizations
 • Raportit:
  • Digitaalinen työpaikka
 • Valmistuneet tutkielmat:
  • Tuukka Miettinen: Konfiguraationhallinnan hyödyt riskienhallinnalle ulkoistetussa IT-palvelunhallinnassa ja hajautetussa IT-ympäristössä: Tapaustutkimus Savon Voima Oyj. 4/2018
  • Iiro Tenhunen: Palvelutasonhallinnan kehittäminen PK-yrityksessä. 12/2018

Toimenpide 2 Tuottavuutta ja Digitaalisia Palveluita Liiketoiminnan Avuksi koulutukset:

 • Koulutukset
  • Digitaaliset palvelut työn organisoinnin tukena 21.2-27.3.2018
  • Tietosuoja palveluorganisaatioille 25.4-17.5.2018
  • Työkaluja palvelunhallinnan tueksi 4.10-12.10.2018
  • AWS-Essentials (16.4.2019)
  • Asiakaspalvelu ja palveluluettelon hallinta (17-18.4.2019 & 24.4.2019)
  • Palvelusuunnittelu (8.5-10.5.2019)
  • Tietoturvan hallintajärjestelmät palvelutyön avuksi (23.9-25.9.2019)

 

 • Raportit:
  • Digitalisaatiolla tuottavuutta ja modernia työnorganisointia: Havaintoja TUPLA-hankkeen koulutuksista (julkaistaan syksyllä 2019)

Toimenpide 3 Digitalisaation vaikutukset tuottavuuteen ja työhyvinvointiin:

 • Haastattelut 25 kpl suoritettu
 • Digitalisaation vaikutukset tuottavuuteen ja työhyvinvointiin haastattelututkimuksen tulokset

Toimenpide 4 Digitalisaatio-työapajat (DIGIT):

 • Hankkeen tietoiskut
  • Palvelunhallinnan tietoisku 31.2.2018
 • Digitalisaatio liiketoiminnan tukena 16.5.2018
  • Sisältö: Työpaja sisälsi teknologiavientiä edistäviä puheenvuoroja.  Puheenvuorojen tavoitteena oli auttaa tunnistamaan nykyisen palvelutoiminnan kehittämiseen sekä uuden liiketoiminnan luomiseen liittyviä digitalisaation avulla saavutettavia liiketoimintamahdollisuuksia. Osana työpajaa käytiin aktiivista keskustelua kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksista ja haasteista sekä tekijöistä, jotka täytyy ottaa huomioon liiketoiminnan laajentuessa kansainvälisille markkinoille. Työpajan esitykset olivat seuraavat: 

(1) Työpajan avaus, Marko Jäntti, University of Eastern Finland
(2) Digitalisaation liiketoimintamahdollisuudet Euroopassa ja USA:ssa. Robert Taylor, USA taustainen toimitusjohtaja SimLabIT Oy.
(3) Digitalisaation liiketoimintamahdollisuudet Sri Lankassa ja Aasiassa laajemmin. Tiranjan Bulankulame, Sri Lankalainen toimitusjohtaja SimLabIT Oy:n tytäryhtiössä.

 • Turvallista digimatkaa tietosuojaa pitkin 17.5.2018
  • Sisältö: Tietosuoja-työpaja koostui yrityksien esityksistä, jonka jälkeen työpajaan osallistuneet keskustelivat esitetystä aiheesta.Työpajan esityksien aiheet olivat seuraavat: (1) tietosuojan dokumentointi, (2) yrityksen velvollisuus antaa tietoja kysyttäessä, (3) GDPR: tekniset muutokset järjestelmiin, (4) tietotilinpäätös, (5) GDPR järjestötoiminnassa ja (6) tietosuojaperiaatteiden noudattaminen.
 • Lean ja työkalut 11.10.2018

Toimenpide 5 Tulosten levittäminen ja hyödyntäminen:

Digitalisaatio – kumppani vai vihollinen? 7.6.2018

 • Sisältö: Seminaari järjestettiin yhteistyössä itSMF Finlandin kanssa.  Seminaarin sisältö oli seuraava:

- itSMF Finland, pj Teemu Anttila - tapahtuman avaus

- Digitalisaatio - monsteri vai työjuhta? University of Eastern Finland, Marko Jäntti

- Pienen yrityksen näkökulma IT-palvelunhallintaan, Mainostoimisto Funlus

- Unohda asiakas - epäonnistu digitalisaatiossa, Efecte Milla Kuosmanen

- (H)Ajatuksia (ITSM) käyttöönotosta, Istekki Oy, Kristo Jokela, Osastopäällikkö, asiakaspalvelut

Toimistossa käryää DIGI -seminaari 12.11.2018

 • Sisältö: Seminaari järjestettiin yhteistyössä YOM-hankkeen kanssa. Seminaarin sisältö oli seuraava:

- Tekoäly työkaverina, Antti Merilehto - Vuoden puhuja 2018

- Vohvelista virtaa tietotyöhön, Katja Jokisalo, Microsoft-konsultti, Sulava

- Kuntien digitalisaatio - Lisää tuottavuutta ja työhyvinvointia? Toni Auvinen, digijohtaja, Pohjois-Savon Liitto

- Moderni toimisto Pasi Ruotsalainen, Business Development Manager, Enfo

- Yyhteisiä digitaalisia ratkaisuja ja tehokasta toiminnanohjausta, Kristo Jokela, johtaja, Istekki & Aleksi Pitkänen, Solution Consultant, Efecte

 

 • Osallistuminen ja verkottuminen tilaisuuksissa
  • Kakkua & Kuohuvaa Kuopiossa: Monimuotoisuus hallituksissa, Kuopion alueen kauppakamari 25.1.2018
  • Akateeminen vartti: Keskustelua akateemisen tutkimuksen hyödyntämisestä yrityksissä , Pohjois-Savon TE-toimisto, Messilive 9.2.2018. Katso tallenne Youtubesta.
  • Laatu- ja toimintajärjestelmän TYHY-päivä, Istekki Oy 18.6.2018
   • Miten digi vaikuttaa palvelunhallintaan ja asiakaspalveluun, Marko Jäntti, University of Eastern Finland
   • Digitaalinen minä -Asiantuntijasta vaikuttajaksi, Henri Lindström, University of Eastern Finland
   • Digitaalinen työpaikka ja työn tulevaisuus, Henri Lindström, University of Eastern Finland
  • Turvallisuusjohtamisen Round Table -keskustelu, Sisäministeriö, Helsinki. (Esitelty lyhyesti turvallisuustutkimuksen nykytilaa ja tulevaisuutta; miten digiä voisi hyödyntää kansalaisten kriisivalmiustietoisuuden lisäämiseksi.) 22.8.2018
  • TUPLA-tulosten esittelyä ja O365-palveluiden kokemusten vaihtoa Verohallinnolla (modernit tiimityökalut ja niiden käyttökokemukset) 11.9.2018
  • TUPLA verkottumassa CGI:n Valtio18-seminaarissa Helsinki, Iso-Britannian suurlähetystö 13.9.2018
  • Tutkijoiden yö 2018, Kuopio, Matkus, 28.9.2018
  • Tietojenkäsittelytieteen päivät 2019, Kuopio, Mediteknia, 10-11.6.2019
  • Työkalupäivä 2019, Helsinki, Messukeskus, 10.9.2019
  • Investor Day, Kuopio, Original Sokos Hotel Puijonsarvi, 19.9.2019
  • Tutkijoiden yö 2019, Kuopio, Matkus, 27.9.2018