(You can change the language to English from the top of the page)

Kohti vastuullista matkailua – haasteet ja mahdollisuudet

Kutsumme teidät lämpimästi tervetulleiksi XII Matkailu- ja vapaa-ajantutkimuksen symposiumiin, joka järjestetään Joensuussa, Itä-Suomen yliopiston kampuksella 27.-28.5.2019. Symposiumi järjestetään Suomen matkailututkimuksen seura ry:n ja Itä-Suomen yliopiston matkailun opetus- ja tutkimuskeskuksen yhteistyönä.

Symposiumin teemana on ”Kohti vastuullista matkailua”.

Lisääntyneen kuluttajiin liittyvän tiedon ja ymmärryksen lisäksi vuoden 2018 lokakuussa julkaistun IPCC ilmastoraportin hälyttävien tulosten myötä on nähtävissä, että matkailuyritykset ja -kohteet joutunevat lähitulevaisuudessa sopeutumaan ja muuttamaan toimintatapojaan yhä enemmän ympäristön kannalta kestävämmiksi. Myös matkailijoiden tulisi muuttaa matkailutottumuksiaan entistä vastuullisimmiksi. Kestävyys ja vastuullisuus tulevat yhä tärkeämmiksi yritysten kilpailukyvyn kannalta. Vastuullisten matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittäminen on erittäin tärkeää matkakohteiden kannalta.

Muun muassa näistä syistä vuoden 2019 XII Matkailu- ja vapaa-ajantutkimuksen symposiumissa keskitymme tarkastelemaan vastuullista matkailua eri näkökulmista. Osallistujat ovat tervetulleita esittämään sekä empiirisiä että konseptuaalisia tutkimuksiaan, jotka toimivat pohjana rakentaville ja inspiroiville keskusteluille. ”Kohti vastuullista matkailua” -pääteemaan katsotaan liittyvän seuraavia aihealueita:

 • Haasteet ja mahdollisuudet vastuullisten matkailupalvelujen kehittämisessä
 • Vastuullinen matkailuyrittäjyys
 • Vastuullinen matkailijakäyttäytyminen
 • Vastuulliset/kestävät matkailuelämykset
 • Vastuullisen matkailun digitalisointi
 • Sidosryhmien sitouttaminen ja vastuullisen matkailun yhteisluonti
 • Vastuullisten matkailupalvelujen markkinointi ja viestintä
 • Kestävyyden sertifiointi ja merkinnät
 • Vastuullisten matkailupalveluiden kysyntä ja kuluttajien rooli
 • Matkailuaktiviteettien vaikutusten ymmärtäminen
 • Tulkinnan rooli vastuullisessa matkailussa
 • Vastuullisten/kestävien matkailustrategioiden seuranta, mittaus ja arviointi
 • Matkailu ja ilmastomuutos
 • Teoreettiset ja metodologiset näkökulmat vastuullisen matkailun arviointiin
 • Muut matkailututkimukseen liittyvät aiheet

Symposiumin vieraana ja keynote-puheenpitäjänä on professori Scott McCabe Nottinghamin yliopistosta.

<Scott McCabe -kuva> "Scott McCabe is Professor of Marketing and Tourism at the Nottingham University Business School, where he has worked for twelve years. He currently holds the post of Associate Dean for Research within the school with responsibility for the research activities in the School. He is also an Adjunct Professor at University of Eastern Finland Business School.

Scott’s research focuses on the qualities of tourist experience, consumer behavior and tourist decision-making. More recently, his work has engaged debates in pro-social and pro-environmental tourist consumption, as well as responsible and ethical consumer behavior. Since 2006, he has been working on a program of research on the motivations, experiences and outcomes of holiday experiences for severely disadvantaged UK consumers. Working with a range of small and large charities, his research has helped to promote the concept of ‘social tourism’ in the UK, influencing policy and practice, raising awareness and establishing a link between holidays and subjective wellbeing outcomes. He has worked alongside European colleagues to promote social tourism internationally and within the academy. He has published widely in the tourism field, with one book, and three edited volumes, and a number of scholarly research articles. He is also the current Editor in Chief (alongside Sara Dolnicar) of Annals of Tourism Research and sits on the board of a number of other journals in tourism."

Symposiumiin liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä Jarno Suniin | jarno.suni@uef.fi