Tietoturvasäännöt

Tietoturva on oleellinen osa yliopiston toiminnan ja palveluiden laatua, kokonaisturvallisuutta ja yliopistossa tapahtuvaa päivittäistä tietojen käsittelyä.

Itä-Suomen yliopiston tietoturvallisuuden yleiset päämäärät, tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot määritellään yliopiston tietoturvapolitiikassa ja tietoturvavastuissa. Niitä tarkennetaan muilla tietoturvasäännöillä ja -ohjeilla.

Sääntö Sisältö Ensisijainen kohderyhmä
Määrittelee tietoturvallisuuden päämäärät, tavoitteet ja toteutuskeinot Itä-Suomen yliopistossa Henkilöstö ja opiskelijat
Määrittelee kaikkia käyttäjiä koskevat yleiset tietoturvavastuut sekä määrättyjä tehtäviä ja rooleja koskevat erityisvastuut Henkilöstö ja opiskelijat
IT-palvelujen käyttöä ja käyttäjätunnuksia koskevat yleiset periaatteet Henkilöstö ja opiskelijat sekä muut Itä-Suomen yliopiston IT-palvelujen käyttäjät
Sähköpostin käyttöä koskevat periaatteet Henkilöstö ja opiskelijat
Kuvaa toimenpiteet tilanteessa kun on havaittu tai epäillään tietotekniikkarikkomusta Kaikki Itä-Suomen yliopiston IT-palvelujen käyttäjät
IT-palvelujen ja tietojärjestelmien ylläpitäjiä koskevat periaatteet Lähinnä järjestelmien ylläpitäjät
Lokitietojen keräämisen ja käsittelyn ohjeistus sekä yliopiston omissa että ulkoistetuissa IT-palveluissa Järjestelmien omistajayksiköt ja ylläpitäjät sekä Tietotekniikkapalvelut
Toimintaohje, joka määrittelee edellytykset ja menettelytavat työntekijän sähköpostiviestien hakemiseen ja avaamiseen Lähinnä laitosjohto ja ylläpitäjät
Luettelo yliopistoa koskevasta keskeisestä lainsäädännöstä linkkeineen Henkilöstö

 

Ylläolevia sääntöjä täydentävät seuraavat toimintaohjeet.

 

Oikopolut

Asiointipalvelut-sivusto

Asiointipalvelut-sivusto

IT-tuki chat

0294 4 58880