Tietoturvasäännöt

Tietoturva on oleellinen osa yliopiston toiminnan ja palveluiden laatua, kokonaisturvallisuutta ja yliopistossa tapahtuvaa päivittäistä tietojen käsittelyä.

Itä-Suomen yliopiston tietoturvallisuuden yleiset päämäärät, tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot määritellään yliopiston tietoturvapolitiikassa ja tietoturvavastuissa. Niitä tarkennetaan muilla tietoturvasäännöillä ja -ohjeilla.

Sääntö Sisältö Ensisijainen kohderyhmä
Määrittelee tietoturvallisuuden päämäärät, tavoitteet ja toteutuskeinot Itä-Suomen yliopistossa Henkilöstö ja opiskelijat
Määrittelee kaikkia käyttäjiä koskevat yleiset tietoturvavastuut sekä määrättyjä tehtäviä ja rooleja koskevat erityisvastuut Henkilöstö ja opiskelijat
IT-palvelujen käyttöä ja käyttäjätunnuksia koskevat yleiset periaatteet Henkilöstö ja opiskelijat sekä muut Itä-Suomen yliopiston IT-palvelujen käyttäjät
Sähköpostin käyttöä koskevat periaatteet Henkilöstö ja opiskelijat
Kuvaa toimenpiteet tilanteessa kun on havaittu tai epäillään tietotekniikkarikkomusta Kaikki Itä-Suomen yliopiston IT-palvelujen käyttäjät
IT-palvelujen ja tietojärjestelmien ylläpitäjiä koskevat periaatteet Lähinnä järjestelmien ylläpitäjät
Lokitietojen keräämisen ja käsittelyn ohjeistus sekä yliopiston omissa että ulkoistetuissa IT-palveluissa Järjestelmien omistajayksiköt ja ylläpitäjät sekä Tietotekniikkapalvelut
Toimintaohje, joka määrittelee edellytykset ja menettelytavat työntekijän sähköpostiviestien hakemiseen ja avaamiseen Lähinnä laitosjohto ja ylläpitäjät

 

Ylläolevia sääntöjä täydentävät seuraavat toimintaohjeet.

 

Oikopolut

Asiointipalvelut-sivusto

Asiointipalvelut-sivusto

IT-tuki chat

0294 4 58880