Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Itä-Suomen yliopiston tukipyyntöjärjestelmä (Request Tracker)

REKISTERINPITÄJÄ
Itä-Suomen yliopisto
PL 111, Yliopistokatu 7
80101 Joensuu

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Kari Mattila
kari.mattila@uef.fi
050 540 7025

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Tukipyyntöjärjestelmää käytetään Itä-Suomen yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden tietotekniikkatukipyyntöjen käsittelyyn.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisteri muodostuu Itä-Suomen yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden henkilö- ja yhteystiedoista sekä tukipyynnöistä ja niiden ratkaisuista.

Käyttäjien perustiedot:

henkilön nimi
sähköpostiosoite
käyttäjätunnus
puhelinnumero
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Ei ole

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Ei ole. Rekisterin sisällöstä tehdään toiminnan kehittämiseksi ja seuraamiseksi raportteja, joista yksittäisiä henkilöitä ei voi tunnistaa.

TIETOJEN LUOVUTUKSET EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Ei ole

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Järjestelmän käyttöoikeudet ovat rajattu erikseen nimetyille henkilöille, jotka käsittelevät ja ratkaisevat tukipyyntöjä tai ylläpitävät Request Tracker -järjestelmää.

Oikopolut

Asiointipalvelut-sivusto

Asiointipalvelut-sivusto

IT-tuki chat

0294 4 58880