Teologian osaston sivuainetarjonta

Teologian osasto tarjoaa Itä-Suomen yliopiston muiden osastojen opiskelijoille kaksi sivuainevaihtoehtoa: yleisen teologian perus- ja aineopinnot sekä ortodoksisen teologian perus- ja aineopinnot.

Klassisten kielten (Raamatun kreikka, Raamatun heprea, latina, joinain vuosina myös aramea tai syyria) kursseille voivat Itä-Suomen yliopiston opiskelijat osallistua ilman erillistä teologian sivuaineoikeutta.

Yleisen teologian sivuaineopinnot (60 op) kelpoistavat evankelisluterilaisen uskonnon aineenopettajaksi muiden kelpoisuusvaatimusten täyttyessä.

Ortodoksisen teologian sivuaineopinnot (60 op) kelpoistavat ortodoksisen uskonnon aineenopettajaksi muiden kelpoisuusvaatimusten täyttyessä.

Yleinen teologia sivuaineena

Yleisen teologian (läntisen teologian koulutusohjelmassa) sivuaineoikeus on vapaa.

Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa yleisen teologian perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Yleisen teologian perus- ja aineopintoja on mahdollista suorittaa yhtä aikaa.

Opintojaksojen tarkat kuvaukset, suoritustavat ja ilmoittautumismahdollisuudet löytyvät WebOodin oppaista: Filosofinen tiedekunta -> Teologian osasto -> Läntinen teologia -> Sivuaine: Yleinen teologia.

Kaikissa opintojaksoissa ei välttämättä ole joka vuosi luento-opetusta, tällöin opintojakson voi suorittaa kirjatenttinä oppaan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

amanuenssi Jan Pohjonen
jan.pohjonen(at)uef.fi
0294 45 2029

Ortodoksinen teologia sivuaineena

Ortodoksisen teologian sivuaineoikeus on vapaa.

Sivuaineopiskelijat suorittavat ortodoksisen teologian perusopinnot (25 op) tai perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op). Sivuaineoikeus kattaa näihin kokonaisuuksiin kuuluvat opintojaksot. Ortodoksisen teologian perus- ja aineopintoja on mahdollista suorittaa yhtä aikaa.

Opintojaksojen tarkat kuvaukset, suoritustavat ja ilmoittautumismahdollisuudet löytyvät WebOodin oppaista: Filosofinen tiedekunta -> Teologian osasto -> Ortodoksinen teologia -> Sivuaine: Ortodoksinen teologia.

Kaikissa opintojaksoissa ei välttämättä ole joka vuosi luento-opetusta, tällöin opintojakson voi suorittaa kirjatenttinä oppaan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

amanuenssi Eeva Raunistola-Juutinen
eeva.raunistola(at)uef.fi
0294 45 2031