Yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävät ja kokoonpano

Yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävänä on:

 • edistää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain tavoitteiden toteutumista sekä edistää yhdenvertaisuuslain edellyttämiä toimenpiteitä yliopistossa
 • huolehtia, että yliopistossa on jatkuvasti voimassa oleva ja tarkoituksenmukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma
 • seurata tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman toteutumista
 • edistää tasa-arvomyönteisen ja yhdenvertaisuuteen nähden avarakatseisen mielipideilmaston kehittymistä yliopistossa
 • laatia selvityksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta Itä-Suomen yliopistossa
 • tiedottaa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuusasioista ja tukea henkilökunnan ja opiskelijoiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä kannanottoja
 • kehittää yhteistyötä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa muiden korkeakoulujen kanssa
 • ottaa kantaa havaitsemiinsa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmiin yliopistossa

Yhdenvertaisuustoimikunta pyrkii toiminnallaan auttamaan henkilökuntaa ja opiskelijoita tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa laatimalla selvityksiä, antamalla lausuntoja sekä tekemällä aloitteita.

Itä-Suomen yhdenvertaisuustoimikunnan kokoonpano toimikaudella 2017 - 2018 (varajäsen suluissa):

 • henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle, puheenjohtaja, työnantajan edustaja
 • henkilöstön kehittämispäällikkö Marketta Rantama, työnantajan edustaja
 • opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen 28.2.2018 saakka (opetus- ja oppimispalveluiden päällikkö Tuula Heide 28.2.2018 saakka), työnantajan edustaja
 • opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen 1.3.2018 alkaen, työnantajan edustaja
 • professori Markku Tykkyläinen (professori Matti Tolvanen)
 • tutkimusamanuenssi Lea Kervinen (nuorempi tutkija Krista Nuutinen)
 • tutkijatohtori Marta Choroszewicz (yliopistonlehtori Erkki Pesonen)
 • yliopistonlehtori Mari Kangasniemi (koulutusvientisuunnittelija Roseanna Avento)
 • välinehuollon esimies Anne Pennanen (tietojärjestelmäsuunnittelija Juha Riepponen)
 • yliopistonlehtori Kati Kasanen (yliopistonlehtori Ville Ramula)
 • opiskelija Heidi Turunen 31.12.2017 saakka (opiskelija Matias Saastamoinen 31.12.2017 saakka )
 • opiskelija Marko Koskelo  31.12.2017 saakka (opiskelija Viivi Vidgren 31.12.2017 saakka)
 • opiskelija Ella Lyytinen 1.1.2018 alkaen (opiskelija Max Pohjonen 1.1.2018 alkaen)
 • opiskelija Eetu Rantala 1.1.2018 alkaen (opiskelija Iris Pykäläinen 1.1.2018 alkaen)

Yhdenvertaisuustoimikunnan sihteerinä toimii henkilöstöasiantuntija Minna Väisänen.