Itä-Suomen yliopiston yhdenvertaisuustoimikunta

Itä-Suomen yliopistossa toimii yhdenvertaisuustoimikunta, jossa on henkilöstöjärjestöjen, ylioppilaskunnan ja työnantajan edustus. Yliopiston rehtori nimeää yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenet kuultuaan henkilöstöjärjestöjä ja ylioppilaskuntaa.

Itä-Suomen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 - 2018 (pdf)

Yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävänä on:

  • edistää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain tavoitteiden toteutumista sekä edistää yhdenvertaisuuslain edellyttämiä toimenpiteitä yliopistossa 
  • huolehtia, että yliopistossa on jatkuvasti voimassa oleva ja tarkoituksenmukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma
  • seurata tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman toteutumista
  • edistää tasa-arvomyönteisen ja yhdenvertaisuuteen nähden avarakatseisen mielipideilmaston kehittymistä yliopistossa
  • laatia selvityksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta Itä-Suomen yliopistossa
  • tiedottaa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuusasioista ja tukea henkilökunnan ja opiskelijoiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä kannanottoja
  • kehittää yhteistyötä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa muiden korkeakoulujen kanssa
  • ottaa kantaa havaitsemiinsa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmiin yliopistossa

Yhdenvertaisuustoimikunta pyrkii toiminnallaan auttamaan henkilökuntaa ja opiskelijoita tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa laatimalla selvityksiä, antamalla lausuntoja sekä tekemällä aloitteita.