Opetus (syksystä 2018 alkaen)

 

Vuosittain opetetaan perusopintoihin kuuluvat pakolliset kurssit. Perusopintojen valinnaisia kursseja sekä aine- ja syventävien opintojen tasoisia kursseja opetetaan pääasiassa joka toinen vuosi. Laitamme puolivuosittain tiedotteen tulevista kursseista myös tilastotieteen Statistics-Info nimiseen Yammer-ryhmää. Lue viimeisin opetustiedote, Statistics Teaching Bulletin, linkistä Bulletin. Kaikki opetustiedotteet löytyvät täältä. Kurssien kuvaukset löytyvät tästä: Tilastotiede kurssikuvaukset

 

Uusien ja vanhojen kurssien korvaavuudet löytyvät täältä

 

Itsenäisesti suoritettavia työvälinekursseja

Nämä ovat jatkuvasti suoritettavissa.

Koodi Nimi Laajuus Verkkosivu
3622223 R-kieli 2 op http://moodle.uef.fi/course/view.php?id=3749
3622224 SPSS-verkkokurssi 1 op http://cs.uef.fi/statistics/newspss

 

Matriisilaskennan itseopiskelupaketti. Tämä paketti ei ole suoritettava kurssi. Paketti sisältää tilastotieteessä tarvittavia aiheita matriisilaskennasta. Pakettiin viitataan joillakin tilastotieteen kursseilla.

 

Syyslukukausi 2018

Koodi Nimi Laajuus Ajankohta Kieli
3622230 Tilastotieteen johdantokurssi 3-5 op Periodi 1 Suomi
3622111 Tilastotieteen perusteet englanniksi 5 op Periodi 2 Englanti
3622323 Johdatus tilastolliseen päättelyyn  2 5 op Periodi 1 Englanti
3622350

Ryhmittyneiden aineistojen analyysi

5 op Periodi 1 Englanti
3622347 Bayes-päättely 1 5 op Periodi 2 Englanti

 

Kevätlukukausi 2019

Koodi Nimi Laajuus Ajankohta Kieli
3622231 Tilastotieteen peruskurssi 3-5 op Periodi 3 Suomi
3622212 Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametriset menetelmät 2-5op Periodi 3 Suomi
3622213 Regressiotekniikat 4 op Periodi 4 Suomi
3622348 Bayes-päättely 2 5 op

 

Englanti
3622349 Spatiaalinen tilastotiede 5 op   Englanti

 

Syyslukukausi 2019

Koodi Nimi Laajuus Ajankohta Kieli
3622230 Tilastotieteen johdantokurssi 3-5 op Periodi 1 Suomi
3622111 Tilastotieteen perusteet englanniksi 5 op Periodi 2 Englanti
3622351 Tilastollinen data-analyysi 6 op   Englanti
3622352

Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1

5 op Periodi 2 Englanti

 

Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1 = entinen Johdatus tilastolliseen päättelyyn  1

Tilastollinen data-analyysi = entiset Regressioanalyysi 1 ja Regressioanalyysi 2

 

Kevätlukukausi 2020

Koodi Nimi Laajuus Ajankohta Kieli
3622231 Tilastotieteen peruskurssi 3-5 op Periodi 3 Suomi
3622353 Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2 5op   Englanti
3622350 Ryhmittyneiden aineistojen analyysi 5 op   Englanti
3622233 Tilastollinen koesuunnittelu 5 op Period 4 Englanti

 

Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2 = entinen Johdatus tilastolliseen päättelyyn  2

Syyslukukausi 2020

Koodi Nimi Laajuus Ajankohta Kieli
3622230 Tilastotieteen johdantokurssi 3-5 op Periodi 1 Suomi
3622111 Tilastotieteen perusteet englanniksi 5 op Periodi 2 Englanti
3622351 Tilastollinen data-analyysi 6 op   Englanti
3622352

Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1

5 op   Englanti
3622347 Bayes-päättely 1 5 op   Englanti

 

Kevätlukukausi 2021

Koodi Nimi Laajuus Ajankohta Kieli
3622231 Tilastotieteen peruskurssi 3-5 op Periodi 3 Suomi
3622353 Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2 5 op   Englanti
3622348 Bayes-päättely 2 5 op

 

Englanti
3622349 Spatiaalinen tilastotiede 5 op   Englanti

 

 

Kurssien ohjeellinen suoritusjärjestys

Vuosi 1 Syksy

Tilastotieteen johdantokurssi

(R-kurssi )

(SPSS-kurssi)

Vuosi 1 Kevät

Tilastotieteen peruskurssi

R-kurssi

SPSS-kurssi

Vuosi 2 Syksy

Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1

(Tilastollinen data-analyysi)

Vuosi 2 Kevät Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2
Vuosi 3 Syksy Tilastollinen data-analyysi
 

 

 

Kaikki opetustiedotteet

Bulletin_fall_2018

Bulletin spring 2018

Bulletin fall 2017

Bulletin spring 2017

Bulletin fall 2016

Bulletin spring 2016