Opetusta ja demonstraatioita

Kuvantamislaboratoriota ja sen laitteistoa hyödynnetään myös Ympäristö- ja Biotieteiden laitoksen opetuksessa.

 

Tarhapapu (Phaseolus vulgaris), kasvatus kasvifysiologian kurssilla eri ravinnepuutoksissa. Vasemmalla RGB-kuva, oikealla lämpökamerakuva. Kummassakin kuvassa vasemmalla optimiravinneliuos, oikealla typen puutos.

Infektion eteneminen maapähkinän pinnalla. Pikkukuvassa RGB, suurennoksena spektrikameralla otettu väärävärikuva fluoresenssista.


SciFest 2015. Demonstraatio skorpionin fluoresenssista.

SciFest 2015, fluoresenssidemonstraatio.

SciFest 2015, kuvantamisdemonstraatio lämpökameralla.