Mallisysteemit

Metsäpuiden siemenet

Siemenet ovat kasvikunnan tuotteista taloudellisesti merkittävimpiä. Siementen laaduntarkkailussa tarvitaan tehokkaita tekniikoita, jotka eivät vahingoita tutkimuskohdetta ja ovat sovellettavissa helposti käytäntöön. Kuvantamistekniikat ovat lupaavia, kun halutaan erottaa terveet, tyhjät ja vahingoittuneet siemenet toisistaan.

Kuusensiementen kuvausta lämpökameralla valopulssin jälkeen.

Jäkälät ympäristön seurannassa

Eri jäkälälajien suhteellisia osuuksia voidaan käyttää ympäristön tilan arvioinnissa. Kaukokartoituksessa rajoittavana tekijänä on kuvantavien laitteiden pienikokoisuuden aiheuttama heikompi laatu. Tavoitteena on löytää parhaat mahdolliset spektrialueet jäkälien lajintunnistusta varten, jolloin kaukokartoitukseen voidaan valita kiinnostavimmat spektrialueet.

Jäkälälajien kuvausta. Vasemmalla spektrikameralla kuvattu väärävärikuva, oikealla RGB-kuva.

Lituruoho mallikasvina

Lituruoho kasvitutkimuksen tärkeimpänä mallikasvina on ilmeinen valinta tutkimuskohteeksi, kun halutaan tutkia eri tekniikoiden soveltuvuutta uuden tiedon tuottamisessa. Tutkimme eri stressitekijöiden vaikutusta lituruohon spektripiirteisiin.

Eri kasvatusolosuhteissa kasvatettuja lituruohoekotyyppejä.

Vaihtelu rauduskoivun spektripiirteissä

Tavoitteena on tutkia, miten paljon vaihtelua esiintyy spektripirteissä rauduskoivuyksilöiden sisällä ja populaatioiden välillä. Koivu taloudellisesti tärkeänä metsäpuuna .

Koivun lehtien kuvausta. RGB-kuva.

Raskasmetalleja kerryttävät kasvit

Raskasmetalleja maanpäällisiin solukoihinsa kerryttäviä kasvilajeja voidaan käyttää saastuneen maaperän puhdistamisessa eli fytoremediaatiossa. Kadmiumia sietäviä mutta akkumulaatio-ominaisuuksiltaan toisistaan poikkeavia kevättaskuruohopopulaatioita (Noccaea caerulescens) voidaan hyödyntää stressioireiden havaitsemiseen.

Väärävärikuva kevättaskuruohoista  spektrikameralla kuvattuna. Oikealla kontrolli, vasemmalla kadmium-altistus.