Mallisysteemit

Vaihtelu rauduskoivun spektripiirteissä

Tutkimme lajinsisäistä vaihtelua spektripiirteissä rauduskoivulla, joka on taloudellisesti tärkeä metsäpuu. Puun sisäinen vaihtelu, eri koivuyksilöiden välinen vaihtelu ja eri populaatioiden välinen vaihtelu ovat mielenkiinnon kohteina.

Koivun lehtien kuvausta. RGB-kuva.

Jäkälät ympäristön seurannassa

Eri jäkälälajien esiintyvyyttä voidaan käyttää ympäristön tilan arvioinnissa. Tavoitteena on löytää parhaat mahdolliset spektrialueet jäkälien lajintunnistukseen, jolloin kaukokartoitukseen voidaan valita parhaiten lajeja toisistaan erottavat spektrialueet.

Eri jäkälälajien kuvausta. Vasemmalla RGB-kuva, keskellä VNIR-alueen spektrikuva, oikealla SWIR-alueen spektrikuva.

Metsäpuiden siemenet

Siemenet ovat kasvikunnan tuotteista taloudellisesti merkittävimpiä. Siementen laaduntarkkailussa tarvitaan tehokkaita tekniikoita, jotka eivät vahingoita tutkimuskohdetta ja ovat sovellettavissa helposti käytäntöön. Kuvantamistekniikat ovat lupaavia, kun halutaan erottaa terveet, tyhjät ja vahingoittuneet siemenet toisistaan.

Kuusensiementen kuvausta lämpökameralla valopulssin jälkeen.

Lituruoho mallikasvina

Lituruoho kasvitutkimuksen tärkeimpänä mallikasvina on ilmeinen valinta tutkimuskohteeksi, kun halutaan tutkia eri tekniikoiden soveltuvuutta uuden tiedon tuottamisessa. Tutkimme eri stressitekijöiden vaikutusta lituruohon spektripiirteisiin.

Eri kasvatusolosuhteissa kasvatettuja lituruohoekotyyppejä.