Spektromiikkalaboratorio

Spektromiikkalaboratorio on Suomen ensimmäinen kasvien spektrikuvantamiseen keskittynyt toimintaympäristö. Vuoden 2014 alusta lähtien spektromiikkalaboratorio on mukana myös Suomen Akatemian kansallisessa tutkimusinfrastruktuurien tiekartassa, yhdessä Helsingin yliopiston kanssa.

Uudet spektrikuvantamisen tekniikat mahdollistavat optisten ominaisuuksien kuvaamisen laajalla spektrialueella tuottaen  tarkkaa kapeakaistaista tietoa.  Kuvannettavasta kohteesta voidaan kuvata heijastusspektriä tai  fluoresenssia. Tällöin saadaan tietoa kasvin ominaisuuksista, kuten kemiallisesta tai rakentellisesta koostumuksesta, kohdemateriaalia tuhoamatta.  Tämä mahdollistaa ajallisten muutosten havaitsemisen, kun kuvantaminen toistetaan useita kertoja kokeen tai kasvukauden aikana. Kuvantamistekniikat mahdollistavat myös ominaisuuksien alueellisen paikantamisen. Näin voidaan kartoittaa esimerkiksi stressivasteen etenemistä kasvin lehdellä.

Kuvantamislaboratorio ja siihen liittyvä tutkimus toteutuu yhteistyönä Itä-Suomen yliopiston

Tutkimusryhmä toimii osana Fotoniikan instituuttia