Spektromiikkalaboratorio

Spektromiikkalaboratorio on Suomen ensimmäinen kasvien spektrikuvantamiseen keskittynyt toimintaympäristö. Vuoden 2014 alusta lähtien spektromiikkalaboratorio on Suomen Akatemian kansallisessa tutkimusinfrastruktuurien tiekartassa, yhdessä Helsingin yliopiston kanssa.

Uudet spektrikuvantamisen tekniikat mahdollistavat optisten ominaisuuksien kuvantamisen laajalla spektrialueella tuottaen  tarkkaa kapeakaistaista tietoa. Tällöin saadaan tietoa kohteen ominaisuuksista kuten kemiallisesta tai rakentellisesta koostumuksesta kohdetta vahingoittamatta.  Kasveja tutkiessa tämä mahdollistaa ajallisten muutosten havaitsemisen. Kuvantaminen voidaan toistaa useita kertoja kokeen tai kasvukauden aikana.

Kuvantamistekniikat mahdollistavat kohteen sisäisen vaihtelun alueellisen paikantamisen. Näin voidaan kartoittaa esimerkiksi stressivasteen etenemistä esimerkiksi kasvinosasta toiseen tai lehden sisällä.

Kuvantamislaboratorio

Teemme yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston muiden laitosten kanssa

Tutkimusryhmä toimii osana Fotoniikan instituuttia