Ajankohtaista

Hankkeen ajankohtaista osiossa tiedotetaan tulevista tapahtumista. Hankkeessa muun muassa järjestetään kahdeksan SOCOBA-seminaaripäivää asiakasturvallisuuden ja digitalisaation teemoista. Seminaaripäivät ovat maksuttomia ja avoimia kaikille teemoista kiinnostuneille ja sosiaalialalla niiden parissa työskenteleville.

Hankkeessa tapahtuu

Merkitse kalenteriisi ensi syksyn ensimmäinen SOCOBA -seminaari 19.9.2019 klo 10-15. Seminaarissa kuullaan Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen Professori Sanna Laulaisen luento aiheesta "Organisaatiokansalaisuus vahvistaa asiakasturvallisuutta!"

Työorganisaatioiden muutoksissa työntekijöiltä odotetaan sellaisia taitoja ja osaamista, joita he voivat joustavasti soveltaa uusiin ja muuttuviin tilanteisiin. Organisaatiokansalaisuudella tarkoitetaan työntekijän ja organisaation jäsenen ammatillisen roolin ylittäviä persoonallisuuden ja käyttäytymisen piirteitä, joita pidetään yleisesti sopivina tai tavoiteltavina. Mutta näitä piirteitä työntekijältä ei voida virallisesti vaatia. Organisaatiokansalaisuuteen latautuu paljon hyvää. Organisaatiokansalaisuudella on havaittu olevan positiivinen yhteys työhyvinvointiin, työtyytyväisyyteen, työyhteisöön sitoutumiseen ja keskinäiseen luottamukseen, se vahvistaa työyhteisön jäsenten välisiä suhteita ja yhteistyötä sekä organisaation toiminnan laatua, taloudellista tuottavuutta ja kilpailukykyä.

SOCOBA-tiedote

Hankkeessa julkaistaan SOCOBA-tiedote hankkeen ajankohtaisista asioista.