Tutkimus sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen tutkimus tuottaa uutta tietoa mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisen, palvelurakenteen, talouden sekä tietohallinnon kysymyksistä. Laitoksen toiminnassa korostuu tutkimusintensiivinen ja tutkimusryhmäpainotteinen toiminta.

Laitoksella toimii myös sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusyksikkö SHIFTEC, jossa tutkitaan, kehitetään ja arvioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä ja tiedonhallintaa. Tutkimusyksikkö perustaa toimintansa sekä laitoksen substanssiosaamiseen että sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Tutkimusyksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutuksen kanssa.