Opinto-ohjaus, opettajien tavoittaminen ja tiedottaminen yliopiston viestiryhmissä

Hyvä opiskelija!

Päivitetyt ohjeet löytyvät nykyisin Kamusta (https://kamu.uef.fi/), YHKA:n tiedekuntasivulta  ja 1.8.2018 alkaen Sosiaali- ja terveysjohtamisen opintoyhteisöstä (kirjaudu UEF-tunnuksella).

Opinto-ohjaus

Opintojen alussa opiskelijat tekevät yhdessä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Kaikilla pääaineilla on käytössä OodiHOPS, johon perehdytään ensimmäisillä yhteisillä HOPS-tunneilla tai STJ-laitoksen yhteisessä alkuohjauksessa. HOPS-ohjauksessa käydään läpi myös korvaavuudet ja aiempien opintojen sisällyttäminen tutkintoon.


Oppiainekohtaisina HOPS-ohjaajina toimivat

 • sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma 1.8.2017 alkaen: yliopisto-opettaja Juha Rautiainen (juha.rautiainen(at)uef.fi)
 • sosiaalihallintotiede ja terveyshallintotiede (ennen vuotta 2017 aloittaneet): yliopistonlehtori Tuula Kivinen (tuula.kivinen(at)uef.fi)
 • terveystaloustiede: yliopistonlehtori Eila Kankaanpää (eila.kankaanpaa(at)uef.fi)
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto: yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen (ulla-mari.kinnunen(at)uef.fi)

Opintoneuvontaa antavat edellisten lisäksi:

 • Yleinen opintoneuvonta perusopiskelijoille: amanuenssi Katja Lötjönen (katja.lotjonen(a)uef.fi, puh. 040 355 2302) 02.01.2018 alkaen

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma lukuvuodesta 2017-18 alkaen

Sosiaali- ja terveyshallintotieteessä on käynnistynyt uusi maisteriohjelma lukuvuodesta 2017-18 alkaen. Tämä vaikuttaa aiemmin maisteriopintonsa aloittaineiden sosiaalihallintotieteen ja terveyshallintotieteen pääaineopiskelijoiden opintojaksovalikoimaan (mitä kursseja on tarjolla lv 2017-2018) - syyslukukauden 2017 tietoiskut on pidetty, kiitos osallistumisestasi!

Korvaavuuskartta (vanhat opintojaksot <-> uudet opintojaksot)

Kaikkien opintojaksojen aikataulut ja ilmoittautumiset löytyvät Oodista entiseen tapaan!

 

Opettajien tavoittaminen

Opettajat tavoittaa parhaiten sähköpostilla etunimi.sukunimi(a)uef.fi. Ole hyvä ja varaa tapaaminen ajoissa.


Opiskelijoiden viestiryhmät yliopiston intrassa ja siirtyminen Yammeriin 2017


Laitoksen tiedotteet ovat siirtyneet Yammeriin STJ / opiskelijat -ryhmään. Yammer löytyy UEF-opiskelijoiden KAMUsta ja opiskelija hyväksytään ryhmän jäseneksi pyynnöstä (ryhmä on yksityinen). Voit valita KÄYTTÖASETUKSET-otsikon alta, että Yammer-viestit tulevat omaan sähköpostiin. Näin toimimalla tärkeät tiedotteet STJ-laitokselta opiskelijoille eivät pääse hukkumaan tietotulvaan.

 

Viitteellinen taulukko eri ohjaustilanteista ja ohjaavista henkilöistä

Käytä ensisijaisesti hyödyksi opinto-oppaita, www-sivuja ja yliopiston tietojärjestelmiä. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä laitoksen henkilökuntaan:

Ohjaustilanne/-tehtävä

Henkilö

Harjoittelu

amanuenssi, HOPS-ohjaajat

JOO-opinnot

tiedekunnan hallintosihteerit

Opintojaksojen suoritusjärjestys

HOPS-ohjaajat

Opintojaksoille tai tentteihin ilmoittautuminen, opetuksen ja tenttien aikataulut

opintosihteeri

Opintosuoritusten tallentaminen ja tekniset korjaukset

opintosihteeri

Opintojen suunnittelu, henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS

HOPS-ohjaajat

Opintojakson suorittaminen

opintojakson vastuuhenkilö ja opettajat

Opintojen hyväksilukeminen (korvaaminen, sisällyttäminen)

HOPS-ohjaajat, opintojakson vastuuhenkilö (korvaavuudet); kirjaaminen: opintosihteeri

Opiskelijakohtaiset päätökset:

 • opintoaikojen rajaus ja lisäajan hakeminen
 • opinto-oikeuden muuttaminen
 • kielitaitovaatimuksista vapauttaminen
 • opetuksen erityisjärjestelyt
 • pääaineen vaihtoon liittyvät asiat

opintoasiainpäälliköt, amanuenssit, HOPS-ohjaajat

Oikeusturvaa koskevat asiat

opintoasiainpäälliköt

Sivuainevalinnat, sivuaineopiskelu

HOPS-ohjaajat

Tentti-ilmoittautumiset, tenttijärjestelyt

opintosihteeri

Tutkielmat:

 • laatiminen
 • pro gradu-tutkielmien hyväksyminen
 • julkaiseminen

 

 • tutkielmaseminaarien opettajat ja tutkielmien ohjaajat
 • tiedekunnan hallintosihteerit
 • tiedekunnan tiedottaja

Tutkintotodistus, erillistodistukset

amanuenssi; tiedekunnan hallintosihteeri laatii tutkintotodistuksen