Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos (ent. terveyshallinnon ja -talouden laitos) perustettiin 1979. Alan tutkimus- ja koulutusyksikkönä laitos on nykyisin yksi maamme vahvimmista.

Laitoksella työskentelee noin 40 alan asiantuntijaa. Laitoksen tavoitteena on tehdä korkeatasoista ja monitieteistä tutkimusta sekä tarjota laadukasta koulutusta. Toiminnassa suuntaudutaan tulevaisuuteen ja toimintastrategiassa painotetaan monitieteisyyttä ja kansainvälisyyttä.

Tutkimuksen kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen, organisoinnin, talouden ja tietohallinnon kysymykset. Merkittävä osa tutkimuksen rahoituksesta tulee ulkopuolisista, sekä kotimaisista että kansainvälisistä lähteistä.

Laitos tarjoaa sekä perustutkinto-  että tieteellistä jatkokoulutusta terveyshallintotieteessä, terveystaloustieteessä, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnossa sekä sosiaalihallintotieteessä. Lisäksi laitos on aktiivinen toimija täydennyskoulutuksessa sen omilla asiantuntijuusaloilla.

Sekä perus- että jatkotutkinto-opiskelijoiden määrä on lisääntynyt viime vuosina. Laitoksella opiskelee noin 420 perusopiskelijaa ja 70 jatko-opiskelijaa.

Laitoksen johto

Johtaja
professori Johanna Lammintakanen

Varajohtaja
yliopistonlehtori Sanna Laulainen

 

Laitoksen yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto
Sosiaali- ja terveysjohtamisen  laitos
PL 1627
70211 Kuopio
0294 45 1111 (vaihde)
Käyntiosoite: Yliopistonranta 1 E, Snellmania -rakennus, D-rappu, 3. kerros