Julkaisut ja väitökset sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella

Julkaisut

 

Laitoksen henkilökunta julkaisee tutkimustuloksiaan sekä kansainvälisissä ja kansallisissa tieteellisissä lehdissä että kansallisissa ammatillisissa lehdissä. Julkaisutoiminnan painopistettä siirretään tulevaisuudessa yhä enemmän kansainvälisiin tieteellisiin julkaisuihin. Laitoksen tutkimusjulkaisut löydät SoleCris -tutkimustietokannasta.

Löydät laitoksen opinnäytteet ePublications-tietokannasta.

Seuraa tulevat väitökset Ajankohtaista laitoksellamme -sivulta >>

Väitökset 2018

25.5.2018 YAMK, Kirsi Moisasen väitöstilaisuus, sosiaalihallintotiede, Kuopio.  >> Linkki tiedotteeseen

16.2.2018 TtM, VTM Piia Pekolan väitöstilaisuus, terveystaloustiede, Kuopio. >> Linkki tiedotteeseen

6.2.2018 TtM, YTM Anne Kuusiston väitöstilaisuus, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, Kuopio. >> Linkki tiedotteeseen

Väitökset 2017

15.12.2017 Arshia Amirin väitöstilaisuus, terveystaloustiede, Kuopio. >> Linkki tiedotteeseen

28.6.2017 YTM Alisa Puustisen väitöstilaisuus, sosiaalihallintotiede, Kuopio.  >> Linkki tiedotteeseen
19.5.2017 TtM Heli Kankaan väitöstilaisuus, terveyshallintotiede, Kuopio. >> Linkki tiedotteeseen

21.4.2017 TtM Sari Palojoen väitöstilaisuus, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, Kuopio. >> Linkki tiedotteeseen

20.1.2017 TtM Virpi Jylhän väitöstilaisuus, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, Kuopio, "Information Management in Health Care. A Model for Connecting Information Culture and Patient Safety". >> Linkki tiedotteeseen

Väitökset 2016

16.12.2016 TtM Hannele Komun väitöstilaisuus, terveyshallintotiede, Kuopio, "Näkyvä organisaatiokulttuuri julkisissa ja yksityisissä hoivakodeissa – Toimintaympäristön ja henkilöstön toiminnan vertailu"

2.12.2016 MSc Pavitra Paulin Terveystaloustieteen väitöskirja ”Health development – a study of the determinants of health and the distribution of perceived health in Afghanistan, Armenia and the Russian Federation”. Vastaväittäjä: professori Unto Häkkinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kustos emeritusprofessori Hannu Valtonen Itä-Suomen yliopisto.

23.11.2016 LT Hanna Kuusiston Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alan väitöskirja ”Tieto liikkuu, potilas ei – Neurologisen lähetepotilaan etähoitomallin käyttöönotto ja arviointi”. Vastaväittäjä: professori Minna Kaila Helsingin yliopisto. Kustos: professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopisto.

4.11.2016 YTM Sirpa Kuusisto-Niemen Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alan väitöskirja ”Tiedon hallinta sosiaalihuollossa – tiedonhallinnan paradigma opetuksen ja tutkimuksen perustana”. Vastaväittäjä: professori Mikko Mäntysaari Jyväskylän yliopisto. Kustos professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopisto.

12.8.2016 KTM Raimo Kovasen yrittäjyyden alaan kuuluva väitöskirja Perheyrityksen omistajapäättäjien sidosryhmäpainotusten muutos ennen sukupolvenvaihdosta. Monitapaustutkimus vuosikertomusaineistosta. Vastaväittäjä: professori Marja-Liisa Tenhunen Shanghain yliopisto. Kustos dosentti Matti Koiranen Itä-Suomen yliopisto.

16.6.2016 TtM Jaana Hurrin Terveyshallintotieteen väitöskirja Institutionaalis-talousteoreettinen vertailu uudelleenorganisoinnin kustannuksista. Tutkimus ei-laskennallisista kustannustekijöistä kunnallisessa ja liikelaitostetussa terveydenhuollon laboratoriossa 2002–2009. Vastaväittäjä: professori Jarmo Vakkuri Tampereen yliopisto. kustos: professori Jari Vuori Itä-Suomen yliopisto.

29.1.2016 TtM Liisa Klemolan Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alaan kuuluva väitöskirja Toimintakykyä kuvaava tieto ikäihmisten palveluissa. Tiedonhallinnan näkökulma. Vastaväittäjä: TtT, dosentti, johtaja Päivi Voutilainen sosiaali- ja terveysministeriö. Kustos: professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopisto.

15.1.2016 TtM Maijaterttu Tiaisen Terveyshallintotieteen väitöskirja Uudelleen organisoitujen palvelujen laatu asiakkaan arvioimana. Seurantatutkimus terveydenhuollon hajautettujen päivystyspalvelujen keskittämisestä. Vastaväittäjä: professori Jaakko Kujala Oulun yliopisto. Kustos: professori Jari Vuori Itä-Suomen yliopisto.