Savonlinnan kampus

Opettajankoulutuksemme toteutetaan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa, joka toimii kahdella kampuksella, Joensuussa ja Savonlinnassa. Savonlinnassa toteutetaan lastentarhanopettaja-, luokanopettaja- sekä käsityönopettaja- ja kotitalousopettajakoulutusta. Savonlinnan kampuksen opettajankoulutuksen erityispiirteenä on varhaiskasvatukseen ja taide- ja taitokasvatukseen suuntautuminen. Savonlinnan kampukselle otetaan uusia opiskelijoita vuosittain noin 170.

Opettajankoulutuksessamme korostetaan kulttuuria sekä kestävää kehitystä edistävää, eettisesti tietoista ja omaa työtään tutkivaa opettajuutta. Opetuksessa painottuvat yhteisöllisyys, tutkiva ote ja asiantuntijuuden kehittyminen sekä opettajankoulutuksen yhteys ympäröivään alueeseen ja kulttuuriin. Opettajankoulutukseen kuuluvaa ohjattua opetusharjoittelua toteutetaan läheisessä yhteistyössä Savonlinnan normaalikoulun ja lähialueen koulujen ja päiväkotien kanssa.

Savonlinnan kampuksen opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet sisällyttää opintoihin taito- ja taideaineiden opintokokonaisuuksia.

Koulutukset

Sivuaineet

Opinto-oppaat, opetussuunnitelmat ja vastaavuustaulukot, harjoittelu