Senni

- Sosiaalialan yrittäjyys- ja tuotekehitysprojekti Green Care-menetelmin 

 

 

5.2.2015

YHTEENVETO SENNI- PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA

Printtaa PDF

Green Care on luontoa, eläimiä, puutarhaa, maaseutua sekä arjen toimintaa hyödyntävä toimintamalli. Monitieteellisenä lähestymistapana se yhdistää niin sosiaali-, terveys- kuin kasvatus- ja luonnonvara-alan teoreettisen ja praktisen tiedon. SENNI – projekti työllistämis- ja tuotekehitysprojektina lähti liikkeelle siitä oletuksesta, että a) työllisyyttä voidaan tukea luomalla yrittäjyyttä ja uusia toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan sektorille. b) kehittämällä uusia maaseudun pääomaa hyödyntäviä toimintamoduuleja voidaan tukea maaseudun palveluverkostoa c) yrittäjyyttä tuetaan myös mainonnan ja tiedottamisen keinoin d) uudet, luontopainotteiset toimintamoduulit voivat tuoda uutta nostetta sosiaali-, terveys- , luonnonvara- ja kasvatusalan koulutukseen e) uudet luontopainotteiset GC-toimintamoduulit sopivat modifioituna hyvin erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin f) projektien ja eri organisaatioiden yhteistyö voi olla hyvin toisiaan tukevaa g) eri eläinlajeja voidaan hyödyntää asiakastyössä huomioiden niiden lajikohtaiset tarpeet, koulutettavuus ja soveltuvuus asiakasryhmälle SENNI-projekti toteutettiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston biologian laitoksen, Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä Ylä-Savon ammattiopiston kanssa. Senni -projektin Green Care -monimuotokoulutus oli suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveys- sekä kasvatus- ja luonnonvara-alalla toimiville, jotka haluavat hyödyntää Green Care -menetelmiä joko omassa yrityksessään, työpaikassaan tai perustaa oman Green Care -yrityksen. Hakijoita SENNI Green Care -koulutukseen oli yhteensä 37, joista 30 hakijaa tuli valituksi. Koulutus koostui yhteensä viidestä aihemoduulista, jotka muodostivat 30 opintoviikon täydennyskoulutuskokonaisuuden. Opiskelijoista 13 suoritti 30 ov Green Care -toimijakoulutuksen, 14 suoritti GC-koulutuksesta valikoiden vain tiettyjä koulutusmoduuleita ja 3 opiskelijaa keskeytti. Yhteistyössä kouluttajien, yrittäjien, muiden yhteistyökumppaneiden sekä välillisten kohderyhmien kanssa kehitettiin, testattiin ja toteutettiin GC-toimintamoduuleja (n. 70 kpl). Projektin tulokset kootaan yksityiskohtaisemmin ns. GC-nettioppaaseen, joka valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. SENNI –projektin yhteistyö eri organisaatioiden kesken oli runsasta. Välillisten kohderyhmien osalta yhteistyötä tehtiin myös niin yksityisten, kuntien kuin yhdistysten kanssa. SENNI –projektin välillisenä kohderyhmänä olivat yli 65 –vuotiaat kotihoidon piirissä olevat ikäihmiset, jotka Green Care –toiminnassa jaettiin kolmeen eri kategoriaan heille asetettujen tavoitteiden mukaisesti: ennalta ehkäisevään, toimintakykyä ylläpitävään ja tasapainottavaan ryhmään. Tältä pohjalta kehitettiin myös ikäihmisten toimintamoduulit. SENNI- projektissa toteutettiin yhteensä 120 toimintatapahtumaa, joista eniten, 93 ikäihmisten ryhmissä SENNI – projektin toinen välillinen kohderyhmä koostui 16-26 –vuotiaista nuorista, jotka projektin aikana olivat ilman koulutus- tai työpaikkaa. Nuorille suunnattuja Green Care- toimintapäiviä kertyi yhteensä 27. Projektissa kehitettiin, tuotteistettiin ja testattiin erilaisia Green Care – toimintamoduuleja, joiden tavoitteena niin ikä-ihmisten kuin nuorten osalta oli tukea erityisesti sosiaalista osallisuutta. Toiminta eteni toiminnallisen tutkimuksen kautta, jossa osallistujat olivat mukana kaikissa toiminnan vaiheissa. Lisäksi toimintaan kuuluivat myös nuorten Green Care –toimintamoduulit, tavoitteelliset retkimoduulit ja tiedolliset Green Care – moduulit. Projektissa kehitettiin GC-toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseksi arviointilomake, jossa yhtenä vaikuttavuuden indikaattorina on adjektiivipohjainen diagrammi. SENNI-projektin tavoitteena oli myös lisätä tietoa GC-toiminnasta ja sen mahdollisuuksista tukea mm. maaseudun palveluverkostoa. SENNI-projektia ja sen toimintaa esiteltiin alueen lehdissä, paikallisradiossa ja yliopiston tiedotussivuilla toistuvasti koko projektin ajan. Projektia ja GC-toimintaa laajemmin esiteltiin kansainvälisissä (3 kpl) ja kansallisissa seminaareissa (12 kpl) sekä sosiaalialan ja vanhustyön kansallisissa lehdissä. Projekti oli esillä myös osatoteuttajien omissa tapahtumissa ja vuosikertomuksissa sekä muiden yhteistyökumppaneidemme (sponsoreidemme) tapahtumissa ja julkaisuissa. SENNI-projektissa tuotettu opetusmateriaali ja kehitetyt GC-toimintamoduulit ovat sekä osatoteuttajien (kouluttajien) että projektin yrittäjien ja mukana olleiden yhteistyökumppaneiden käytettävissä. Välillisten kohderyhmien yhteistyökumppaneille projekti antoi ideoita ja toimintamalleja oman GC-toiminnan kehittämiseksi projektin loputtua. Osia koulutuskokonaisuuksista tullaan jatkossa hyödyntämään koulutuskuntayhtymien järjestämässä perus- ja täydennyskoulutuksessa.

 

3.12.2013

12.12.13 Voiko lumen ja pakkasen tallentaa kesäksi viilentäväksi ja rauhoittavaksi elementiksi?

Tule mukaan inspiroitumaan SENNI -seminaariin 12.12.2013 klo 10.00-14.00 Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen Medistudian saliin ML3, jossa erityisasiantuntijat opastavat kuinka aisteja monipuolisesti stimuloivan luontotilan voi rakentaa sisälle erilaisten asiakkaiden terapeuttisiin tarpeisiin, luovuuden lähteeksi työpaikalle tai vaikkapa rentouttavaksi tilaksi omaan kotiin. Seminaari on avoin ja maksuton kaikille luonnosta ja hyvinvoinnista  monipuolisesti kiinnostuneille. Ennakkoilmoittautumiset 10.12.2013 mennessä osoitteessa www.uef.fi/senni.

 

Ohjelma:

10.00 Seminaarin avaus: SENNI- projektin projektipäällikkö Liisa Nurminen

10.15-11.45 Sisustusarkkitehti Anneli Suihkonen, Kapanala Sisutusarkkitehdit Oy: Multisensorinen (moniaistinen) toimintamenetelmä ja siihen liittyvä tilansuunnittelu osana kokonaisvaltaista asiakashyvinvointia

12.15-13.00  Vihersisustaja Marjo Piippo, Viherpiippo: Viherkasvien  sisustukselliset ja terapeuttiset käyttömahdollisuudet

13-00-13.45  Eläintenhoidon lehtori Laura Leinonen, Ylä-Savon ammattiopisto: Luontotilan pieneläinvaihtoehdot; mitä huomioitavaa eläinlajien valinnassa

13.45 -14.00 Loppuyhteenveto ja valmistuvien
GC- toimijoiden todistustenjako

 

14.11.2013

20.-21.11.2013 Huasteet ja huaveet sote-yrittäjyydessä

Aika: 20 - 21.11.2013
Paikka: Hotelli IsoValkeinen, Majaniementie 2, Kuopio

Seminaari on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan yrittäjille, yrittäjäksi ryhtyville, kuntien päätöksentekijöille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Järjestäjä: Senni-projekti, ESR-osarahoitteinen sosiaalialan yrittäjyys- ja tuotekehitysprojekti Green Care -menetelmin. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen 12.11.2013 mennessä silja.huotari[at]sakky.fi tai puh: 044 7853801.

Seminaarin ohjelma

 

21.12.2012

16.1.2013 Eläin työparina hyvinvointiyrityksessä-seminaari

Aika: 16.1.2013 klo 9-14
Paikka: Ylä-Savon ammattiopisto, Peltosalmen yksikkö Kotikyläntie 254, 74150 Iisalmi

Maksuttomaan seminaariin ovat kaikki asiasta kiinnostuneet lämpimästi tervetulleita!

Ilmoittautumiset 11.1.2013 mennessä sähköpostilla outi.jantti[at]ysao.fi

Seminaarin ohjelma

 

5.10.2012

10.10. Rohkene tomia luovasti

SENNI-seminaari Rohkene toimia luovasti 10.10.2012 klo 10-14 Mediteknian (MET) auditoriossa.
 

4.9.2012

11.9. Minullako viherpeukalo?

Nuorten-SENNI:n tapahtumassa tutustumme viherkasvien hoitoon ja siihen iten viherkasveilla voidaan sisustaa. Aloitamme Savon Ammatti- ja aikuisopiston kukkatalossa Muuruvedellä klo 11.00. Lopetamme noin klo 16.00. Lounastaa voi opiston ruokalassa hintaan 6,60 eur.

Tarvittaessa SENNI-projekti järjestää kyydityksen. Lähdemme Itä-Suomen yliopiston, Kuopion kampuksen, Snellmanian parkkipaikalta kello 10.00. Jos tarvitset kyytiä, ilmoitathan etukäteen Liisalle 040-355 3134 tai Ullalle 040-355 3115.
 

3.9.2012

Senior-SENNI 5.9. yliopiston puutarhalla Marikossa

Senior-SENNI 5.9. klo 10-12 yliopiston puutarhalla Marikossa. Kysy lisää Liisalta tai Ullalta:

Liisa Nurminen, 040-3553134
Ulla Miettinen, 040-355 3115
 

29.8.2012

Senior-SENNi ja nuorten-SENNI aloittavat toimintansa elo-syyskuussa

Nuorten-SENNI-esiteestä löydät syksyn 2012 aikataulut sekä paljastuksia kevään ohjelmasta.

 

28.2.2012

Aloitusseminaarin luentomateriaalit saatavilla netissä

SENNI Green Care-koulutuksen aloitusseminaari järjestettiin 26.1.2012. Seminaarin luentomateriaalit on nyt ladattavissa täältä.

 

28.2.2012

SENNI:n puutarhaosion lumi- ja jäärakentamiseen liittyvä ohjelma radiossa 11.3.2012

SENNI Green Care koulutuksen puutarhaosion lumi- ja jäärakentamiseen liittyvä radio-ohjelma lähetetään YLE Puheen Aspekti-ohjelmassa sunnuntaina 11.3.2012, lähetys alkaa klo 20.00. Puheen taajuustiedot löytyvät www.yle.fi/puhe. Ohjelma julkaistaan viikolla 10 myös www.kantti.net

 

16.2.2012

Koillis-Savon artikkeli SENNI-projektista

Koillis-Savossa julkaistiin 29.12.2011 artikkeli otsikolla "Senni-projekti edistää hyvinvointia ja elämänlaatua - Käsillä tekeminen herättää muistoja". Lue artikkeli täältä.

 

7.2.2012

Ulla Miettisen ja Liisa Nurmisen haastattelu Green care-toiminnasta radiossa 12.2.2012

Projektitutkija Ulla Miettisen ja projektipäällikkö Liisa Nurmisen haastattelu Green Care-toiminnasta SENNI-projektiakin sivuten Yle Puheen Aspekti-ohjelmassa sunnuntaina 12.2.2012 klo 20.00 alkaen. Puheen taajuustiedot löytyvät www.yle.fi/puhe

Juttu tallentuu myös www.kantti.net
 

9.1.2012

SENNI aloitusseminaari 26.1.2012

Lataa tulostettava esite tapahtumasta