Onko sinulla puuystävä?

Millaisia ovat suomalaisten puusuhteet? Mikä puu ketäkin viehättää ja miksi? Voiko puulla olla tunnearvoa? Voiko puihin kiintyä? Miten hoidamme meille tärkeitä puita?

Puut lähellämme -hanke tutkii ihmisten puusuhteita ja puiden merkityksiä. Tutkimustieto lisää  ymmärrystä puiden merkityksistä suomalaisille. Tiedosta voi olla hyötyä myös kaupunkisuunnittelussa, viheralueiden hoidossa ja metsäsuunnittelussa.

Tutkimus on Itä-Suomen Yliopiston metsätieteiden osaston monitieteinen hanke, jossa tutkitaan ihmisten suhdetta puihin tieteen ja taiteen keinoin. Mukana on metsätieteen, kirjallisuuden ja kulttuuriantropologian tutkijoita sekä äänitaiteen ja valokuvaustaiteen ammattilaisia. Hanketta rahoittaa Koneen säätiö. Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, voit olla yhteydessä suoraan projektin johtajaan, FT Eeva-Stiina Tuittilaan (eeva-stiina.tuittila@uef.fi).

Voit tutustua tarkemmin tutkimuksen tavoitteisiin verkkosivullamme.

 

Osallistu tutkimukseen, ilman vastauksia emme pääse puusta pitkään

Haluamme selvittää millaisia yhteyksiä on puiden ja ihmisten välillä. Kartoitamme, millaisia ominaisuuksia on puilla, jotka ovat ihmisille erityisiä.

Etsimme vastaajiksi kaikenikäisiä ihmisiä ympäri Suomen. Kyselylomakkeeseen vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Kysymyksiä on 44 ja ne ovat pääosin monivalintakysymyksiä. Lomakkeessa kysytään tietoja mieluisasta puusta, suhteesta tuohon puuhun ja taustatietoja vastaajasta.

Mieti mielessäsi sinulle tärkeää yksittäistä puuta ja vastaa kysymyksiin. Jos sinulla on useita tärkeitä puita, valitse yksi. Puu voi olla elävä tai voit valita myös puun, jota ei enää ole. Halutessasi voit täyttää lomakkeen uudelleen muista lempipuistasi. Toivomme vastauksia myös ihmisiä, joilla ei ole erityistä lempipuuta. Tässä tapauksessa lomake on lyhyempi ja sisältää vain taustatietoja - kohdan.

Vastauksia käsitellään anonyymisti. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä tutkimustiedotteesta. Kyselyn aineisto luovutetaan Suomen Metsämuseo Luston arkistoon uusia tutkimuksia varten.

 

Siirry tästä kysymyslomakkeeseen