Puut lähellämme - hanke

Ovatko puut samasta puusta veistetyt?
Millaisia ovat suomalaisten puusuhteet? Mikä puu ketäkin viehättää ja miksi?

Puut lähellämme -hanke kerää tietoa suomalaisille tärkeistä puista. Tutkimuksessa selvitetään puusuhteiden taustatekijöitä ja puiden kanssa elämisen tapoja.

Kiintymys puihin on kulttuurinen ilmiö, joka näkyy esimerkiksi kaunokirjallisuudessa. Tämän päivän yksilölliset puusuhteet liitetään monitieteisessä hankkeessa niiden kulttuurihistorialliseen taustaan.

Puusuhteisiin liittyy aina myös tunteita ja kokemusmaailma, jotka välittyvät parhaiten taiteen avulla. Suhde omaan lempipuuhun tehdään hankkeessa näkyväksi itse otetuin ja valokuvataiteilijan ottamin valokuvin. Tutkimme puiden omalaatuisuutta myös äänitaiteen menetelmin.

Tutkimustieto lisää kulttuurista ymmärrystä puiden merkityksistä ihmisille. Tiedolle on käyttöä esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa, viheralueiden hoidossa ja metsäsuunnittelussa.

Puut lähellämme -hanke on Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden laitoksen monitieteinen tutkimus, jota on toteuttamassa metsätieteen, kulttuuriantropologian ja kirjallisuuden tutkijoita sekä äänitaiteen ja valokuvataiteen ammattilaisia. Hanke on käynnissä 2019-2022. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö. Yhteistyökumppaneina tutkimuksessa ovat myös Turun Yliopisto sekä Wageningenin yliopisto Hollannissa.

Lisätietoja:

Professori Eeva-Stiina Tuittila, eeva-stiina.tuittila@uef.fi, puh. 050-4424299

 

Osallistu tutkimukseen


uef logo