MONITIETEISET PERUSTERVEYDENHUOLLON TUTKIMUKSEN PÄIVÄT 27.-28.4.2017


TIETOON PERUSTUVAA PÄÄTÖKSENTEKOA, VAIKUTTAVAA TOIMINTAA

Kohderyhmä:
Perusterveydenhuollossa työskentelevät ja perusterveydenhuollon tutkimus – ja tai kehittämistyöhön osallistuvat henkilöt

Paikka: Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Vuorela Siilinjärvi http://www.kunnonpaikka.com/

Järjestäjät: Itä-Suomen yliopisto: Geriatria/Hoitotiede/Sosiaalityö/ Terveydenhuolto/Työterveyshuolto/ Yleislääketiede,  PSSHP:n Perusterveydenhuollon yksikkö, Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. ja Duodecim

TEEMAT

TIETOON PERUSTUVA PÄÄTÖKSENTEKO,  TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

PERUSTERVEYDENHUOLLON TUTKIMUSHANKKEIDEN JA TULOSTEN ESITTELYÄ TEEMA- JA MUISTA AIHEISTA
 

Torstai 27.4.2017
Potilastietojärjestelmät tutkimusaineistoina ja päätöksenteon tukena. Miten tieto saadaan käyttöön ja hyödyksi tutkijalle, työntekijälle, potilaalle, hallintoon ja suunnitteluun?

Perjantai 28.4.2017
Perusterveydenhuollon vaikuttavuus
Arkivaikuttavuus, hoidon integraatio, multimorbiditeetti
 

ABSTRAKTIKIRJA  (pdf)


Osallistumismaksu:
Tieteellisessä jatkokoulutuksessa olevat ja erikoistuvat lääkärit,  perusopiskelijat 180 €
15.3.2017 mennessä ilmoittautuneet 250 €
Kaikki em. päivän jälkeen ilmoittautuneet 300 €

Lisätietoa: http://www.uef.fi/pth-tutkimus2017