Promootiomatrikkelin valokuva

Promootiomatrikkelissa julkaistaan promovoitavien tohtoreiden valokuvat. Ks. esimerkiksi Joensuun kampuksen promootion matrikkeli, 2014.

Ensisijaisesti promootiomatrikkelissa julkaistaan tohtorin väitöskuva, joka on valmiina yliopiston viestintäyksikössä. Mikäli haluat matrikkelissa käytettävän jotakin muuta kuvaa, ota yhteyttä promootioordinaattori Kirsi Bykacheviin (puh. 050 363 4819, kirsi.bykachev (a) uef.fi).