Promootiosanastoa

Airuet
Opiskelijoita tai yliopiston työntekijöitä, jotka toimivat yliairuen apuna eri juhlallisuuksissa.

Juhlamenojen ohjaaja
Professori, joka johtaa juhlamenojen kulkua.Kunniatohtori
Doctor honoris causa. Yliopisto kunnioittaa promootion yhteydessä valitsemiaan ulkomaisia ja kotimaisia tieteentekijöitä tai yhteiskunnallisesti ansioituneita merkkihenkilöitä myöntämällä heille kunniatohtorin arvon. Kunniatohtorin arvon myöntäminen on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi antaa.

Matrikkeli
Ennen promootiota ilmestyy matrikkeli, joka sisältää kunniatohtorien ja promovendien henkilötiedot ja valokuvat.

Priimus/priima
Tohtoripromootiossa ensimmäisellä kunniasijalla vihittävä nuori tohtori. Priimukseksi/priimaksi valitaan erinomaisesti väitellyt tohtori. Hän vastaa oppiaineensa professorin esittämään kysymykseen ja osoittaa täten vihittävien edustajina näiden oppineisuuden.

Promoottori
Promoottori vihkii promovendit ja ojentaa näille arvonmerkit. Promoottoriksi valitaan tiedekunnan kokenut ja ansioitunut professori.

Promovendi
Vihittävä tohtori.

Riemutohtori
Tohtori, joka on promovoitu 50 vuotta aikaisemmin.

Ultimus/ultima
Tohtoripromootion vihkiäisjuhlassa viimeisellä kunniasijalla vihittävä nuori tohtori. Ultimukseksi/ultimaksi valitaan erinomaisesti väitellyt tohtori. Ultimus/ultima vastaa nuorille tohtoreille pidettyyn puheeseen promootioillallisilla. Valinnan tekee tohtorien toimikunta.

Yliairut
Johtaa juhlamenoja yhdessä juhlamenojen ohjaajan kanssa apunaan opiskelija-airuet.