Itä-Suomen yliopiston tohtoripromootio Joensuun kampuksella 28.-30.8.2014

29.8.2014

Lähes sata tohtoria sai tohtorinhatun - juhlallisuudet jatkuvat Joensuussa

Itä-Suomen yliopiston ensimmäisen tohtoripromootion pääjuhlaa, promootioaktia, vietettiin tänään juhlavissa merkeissä. Aktissa vihittiin yhteensä 97 tohtoria, joista 12 on tiedekuntien valitsemia kunniatohtoreita. Promootiossa tohtorin tutkinnon suorittaneet saavat juhlallisessa seremoniassa oikeuden käyttää akateemisen arvon merkkejä. Itä-Suomen yliopistossa tohtorinarvon merkit ovat tohtorinhattu ja siinä oleva embleemi sekä diplomi.

Tohtorivihkimisen suoritti juhlassa kolme promoottoria. Promoottorit ovat ansioituneita professoreja, jotka on nimetty kolmessa Joensuun kampuksella toimivassa tiedekunnassa. Filosofisen tiedekunnan promoottorina toimi professori Lea Siilin, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan promoottorina taas professori Markku Tykkyläinen. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan promoottorina toimi professori Tapani Pakkanen. Pakkanen vihki juhlassa myös kunniatohtorit.


Priimatohtori Maria Takala-Roszczenkolle ojennetaan tohtorinhattu ja diplomi.

Juhlat jatkuvat lauantaihin saakka

Promootioaktin jälkeen tohtorit ja muu juhlaväki siirtyivät juhlakulkueessa promootiojumalanpalvelukseen. Juhlat jatkuvat illalla promootiopäivällisten ja -tanssiaisten merkeissä hotelli Kimmelissä. Päivällisten aikana kuullaan useita puheita, ja ruokailun jälkeen ohjelmassa on "promoottorin uloskanto". Tanssiaisten jälkeen puolilta öin pidetään vielä puhe nousevalle auringolle, minkä jälkeen yö jatkuu vapaan seurustelun ja tanssin merkeissä. Lauantaina promootiojuhlallisuudet huipentuvat promootioristeilyyn ja lounaaseen Utran uittotuvalla.Promootioperinne on jatkunut Suomessa katkeamattomana koko yliopistohistorian ajan, ja jokainen yliopisto on osaltaan uudistanut promootioperinnettä. Promootion juhlamenoissa perinteillä on erittäin tärkeä osa, vaikkakin promootio elää ajan mukana ja muuttuu tarvittaessa.

Itä-Suomen yliopisto haluaa promootiolla osoittaa arvostustaan tohtorin tutkinnon suorittaneille, jotka puolestaan saavat juhlia akateemisia saavutuksiaan.

Torstaina ja perjantaipäivän aikana promootiossa pidetyt puheet löytyvät verkosta osoitteesta www.uef.fi/promootio/puheet

 

28.8.2014

Kunniatohtorit istuttivat nimikkopuunsa promootiopuistoon

Puut ovat pysyvyyden, viisauden ja tulevaisuuden uskon symboleita kaikkialla maailmassa. Itä-Suomen yliopiston ensimmäisessä tohtoripromootiossa 12 kunniatohtoria istutti tänään omat nimikkopuunsa Pyhäselän rannan tuntumassa olevaan Joensuun kaupungin ylläpitämään promootiopuistoon. Puisto on osa Linnunlahden puulajipuistoa. Näin kunniatohtorit jatkoivat osaltaan jo Joensuun yliopiston aikana aloitettua juhlaperinnettä.


Professori Sergey P. Tunik istuttaa nimikkopuutaan metsäylioppilaan avustuksella.
 

Tänä vuonna kunniatohtoreiden istuttamat nimikkopuut edustavat pääosin kotimaisia havu- ja lehtipuulajeja, ja ne täydentävät erinomaisesti aiempia nimikkopuiden istutuksia promootiopuistossa.  Istutettavat puut symboloivat myös suomalaisten metsien ja kotimaisten puulajien merkitystä kestävän metsäbiotalouden mahdollistajana ja hyvinvoinnin tuojana koko yhteiskunnassa.

Nyt istutettavista puulajeista metsäkuusi on nimetty professori Petra Engelbrechtin, metsämänty suomentaja Kersti Juvan ja rauduskoivu pääjohtaja Reijo Karhisen nimikkopuuksi. Metsäkuusi, metsämänty ja rauduskoivu esiintyvät lähes koko Suomessa ja ovat suomalaisessa metsätaloudessa kaikkein tärkeimmät taloudellisesti hyödynnettävät puulajit.

Siperian lehtikuusi on nimetty professori Eiki Bergin, metsähaapa ministeri Lauri Tarastin ja metsälehmus professori Zhores I. Alferovin, metsätammi professori Sergey P. Tunikin ja metsävaahtera professori Klaus Töpferin nimikkopuuksi.  Myös nämä puulajit ovat kasvatuskelpoisia metsätaloudessa, eritoten eteläisimmässä Suomessa. Toisaalta niitä käytetään Suomessa myös maisema- ja koristepuina.

Surukuusi on filosofian tohtori Alice-Mary Talbotin, serbiankuusi professori Bernd Kortmannin, sembramänty professori Miia Rannikmäen ja metsätuomi dosentti Tuomo Kauranteen nimikkopuu.  Niitä kaikkia käytetään Suomessa lähinnä puisto- ja koristepuuna.  

Idea muistopuiden istuttamisesta tohtoripromootioissa on aikanaan tullut metsätieteellisessä tiedekunnassa työskennelleeltä professori Kim Von Weissenbergiltä. Puita on istutettu promootiovuosina 1989, 2004 ja 2009. Nimikkopuita on tämän päivän taimet mukaan lukien istutettu yhteensä 47 kappaletta.

Juhlamenojen ohjaaja, apulaisprofessori Anu Puusa piti tilaisuudessa puheen taimien kasvamiselle. Puheessaan Puusa iloitsi siitä, että istutettujen puiden myötä kunniatohtoreista jää elävä ja kasvava jälki itäiseen Suomeen.

– Tämä perinne istuu myös hyvin luontevasti osaksi yliopistomme ja alueemmekin profiilia, ovathan metsä- ja puuosaaminen niitä aloja, joihin alueellamme ja yliopistollamme, erityisesti Joensuun kampuksella merkittävästi panostetaan ja joissa meillä on erittäin vahvaa ja kansainvälisestikin laajalti tunnustettua huippuosaamista. Lisäksi yliopistomme sijaitsee alueella, joka on keskellä vauraimpia metsävarojamme.

28.8.2014

Promootio on kunniatohtorillekin elämys

Itä-Suomen yliopiston ensimmäinen tohtoripromootio on ainutkertainen ja jännittävä kokemus myös monille kunniatohtoreiksi vihittäville. – Tämä on kunnia ja etuoikeus, toteaa Tarton yliopiston kansainvälisen politiikan professori Eiki Berg, joka vihitään filosofian kunniatohtoriksi Joensuun promootiossa.

– Kunniatohtoreista nuorimpana tuntuu erityisen hienolta olla täällä kunnianarvoisten tiedemiesten joukossa. Suomalainen promootioperinne on minulle myös uutta. Täällä kaikki tehdään viimeisen päälle tarkasti, promootio on oikea show!

Berg on ollut perustamassa Tarton yliopiston Centre for Russian Studies -tutkimusinstituuttia, jonka luonteva kumppani Itä- Suomen yliopistossa on Venäjä- ja rajatutkimuskeskus VERA. Tarton ja Itä-Suomen yliopistot ovat olleet keskeisessä roolissa rajojen tutkimuksen kansainvälisen yhteistyön laajenemisessa. – Kun aloitimme yhteistyön viisitoista vuotta sitten, meillä oli vain epävirallinen rajatutkimuksen verkosto, joten pitkälle on tultu.

Berg kertoo, että yhteistyö joensuulaisten tutkijoiden kanssa on ollut tärkeää hänen oman tutkijanuransa ja neuvostoajan jälkeisen Viron yhteiskuntatieteiden uudistumisen kannalta. – VERA-keskuksen johtaja, professori Ilkka Liikanen on ollut todella hyvä yhteistyökumppani. Kontaktit muiden maiden tutkijoihin ovat olleet ikkuna maailmalle.

EU:n puiteohjelmissa tehty yhteistyö on ollut hänestä erityisen tärkeää ja hän ennakoi uusia yhteisiä avauksia uuden Horizon 2020 -ohjelman puitteissa.

"Akateemisuus kohtaa hyvällä tavalla talouselämän ja politiikan"

Vihkimys kunniatohtoriksi on suuri kunnianosoitus myös saksalaisen professori Bernd Kortmannin mielestä. – Varsinkin kun näkee muut kunniatohtorit. Tulee mieleen, pelaanko tosiaan samassa sarjassa heidän kanssaan, Kortmann naurahtaa.

– Promootio tuo kiinnostavasti yhteen eri alojen ihmisiä ja aiheita. Akateemisuus kohtaa hyvällä tavalla talouselämän ja politiikan. On myös hienoa, että promootioperinne on täällä voimissaan. Muodollisuuksista huolimatta tunnelma on mukavan rento.

Filosofian kunniatohtoriksi vihittävä Kortmann toimii englannin kielen ja lingvistiikan professorina sekä humanististen ja yhteiskuntatieteiden laitoksen johtajana Freiburgin Albert-Ludwigs-yliopistossa. Yhteistyö joensuulaisten tutkijoiden ja erityisesti nykyisen filosofisen tiedekunnan dekaanin, englannin kielen professori Markku Filppulan kanssa juontaa jo vuosien takaa. Yhdistäviä tutkimusintressejä ovat englannin kielen globaali vaihtelu, murretutkimus ja kielikontaktitutkimus.

Kortmann pitää tärkeänä erityisesti tutkijakoulutukseen liittyvää yhteistyötä. Hänen myötävaikutuksellaan Suomen valtakunnallinen kielentutkimuksen tutkijakoulu Langnet ja Freiburgin yliopiston lingvistiikan tutkijakoulu, Hermann Paul Centre of Linguistics, solmivat muutama vuosi sitten sopimuksen, joka on edistänyt tohtorikoulutettavien liikkuvuutta yliopistojen välillä. – Nuorille tutkijoille on tärkeää tarjota mahdollisuuksia verkostoitumiseen.

Nimikkopuu viehättää

– Olen todella innoissani promootioon osallistumisesta. Olen odottanut tätä jo monta kuukautta, teologian kunniatohtoriksi vihittävä tohtori Alice-Mary Talbot kertoo.

– On kiinnostavaa tavata muita kunniatohtoreita ja nähdä suomalaista promootioperinnettä, joka eroaa paljon amerikkalaisesta. Erityisen viehättävä ja omaperäinen ajatus on, että kunniatohtorit istuttavat nimikkopuut. Tuntuu mukavalta, että minulla on täällä oma puu, Talbot tunnelmoi.

Talbot on työskennellyt johtajana amerikkalaisen Harvardin yliopiston yhteydessä toimivassa Dumbarton Oaks -kirjastossa, joka on Bysantin tutkimuksen tärkein kirjasto. Talbot on merkittävä Bysantin tutkija, jonka yhteys Itä-Suomen yliopistoon syntyi vuosituhannen vaihteessa Suomen Bysantin tutkimuksen seuran kautta kirkkohistorian professori Matti Kotirannan toimiessa seuran puheenjohtajana.

Talbot on ammentanut asiantuntemustaan nuorille ja varttuneemmillekin suomalaisille tutkijoille antamalla palautetta esityksistä, toimimalla opinnäytetöiden tarkastajana ja arvioimalla suomalaiseen Acta Byzantina Fennica -julkaisusarjaan tarjottuja artikkeleita.

– Näin suppealla erikoisalalla asiantuntemusta ja tietoa on syytä jakaa aktiivisesti. Nuorten tutkijoiden kanssa työskenteleminen on myös mukavaa, Talbot lisää.

Professori Bernd Kortmann ja tohtori Alice-Mary Talbot ovat filosofisen tiedekunnan valitsemia kunniatohtoreita ja professori Eiki Berg kuuluu yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan kunniatohtoreihin. Joensuun kampuksen promootiossa 28.–30.8.2014 vihitään kaikkiaan 12 kunniatohtoria, jotka ovat kampuksella toimivien tiedekuntien valitsemia tieteen ja yhteiskuntaelämän vaikuttajia. Kunniatohtorin arvo on merkittävin huomionosoitus, jonka yliopisto voi antaa.

Teksti: Ulla Kaltiala Kuvat: Varpu Heiskanen

Lue lisää kunniatohtoreista

 

26.8.2014

Promootionäyttely esittelee tohtoripromootion perinteitä

Itä-Suomen yliopiston ensimmäistä tohtoripromootiota on valmisteltu Joensuun kampuksella viime syksystä lähtien. Valmistelut huipentuvat loppuviikosta, kun kolmipäiväiset promootiojuhlallisuudet alkavat.

Alkanutta promootioviikkoa juhlistetaan tällä kertaa myös kaikille avoimella promootionäyttelyllä, jonka ovat koonneet tohtoritoimikunnan jäsenet Ursula Strandberg ja Aino Äikäs. Idea näyttelyyn keksittiinkin juuri tohtoritoimikunnassa. Siellä mietittiin, mitä promootioon osallistuvien tohtorien seuralaiset tekisivät sillä aikaa, kun promovoitavat tohtorit harjoittelevat promootioaktia varten torstai-iltana. Niin idea historiallisesta katsauksesta syntyi.

Joensuun kampuksella, Carelia-rakennuksen aulatiloissa avatussa näyttelyssä esitellään Joensuun yliopistossa järjestettyjä promootioita vuosilta 1979, 1989, 1999, 2004 ja 2009. Näyttelyssä nähdään kuvia, tekstejä ja vanhoja lehtijuttuja. Niiden lisäksi näyttelyssä avataan myös promootiosanastoa. Tietoa vanhoista promootioista on kerätty arkistoista sekä suullisen muistitiedon kautta.

Näyttelyn avajaisissa promootiotoimikunnan puheenjohtaja, professori Hannu Mustakallio, kiitteli näyttelyn kokoajia vuolaasti.

– Nuoret tohtorit ovat paneutuneet työhönsä aktiivisesti ja kiitettävästi. Olemme tämän näyttelyn ansiosta saaneet tohtoritoimikunnalta enemmän kuin olemme siltä tilanneet.

Tohtoritoimikunnan tehtävänä on ollut valmistella ohjelmaa perjantai-illan promootiopäivällisille ja lauantain promootiopurjehdukselle. Lisäksi sen tehtäviin on kuulunut toisaalta yliairuen, toisaalta priimus- tai priimatohtorin sekä ultimus- tai ultimatohtorin valitseminen.

Mustakallio kertoi myös avajaispuheessaan, että tohtoripromootion valmistelut alkavat nyt olla valmiina juhlavieraita varten. Varsinaiset juhlallisuudet käynnistyvät torstaina 28. päivä kunniatohtoreiden tervetuliaislounaalla ja puiden istutuksella.

Promootion ohjelma ja lisätietoa promootiosta: www.uef.fi/promootio


Promootionäyttelyn koonneet nuoret tohtorit Ursula Strandberg (vas.) ja Aino Äikäs esittelevät Kuopion yliopistossa käytössä ollutta promootioviittaa sekä Joensuun yliopistossa käytössä ollutta promootiomiekkaa. Molemmat löytyvät myös näyttelystä.
 

20.8.2014

Itä-Suomen yliopistossa luodaan uusia tohtoripromootioperinteitä - Ensimmäisen tohtoripromootion ohjelma 28.-30. elokuuta

Itä-Suomen yliopiston ensimmäinen tohtoripromootio järjestetään Joensuun kampuksella 28.–30. elokuuta. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan promootiotapahtumia.

Torstaina, 28.8., järjestetään promootion mediatilaisuus klo 11.15 salissa AU111 (Aurora-rakennus, Yliopistokatu 2). Tilaisuudessa on tavattavissa kunniatohtoreita sekä Joensuun kampuksen promootiotoimikunnan puheenjohtaja, professori Hannu Mustakallio ja promootion juhlamenojen ohjaaja, apulaisprofessori Anu Puusa.

Joensuun kampuksen promootiossa vihitään 12 kunniatohtoria, jotka ovat kampuksella toimivien tiedekuntien valitsemia tieteen ja yhteiskuntaelämän vaikuttajia. Kunniatohtorin arvo on merkittävin huomionosoitus, jonka yliopisto voi myöntää. Valituista kunniatohtoreista löytyy lisätietoa osoitteesta http://www.uef.fi/fi/promootio/kunniatohtorit Kunniatohtoreita voi haastatella mediatilaisuuden lisäksi myös puiden istutuksen yhteydessä torstai-iltapäivänä.

Tohtoripromootiossa vihitään kunniatohtoreiden lisäksi 85 Itä-Suomen yliopistossa tai Joensuun yliopistossa valmistunutta tohtoria.

Promootion ohjelma

Torstai 28.8.
•    Klo 11.15 Mediatilaisuus salissa AU111, Aurora-rakennus, Yliopistokatu 2
•    Klo 12.00 Rehtorin isännöimä tervetuliaislounas kunniatohtoreille
•    Klo 14.00 Kunniatohtoreiden nimikkopuiden istutus, Botania – Kasvitieteellinen puutarha, Heinäpurontie 70

Illalla promootiokonsertti sekä promootioaktin harjoitukset.

Perjantai 29.8.
•    Klo 11.30 Juhlakulkue promootioaktiin, Carelia-rakennus, ala-aula
•    Klo 12.00 Promootioakti, Carelia-sali
•    Klo 15.30 Juhlakulkue kirkkoon, reitti: Yliopistokatu-Koskikatu-Kirkkokatu-evankelisluterilainen kirkko
•    Klo 16.00 Promootiojumalanpalvelus, evankelisluterilainen kirkko
•    19.00 Juhlapäivälliset ja promootiotanssiaiset, Ravintola Riverside

Lauantai 30.8.
•    Klo 10.45 Kokoontuminen Joensuun matkustajasatamassa
•    Klo 11.00 Risteily
•    Klo 12.00 Lounas, Utran uittotupa
•    Klo 13.45 Risteily takaisin, Joensuun matkustajasatama

Promootion juhlakulkueessa (29.8.) ovat tohtoreiden mukana myös rehtorit, hallintojohtaja, professorit, emeritusprofessorit, aiemmat kunniatohtorit, seuralaiset ja muut kutsuvieraat. Kulkue etenee Yliopistokatua ja Koskikatua pitkin kohti kaupungin keskustaa. Kirkkokadun risteyksessä kulkue kääntyy oikealle ja etenee Kirkkokatua kohti evankelisluterilaista kirkkoa. Juhlakulkuetta on mahdollista seurata reitin varrella. Myös promootiojumalanpalvelukseen on vapaa pääsy. Huom! Kulkueella on säävaraus.

Promootiopäivä huipentuu juhlapäivällisiin ja -tanssiaisiin Ravintola Riversidessa. Tanssiaisissa promovoidut tohtorit tanssivat perinteisiä vanhoja tansseja. Musiikista vastaa Joensuun Puhallinorkesteri.

Promootion päivätapahtumia voi seurata yliopiston verkkouutisista, joita päivitetään promootion osalta torstaina ja perjantaina.

Carelia-rakennuksen aulatiloissa on esillä promootioperinnettä kuvaava näyttely. Siihen sisältyy tekstejä ja kuvia Joensuussa järjestetyistä viidestä aiemmasta promootiosta. Posterinäyttely avataan maanantaina 25.8. klo 16.15. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.


Joensuun kampuksen promootiotoimikunnan puheenjohtaja, professori Hannu Mustakallio, hannu.mustakallio(at)uef.fi, p. 029 445 2401

 

28.5.2014

Itä-Suomen yliopiston ensimmäisessä tohtoripromootiossa vihitään lähes sata tohtoria

Itä-Suomen yliopiston ensimmäisessä tohtoripromootiossa vihitään kahdentoista aiemmin nimetyn kunniatohtorin lisäksi 83 Itä-Suomen yliopistossa tai Joensuun yliopistossa valmistunutta tohtoria. Joensuun kampuksella järjestettävään promootioon on ilmoittautunut filosofisesta tiedekunnasta 37 tohtoria, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnasta 22 tohtoria sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta 24 tohtoria.

Promootiosihteeri Kaisu Kortelainen on ilahtunut ilmoittautuneiden tohtorien määrästä.

– Promootiosta tulee näyttävä juhla akateemisine juhlapukuineen, tohtorinhattuineen ja kulkueineen.

Promootioaktissa tiedekuntien nimittämät promoottorit vihkivät oman tiedekuntansa tohtorit. Filosofisen tiedekunnan promoottorina toimii professori Lea Siilin ja yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan promoottorina professori Markku Tykkyläinen. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan nimittämä promoottori, professori Tapani Pakkanen toimii pääpromoottorina ja vihkii tohtoreiden lisäksi kaikki kunniatohtorit.  

Juhlamenojen ohjaajana promootiossa on kauppatieteiden apulaisprofessori Anu Puusa ja yliairuena erityispedagogiikan yliopistonlehtori Minna Mäkihonko. Juhlamenojen ohjaajan tehtävänä on huolehtia juhlan järjestyksestä ja ohjeistaa osallistujia eri tilanteissa. Promootion järjestelyissä on mukana 27 opiskelija-airutta, joiden avustamana yliairut huolehtii muun muassa kulkueiden järjestäytymisestä, tohtoreiden vihkimisjärjestyksestä ja vieraiden ohjailemisesta oikeille paikoilleen.

Promootion priimatohtoriksi on valittu teologian tohtori Maria Takala-Roszczenko ja ultimustohtoriksi yhteiskuntatieteiden tohtori Jussi Ronkainen. Sekä priima- että ultimustohtoriksi valitaan erinomaisesti väitellyt tohtori. Promootioaktissa priimatohtori vastaa ohjaavan professorin esittämään kysymykseen ja osoittaa täten vihittävien edustajina näiden oppineisuuden. Hänen paikkansa juhlakulkueessa on ensimmäisenä promovendina. Ultimustohtori pitää promootioaktissa puheen kutsuvieraille. Hänen paikkansa juhlakulkueessa on viimeisenä promovendina.

Itä-Suomen yliopiston ensimmäinen tohtoripromootio järjestetään Joensuun kampuksella 28.–30. elokuuta.

 

27.2.2014

Itä-Suomen yliopisto vihkii promootiossaan 12 kunniatohtoria

Itä-Suomen yliopisto järjestää ensimmäisen tohtoripromootionsa 28.–30. elokuuta Joensuun kampuksella. Kampuksella toimivat kolme tiedekuntaa ovat valinneet kunniatohtoreiksi 12 tieteen tai yhteiskuntaelämän vaikuttajaa. Kunniatohtorin arvo on merkittävin huomionosoitus, jonka yliopisto voi antaa.

Asiantuntijoita ympäri maailmaa

Filosofinen tiedekunta vihkii kunniatohtoreiksi viisi merkittävää asiantuntijaa. Filosofian kunniatohtoreiksi vihitään suomentaja Kersti Juva ja professori Bernd Kortmann. Kasvatustieteiden kunniatohtoreiksi vihitään professorit Petra Engelbrecht ja Miia Rannikmäe. Teologian kunniatohtoriksi vihitään filosofian tohtori Alice-Mary Talbot.

Kersti Juva on kääntänyt englanninkielistä kirjallisuutta vuodesta 1972 lähtien. Hänen arvostettuun ja tuotteliaaseen suomentajan uraansa kuuluu kirjallisuuden klassikoita sekä J. R. R. Tolkienin fantasiaromaanit. Hän on julkaissut useita artikkeleita kääntäjän työstä ja kääntämisen lumosta. Juva osallistuu aktiivisesti kieltä, kirjallisuutta ja kääntämistä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Bernd Kortmann toimii Freiburgin Albert-Ludwigs-Universitätissä Saksassa englannin kielen ja lingvistiikan professorina sekä humanististen ja yhteiskuntatieteiden laitoksen johtajana. Kortmann on tullut tunnetuksi erityisesti englannin kielen ei-standardien varieteettien ja niiden typologian tutkijana.

Petra Engelbrecht työskentelee kasvatuspsykologian professorina Canterbury Christ Church Universityn kasvatustieteiden tiedekunnassa Isossa-Britanniassa. Professori Engelbrecht toimii puheenjohtajana Suomen Akatemian paneelissa, joka arvioi opettajankoulutusta. Hänen toimintansa ihmisoikeuksien hyväksi on tuonut hänelle useita jäsenyyksiä kansainvälisissä järjestöissä ja työryhmissä.

Miia Rannikmäe toimii luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen professorina sekä luonnontieteiden oppimisen keskuksen johtajana Tarton yliopistossa Virossa. Hänellä on laaja kokemus luonnontieteiden opetuksen kehittämisestä sekä opetuksen ja oppimisen tutkimuksesta.

Alice-Mary Talbot on työskennellyt johtajana Harvardin yliopiston yhteydessä toimivassa Dumbarton Oaks -tutkimuskirjastossa. Hän on vaikuttanut merkittävällä tavalla kansainväliseen Bysantin tutkimukseen ja tehnyt sitä tunnetuksi Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Nobelisti, tutkija ja yrittäjä

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta vihkii kunniatohtoreiksi kolme tärkeää vaikuttajaa. Filosofian kunniatohtoreiksi vihitään akateemikko, professori Zhores I. Alferov ja professori Sergey P. Tunik. Maatalous- ja metsätieteiden kunniatohtoriksi vihitään dosentti Tuomo Kauranne.

Zhores I. Alferov on Pietarin Ioffe-instituutin pitkäaikainen johtaja ja Venäjän Tiedeakatemian jäsen. Hän on aikakautemme johtavia fotoniikan tutkijoita, jonka älykkäät keksinnöt vaikuttavat jokapäiväisessä elämässämme. Alferov sai vuonna 2000 fysiikan Nobelin palkinnon yhdessä Herbert Kroemerin ja Jack S. Kilbyn kanssa puolijohteiden heterorakenteiden kehittämisestä nopeaa ja opto-elektroniikkaa varten.

Sergey P. Tunik työskentelee Pietarin valtionyliopistossa kemian professorina ja tutkimuksen vararehtorina. Hän on kehittänyt tutkimusryhmässään tehokkaita menetelmiä uusien monimetalliyhdisteiden synteesiin. Tunik on vaikuttanut keskeisesti Itä-Suomen yliopiston ja Pietarin valtionyliopiston tutkimusyhteistyön rakentamiseen.

Tuomo Kauranne on metsävarantojen mallintamiseen erikoistuneen Arbonaut Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Hänen yritystoimintansa on aidosti kansainvälistä, ja Arbonaut on hyvä esimerkki toimivasta spin-off-yrityksestä. Kauranne on yhdistänyt aktiivisesti yliopistossa tehtävää tutkimusta ja kaupallista osaamista.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta vihkii kunniatohtoreiksi neljä huomattavaa tieteen ja yhteiskuntaelämän toimijaa. Filosofian kunniatohtoriksi vihitään professori Eiki Berg, yhteiskuntatieteiden kunniatohtoriksi professori Klaus Töpfer, kauppatieteiden kunniatohtoriksi pääjohtaja Reijo Karhinen ja oikeustieteen kunniatohtoriksi vihitään ministeri, hallintoneuvos emeritus Lauri Tarasti.

Eiki Berg työskentelee kansainvälisen politiikan professorina Tarton yliopistossa. Hän on toiminut samassa yliopistossa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina ja ollut perustamassa yliopiston Centre for EU-Russia Studies -tutkimusinstituuttia. Viron parlamentin ja EU-parlamentin jäsenenä professori Berg on edistänyt tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta korkeimmalla mahdollisella tasolla.

Klaus Töpfer toimii Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) -tutkimuslaitoksen pääjohtajana. Hän on tehnyt mittavan uran tutkijana ja poliitikkona Saksassa ja YK:n palveluksessa. Itä-Suomen yliopisto solmi kumppanuussopimuksen YK:n ympäristöohjelman (UNEP) kanssa Töpferin toimiessa sen pääjohtajana. Sopimus loi puitteet aktiiviselle yhteistyölle.

Reijo Karhinen on toiminut vuodesta 2007 lähtien OP-Pohjola-ryhmän pääjohtajana ja sitä ennen pitkään keskeisissä OP-Pohjola-ryhmän johtotehtävissä. Hän on myös osallistunut aktiivisesti finanssimarkkinoita sekä talouspoliittista päätöksentekoa koskevaan keskusteluun. Hän on vaikuttanut merkittävällä tavalla finanssialan ja yleisemminkin elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiin Suomessa.

Lauri Tarasti on työskennellyt juristina sekä hallinnollisissa tehtävissä että tuomarina. Tarastin asiantuntemusta on käytetty monipuolisesti lainsäädännön valmistelussa, ja hän on toiminut selvitysmiehenä muun muassa vaali- ja puoluerahoitukseen sekä doping-tapauksiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi hän on toiminut useissa luottamustehtävissä urheilun ja kulttuurielämän piirissä. Hän on kirjoittanut lukuisia julkaisuja, artikkeleita ja kannanottoja.


Tiedekuntien valitsemien kunniatohtorien ohella Joensuun kampuksen promootioon voivat osallistua ne, jotka ovat valmistuneet tohtoriksi filosofisessa tiedekunnassa, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa tai yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa edustettuina olevissa oppiaineissa viimeistään 31.5.2014.

Kuopion kampuksella tohtoripromootio järjestetään 4.–6.6.2015.

Lisää tietoa ja painolaatuiset kuvat kunniatohtoreista: http://www.uef.fi/fi/promootio/kunniatohtorit

 

27.11.2013

Ensimmäinen tohtoripromootio Itä-Suomen yliopistossa

Itä-Suomen yliopiston ensimmäinen tohtoripromootio järjestetään Joensuun kampuksella 28.–30. elokuuta 2014. Joensuussa promovoidaan filosofisen tiedekunnan, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan nuoret tohtorit ja kunniatohtorit.

Yliopisto myöntää kunniatohtorin arvon valitsemilleen enintään 12 ansioituneelle koti- tai ulkomaiselle tieteenharjoittajalle tai yhteiskunnalliselle vaikuttajalle.

Kolmipäiväisiin juhlallisuuksiin kuuluvat tohtoripromootion lisäksi muun muassa kunniatohtoreiden nimikkopuiden istuttaminen, promootiokonsertti, promootioakti, juhlakulkue, promootiojumalanpalvelus, promootioillallinen ja -tanssiaiset sekä purjehdus.

Tapahtumia valmistelee rehtorin asettama toimikunta. Sen puheenjohtaja, professori Hannu Mustakallio toteaa, että ensi kesän promootiossa luodaan Joensuun ja Kuopion perinteiden pohjalta Itä-Suomen yliopiston omat käytännöt. Valmistelut ovat lähteneet hyvin käyntiin.

– Luvassa on akateeminen juhla, joka tekee näkyväksi niin yliopiston merkityksen tieteellisen tutkimuksen edistäjänä kuin nuorten tohtorien saavutukset, joista heillä on täysi syy iloita. Tulevat kunniatohtorivalinnat puolestaan kertovat tiedekuntien monipuolisista yhteyksistä kansainväliseen tiedeyhteisöön ja suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kuopion kampuksella vastaava tohtoripromootio järjestetään keväällä 2015. Kuopiossa promovoidaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan, terveystieteiden tiedekunnan sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan nuoret tohtorit ja kunniatohtorit.

Promootion verkkosivut löytyvät osoitteesta www.uef.fi/promootio  

Joensuun kampuksen promootiotoimikunnan puheenjohtaja, professori Hannu Mustakallio, p. 0294 452 401, hannu.mustakallio(at)uef.fi