Itä-Suomen yliopiston kunniatohtorit 2014

Joensuun kampuksen promootiossa 28.-30.8.2014 vihittiin 12 kunniatohtoria, jotka ovat kampuksella toimivien tiedekuntien valitsemia tieteen ja yhteiskuntaelämän vaikuttajia. Kunniatohtorin arvo on merkittävin huomionosoitus, jonka yliopisto voi antaa.

Filosofinen tiedekunta:

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta:

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta:

 

Filosofisen tiedekunnan kunniatohtorit:

Professori Petra Engelbrecht

Kasvatustieteiden kunniatohtoriksi vihitään professori Petra Engelbrecht. Hän toimii kasvatuspsykologian professorina Canterbury Christ Church Universityn kasvatustieteiden tiedekunnassa Isossa-Britanniassa.

Professori Engelbrechtin tutkimusintressit liittyvät koulutuksen oikeudenmukaisuuteen, inklusiivisen opetuksen toteuttamiseen, opettajankoulutukseen sekä korkeakoulutuksen tutkimuskapasiteetteihin.  Hän on johtanut useita kansainvälisiä tutkimus- ja tiedonvaihtoprojekteja. Näitä ovat Maailmanpankin rahoittama projekti Länsirannan ja Gazan opettajankoulutuksen kehittämiseksi sekä vertaileva tutkimus opettajan roolista inklusiivisessa opetuksessa Englannissa, Suomessa, Liettuassa, Etelä-Afrikassa, Sloveniassa ja Kiinassa. Professori Engelbrechtin vierailut Itä-Suomen yliopistossa ovat avanneet yliopistollemme kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia muun muassa North West Universityn ja Canterbury Christ Church Universityn kanssa.

Professori Engelbrecht toimii vuonna 2014 puheenjohtajana Suomen Akatemian paneelissa, joka arvioi opettajankoulutusta. Hänen toimintansa ihmisoikeuksien hyväksi on tuonut hänelle useita jäsenyyksiä kansainvälisissä järjestöissä ja työryhmissä. Hän on toiminut esimerkiksi Unescon työryhmässä "Koulutusta kaikille" vuosina 2010–2011.

 

Suomentaja Kersti Juva

Filosofian kunniatohtoriksi vihitään suomentaja Kersti Juva. Hän on kääntänyt englanninkielistä kirjallisuutta vuodesta 1972 alkaen. Taiteen keskustoimikunta nimitti hänet taiteilijaprofessoriksi vuonna 2008.

Kersti Juvan kääntäjäprofiili on moniulotteinen. Arvostettuun ja tuotteliaaseen suomentajan uraan kuuluu kirjallisuuden klassikoita, kuten William Shakespearen, Laurence Sternen, Charles Dickensin ja Jane Austenin teoksia, unohtamatta lastenkirjallisuuden klassikoita (A. A. Milne, Nalle Puh). Juvan tunnetuimpiin suomennoksiin kuuluvat J. R. R. Tolkienin fantasiaromaanit. Juva on kääntänyt runsaasti nykyproosaa (A. S. Byatt, Jayne Anne Phillips, Jhumpa Lahiri) sekä salapoliisiromaaneja (Dorothy L. Sayers). Lisäksi Juva on suomentanut useita näytelmiä (Oscar Wilde, Tennessee Williams, Tom Stoppard) sekä kuunnelmia, joista tutuimpana usein uusittu Knalli ja sateenvarjo.  

Kersti Juva on julkaissut useita artikkeleita kääntäjän työstä ja kääntämisen lumosta. Laaja-alaista ja syvällistä asiantuntemustaan Juva on jakanut anteliaasti myös luennoilla ja kirjallisuuden kääntämisen kursseilla. Hän osallistuu aktiivisesti kieltä, kirjallisuutta ja kääntämistä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa Kotimaisten kielten keskuksen blogistina.

Kersti Juva on saanut lukuisia palkintoja käännöksistään, muun muassa Suomi-palkinnon vuonna 1998, Agricola-palkinnon 1999 ja Suomen kulttuurirahaston tunnustuspalkinnon 2006.

 

Professori Bernd Kortmann

Filosofian kunniatohtoriksi vihitään professori Bernd Kortmann. Hän toimii Freiburgin Albert-Ludwigs-Universitätissä Saksassa englannin kielen ja lingvistiikan professorina sekä humanististen ja yhteiskuntatieteiden laitoksen johtajana.

Professori Kortmann on tullut tunnetuksi erityisesti englannin kielen ei-standardien varieteettien ja niiden typologian tutkijana. Hänen näkyvimmät saavutuksensa ovat de Gruyter Moutonin julkaisemat A Handbook of Varieties of English (2004) ja The Mouton World Atlas of Variation in English (2012) sekä laajennettu open access -julkaisu The Electronic World Atlas of Varieties of English (2013). Yhdessä nämä teokset tarjoavat tutkijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden perehtyä eri puolilla maailmaa puhuttavien englannin varieteettien kielioppeihin.

Professori Kortmann vieraili Joensuussa vuonna 2002 järjestetyssä kansainvälisessä Methods in Dialectology -konferenssissa, minkä jälkeen yhteistyö hänen ja joensuulaisten anglistien välillä on ollut jatkuvaa. Vuonna 2010 Kortmann oli vieraana Joensuusta käsin koordinoidun Global English -konsortion seminaarissa, kun taas joensuulaiset tutkijat ovat olleet sikäläisten tutkimusryhmien vieraina Freiburgissa. Kortmann vaikutti myös keskeisesti siihen, että kielentutkimuksen valtakunnallinen tutkijakoulu Langnet ja Freiburgin yliopiston Hermann Paul Centre of Linguistics solmivat yhteistyösopimuksen vuonna 2010. Tämä sopimus on mahdollistanut useiden suomalaisten kielitieteen alan väitöskirjantekijöiden työskentelyn Freiburgissa.

Professori Kortmann on osallistunut useisiin konferensseihin Suomessa. Hän on ollut jäsenenä Finnish Dialect Syntax -hankkeen tieteellisessä toimikunnassa. Toimikunta oli osa Euroopan laajuista European Dialect Syntax -hanketta, johon myös monet suomalaiset kielentutkijat osallistuivat.

 

Professori Miia Rannikmäe

Kasvatustieteiden kunniatohtoriksi vihitään professori Miia Rannikmäe. Hän toimii luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen professorina sekä luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen keskuksen johtajana Tarton yliopistossa Virossa.

Professori Rannikmäen tutkimusintressit liittyvät muun muassa luonnontieteelliseen lukutaitoon, luonnontieteiden luonteeseen, yhteiskuntalähtöiseen opetukseen, tutkivaan oppimiseen sekä opettajien ammatilliseen kehittymiseen. Hänellä on laaja kokemus luonnontieteiden opetuksen kehittämisestä sekä opetuksen ja oppimisen tutkimuksesta. Hän on toiminut koulussa kemian opettajana ja hänellä on vahvat yhteydet opettajajärjestöihin eri maissa. Hän on jäsenenä alan kansainvälisessä komiteassa ICASE:ssa (International Council of Associations for Science Education). Hänellä on lukuisia julkaisuja sekä laaja kokemus opettajankoulutuksesta ja opettajien täydennyskoulutuksesta.

Vuosina 2003–2004 professori Rannikmäe oli jäsenenä Euroopan unionin Tiede yhteiskunnassa -ohjelman ryhmässä "High Level Group on Increasing Human Resources for Science and Technology in Europe". Ryhmä antoi suosituksia luonnontieteiden opetuksen kehittämiseksi raportissaan Europe needs more Scientists. Hän on ollut mukana useissa EU:n, British Councilin ja Unescon kehittämisprojekteissa. Vuonna 2003 yhdysvaltalainen Iowan yliopisto myönsi hänelle Fullbright-stipendin.

Professori Miia Rannikmäe on tehnyt yhteistyötä soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastoon kuuluvan luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen tutkimusryhmän kanssa. 

 

Filosofian tohtori Alice-Mary Talbot

Teologian kunniatohtoriksi vihitään filosofian tohtori Alice-Mary Talbot. Hän on työskennellyt johtajana Harvardin yliopiston yhteydessä toimivassa Yhdysvaltain kirjastolaitoksen tunnetuimpiin tutkimuskirjastoihin lukeutuvassa Dumbarton Oaksissa. Vuosina 1997–2009 hän johti Bysantin tutkimuksen ohjelmaa ja toimitti Dumbarton Oaks Papers -julkaisusarjaa.

Talbot on vaikuttanut merkittävällä tavalla kansainväliseen Bysantin tutkimukseen ja tehnyt sitä tunnetuksi Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Hän oli perustamassa Pohjois-Amerikan Bysantin tutkimuksen konferenssia ja toimi puheenjohtajana keskiajan tutkimuksen tiedeakatemiassa Medieval Academy of Americassa. Hän kuuluu tämän hetken tunnetuimpiin ja siteeratuimpiin Bysantin tutkijoihin. Tutkimuksissaan hän on käsitellyt erityisesti luostarilaitosta, pyhimyskulttia, maallikkohurskautta ja naisvaikuttajien elämää. Tohtori Talbot on toiminut useiden Bysantin alan tieteellisten aikakauskirjojen toimituskunnissa ja on asiantuntija Bysantin hagiografioiden sekä keskiajan kreikan käännöksissä. Hän on saanut useita tunnustuspalkintoja, kuten R. R. Hawkins Award for Outstanding Scholary Book of 1991 -palkinnon Oxford Dictionary of Byzantium -sanakirjan toimitustyöstä.

Eläkkeelle siirryttyään Talbot on jatkanut julkaisutoimintaansa. Hän toimittaa Dumbarton Oaksin Byzantine Greek -julkaisusarjaa ja luennoi Yhdysvalloissa sekä Euroopassa. Suomessa hän on vieraillut Bysantin tutkimuksen seuran kutsumana ja toiminut sen Acta Byzantina Fennica -julkaisusarjan toimituskunnassa.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan kunniatohtorit:

Professori Zhores I. Alferov

Filosofian kunniatohtoriksi vihitään akateemikko, professori Zhores I. Alferov. Hän on Pietarin Ioffe-instituutin pitkäaikainen johtaja ja Venäjän Tiedeakatemian jäsen.

Akateemikko Alferov on aikakautemme johtavia fotoniikan tutkijoita, jonka älykkäät keksinnöt vaikuttavat jokapäiväisessä elämässämme. Hän on tehnyt uraauurtavaa teoreettista ja kokeellista fysiikan tutkimusta osoittaen, että on mahdollista kontrolloida uudella tavalla elektroni- ja fotonivirtoja heterorakenteen omaavissa puolijohteissa, keinotekoisissa kiteissä ja puolijohteissa, joilla on erilainen kemiallinen kompositio. Lasereita, valoa emittoivia diodeja (LED), transistoreja ja aurinkokennoja, joita on kehitetty soveltaen puolijohteiden heterorakenteita, käytetään kaikkialla maailmassa moderneissa tiedonsiirto- ja varastointijärjestelmissä ja myös avaruusvoimatekniikassa. Akateemikko Alferov on järjestänyt opetuskeskuksia Venäjän Tiedeakatemian johtaviin instituutteihin. Hän on opettanut Joensuun yliopiston fysiikan laitoksella vuonna 1990.

Akateemikko Alferov sai vuonna 2000 fysiikan Nobelin palkinnon yhdessä Herbert Kroemerin ja Jack S. Kilbyn kanssa puolijohteiden heterorakenteiden kehittämisestä nopeaa ja opto-elektroniikkaa varten. Vuonna 2001 hän sai kansainvälisen Kioto-palkinnon, joka on japanilainen vastine Nobelin palkinnolle, ja 2010 Unescon mitalin ansiostaan nanotieteiden ja nanoteknologian kehittämisessä. Akateemikko Alferov on vuodesta 1995 lähtien toiminut kansanedustajana Venäjän duumassa.

 

Dosentti Tuomo Kauranne

Maatalous- ja metsätieteiden kunniatohtoriksi vihitään dosentti Tuomo Kauranne. Hän on Arbonaut Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Lisäksi hän toimii sovelletun matematiikan tutkijaopettajana Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Kahdenkymmenen viime vuoden ajan hän on aktiivisesti yhdistänyt yliopistossa tehtävää tutkimusta ja kaupallista osaamista.

Dosentti Kauranne on luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan pitkäaikainen yhteistyökumppani. Hänen yritystoimintansa on aidosti kansainvälistä, ja se on hyvä esimerkki toimivasta spin-off -yrityksestä.  Arbonaut Oy hyödyntää yritys- ja tuotekehitystoiminnassaan metsätieteitä, matematiikkaa ja tietojenkäsittelytieteiden osaamista. Yritys on työskennellyt metsäkadon hillintään liittyvän hiilikaupan mittausmenetelmien kehittämiseksi. Se on tullut tunnetuksi muun muassa metsäalan tietojärjestelmien innovatiivisena toimittajana. 

Dosentti Kauranteen yritys on merkittävä opiskelijoiden työllistäjä ja työelämäharjoittelun järjestäjä Joensuussa. Tiedekunnan kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat ovat usein saaneet mahdollisuuden työskennellä monikulttuurisessa yrityksessä. Kotimaisille opiskelijoille yritys on opettanut kansainvälisen liiketoiminnan kulttuuria. Kauranne on merkittävä elinkeinoelämän edustaja, joka on osallistunut aktiivisesti erityisesti metsätieteiden osaston kansainväliseen toimintaan. 

 

Professori Sergey P. Tunik

Filosofian kunniatohtoriksi vihitään professori Sergey P. Tunik. Hän työskentelee  kemian professorina ja tutkimuksen vararehtorina Pietarin valtionyliopistossa. Hänen tutkimusalansa on koordinaatio- ja organometallikemia. Hän on erikoistunut siirtymämetallien kemiaan, nanomittakaavan molekyylirakenteisiin ja spektroskooppisiin tutkimusmenetelmiin.

Professori Tunik on kehittänyt tutkimusryhmässään tehokkaita menetelmiä uusien monimetalliyhdisteiden synteesiin. Yhdisteiden metallien ja orgaanisten ryhmien koostumuksen ja rakenteen räätälöinti on mahdollistanut tehokkaan tavan säätää niiden reaktiivisuutta ja fysikaalisia ominaisuuksia. Hänen uusimmat tutkimuksensa keskittyvät funktionaalisten epäorgaanisten molekyylien ja materiaalien fotofysikaalisiin ominaisuuksiin. Erityinen kehittämiskohde on nanoanalyyttisten kompleksien suunnittelu biomolekyylien optiseen havainnointiin.

Professori Tunik on ollut kehittämässä hedelmällistä yhteistyötä kemian laitoksen kanssa. Hän on ollut keskeinen vaikuttaja Itä-Suomen yliopiston ja Pietarin valtionyliopiston tutkimusyhteistyön rakentamisessa. Yhteistyön tuloksena on syntynyt viitisenkymmentä tieteellistä yhteisjulkaisua. Opiskelijoiden ja tutkijoiden vaihto on ollut hyvin aktiivista viidentoista viime vuoden aikana. Professori Tunikin panos yhteistyössä on ollut korvaamaton.

 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan kunniatohtorit:

Professori Eiki Berg

Filosofian kunniatohtoriksi vihitään professori Eiki Berg. Hän työskentelee kansainvälisen politiikan professorina Tarton yliopistossa Virossa. Hän on toiminut samassa yliopistossa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina ja on ollut perustamassa yliopiston Centre for EU-Russia Studies -tutkimusinstituuttia.

Professori Berg on ollut yksi keskeisistä hahmoista Viron yhteiskuntatieteiden uudistumisessa ja kansainvälistymisessä neuvostoajan jälkeisellä kaudella. Hänen monitieteiset tutkimusintressinsä liittyvät laajasti geopolitiikan ja poliittisen maantieteen tutkimuskenttään. Berg on julkaissut laajasti alansa johtavissa kansainvälisissä aikakauskirjoissa ja osallistunut huomattavan aktiivisesti kansainväliseen keskusteluun rajojen ja raja-alueiden tutkimuksessa.

Professori Berg on toiminut merkittävissä tehtävissä alansa johtavissa tieteellisissä aikakauskirjoissa ja kansainvälisissä tutkimusorganisaatioissa, joita ovat International Geographical Union (IGU) ja Central and Eastern European International Studies Association (CEEISA). Berg on tehnyt 1990-luvulta lähtien läheistä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden kanssa. Hän on toiminut akateemisena asiantuntijana yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa ja osallistunut Suomen Akatemian ja EU:n tutkimuksen puiteohjelman rahoittamiin yhteisiin tutkimushankkeisiin. Viron parlamentin ja EU-parlamentin jäsenenä professori Berg on edistänyt tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta korkeimmalla mahdollisella tasolla.

 

Pääjohtaja Reijo Karhinen

Kauppatieteiden kunniatohtoriksi vihitään pääjohtaja Reijo Karhinen. Hän on vuodesta 2007 toiminut OP-Pohjola-ryhmän pääjohtajana ja sitä ennen pitkään keskeisissä OP-Pohjola-ryhmän johtotehtävissä.

Paitsi OP-Pohjola-ryhmässä Karhisella on mittava ja ansiokas ura yhteiskunnallisena vaikuttajana.   Hän on osallistunut aktiivisesti finanssimarkkinoita sekä talouspoliittista päätöksentekoa koskevaan keskusteluun. Hän on vaikuttanut merkittävällä tavalla finanssialan ja yleisemminkin elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiin Suomessa.

Pääjohtaja Karhisella on ollut lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä.  Hän on toiminut muun muassa Finanssialan Keskusliiton puheenjohtajana sekä Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin varapuheenjohtajana. Hän on toiminut myös hallituksen jäsenenä Euroopan pankkifederaatiossa ja osuustoiminnallisia pankkeja edustavassa Unico Banking Groupissa.

Pääjohtaja Karhinen on saanut ansioistaan useita merkittäviä ansiomerkkejä sekä vuorineuvoksen arvonimen vuonna 2009.

 

Ministeri Lauri Tarasti

Oikeustieteen kunniatohtoriksi vihitään ministeri, hallintoneuvos emeritus Lauri Tarasti.

Tarasti on toiminut juristina sekä hallinnollisissa tehtävissä että tuomarina. Hän toimi lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä vuosina 1974–1982 ja ympäristöministeriön kansliapäällikkönä 1983–1994. Korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksen virassa hän työskenteli vuosina 1994–2007. Virkojensa ohella ja virka-uransa jälkeen Tarasti on toiminut selvitysmiehenä muun muassa vaaleihin, vaali- ja puoluerahoitukseen sekä urheilun doping-tapauksiin liittyvissä kysymyksissä. Tarastin asiantuntemusta on käytetty monipuolisesti lainsäädännön valmistelussa. Niin virkatehtävissään kuin asiantuntijanakin Tarasti tunnetaan analyyttisesta otteestaan, tehokkaasta työskentelytavastaan ja juridiikan yhteiskunnallisten ulottuvuuksien oivaltavasta hahmottamisesta. Häneltä on liiennyt aikaa myös urheilun ja kulttuurielämän luottamustehtäviin. Hän toimi pääsihteerinä yleisurheilun ensimmäisissä maailmanmestaruuskisoissa Helsingissä vuonna 1983.

Ministeri Tarasti on julkaissut useita teoksia, joista merkittävimpiä ovat Suomen vaali- ja puoluelainsäädäntö, Vaaliehdokkaiden ja puolueiden rahoitusopas, Kunnallisvaaliehdokkaiden ja puolueyhdistysten vaalirahoitusopas ja Yhdistysoikeus (yhdessä Heikki Halilan kanssa). Tarasti on kirjoittanut myös lukuisia oikeustieteellisiä ja sanomalehtiartikkeleita sekä esittänyt asiantuntevia kannanottoja eri tiedotusvälineissä. Tarasti on aikansa tunnetuimpia suomalaisia lakimiehiä.

 

Professori Klaus Töpfer

Yhteiskuntatieteiden kunniatohtoriksi vihitään professori Klaus Töpfer. Hän toimii Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) -tutkimuslaitoksen pääjohtajana. Hän on tehnyt mittavan uran tutkijana ja poliitikkona Saksassa ja Yhdistyneiden kansakuntien palveluksessa.

Professori Töpfer suoritti perustutkinnon taloustieteessä ja valmistui yhteiskuntatieteiden tohtoriksi Münsterin yliopistosta vuonna 1968. Vuonna 1978 hänet nimitettiin aluetutkimuksen ja -suunnittelun professoriksi Hannoverin yliopistoon. Töpferin poliittinen ura johti Saksan liittohallituksen ministeriksi. Hän toimi ympäristö-, luonnonsuojelu- ja ydinturvallisuusministerinä vuosina 1987–1994 edistäen käänteentekevällä tavalla ympäristölainsäädäntöä Saksassa sekä ajaen aktiivisesti ilmastonmuutoksen hallintaan tähdänneitä toimia globaaleilla foorumeilla.  Toisella ministerikaudellaan vuosina 1994–1998 hän toimi aluesuunnittelu-, asunto- ja kaupunkirakentamisen ministerinä. Saksan Kristillisdemokraattisen Unionin liittopäiväedustajana hän oli vuosina 1990–1998.

Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) pääjohtajaksi professori Töpfer nimitettiin vuonna 1998. Hänen pääjohtajakaudellaan Itä-Suomen yliopisto solmi kumppanuussopimuksen UNEPin kanssa, mikä loi puitteet instituutioiden väliselle aktiiviselle yhteistyölle. UNEPin pääjohtajakauden jälkeen professori Töpfer palasi tutkimuksen pariin.

Professori Töpfer on saanut lukuisia palkintoja ja huomionosoituksia ansioistaan kestävän kehityksen edistämisessä.