Opiskelukokonaisuuksien rakenne

PROFILES -kokonaisuuksissa opiskeluprosessi on kolmevaiheinen. Ensimmäinen vaihe on lähtötilanne- eli skenaariovaihe, jonka tarkoituksena on motivoida aiheen opiskeluun. Skenaariovaiheessa esitetään ongelma tai kysymys, joka opiskelun aikana ratkaistaan. Skenaarion aiheen on hyvä olla oppilaille merkityksellinen ja kiinnostava.

Toisessa vaiheessa oppilaat etsivät aiheesta tietoa, tekevät tarvittavia tutkimuksia ongelman ratkaisemiseksi sekä tekevät johtopäätöksiä ja tulkintoja. Kolmas vaihe on päätöksentekovaihe, jossa oppilaat soveltavat edellisessä vaiheessa opittuja asioita ja ottavat kantaa alussa esitettyyn kysymykseen. Kysymykseen ei välttämättä ole yhtä oikeaa vastausta, mutta tärkeintä onkin harjoitella muodostamaan perusteltuja kannanottoja, jotka perustuvat tutkimusvaiheessa saatujen tietojen soveltamiseen.

Ohessa on esitetty opiskelukokonaisuuksien rakenne kaaviona.

Opettajien kokemuksia

Tämä PROFILES -opiskelukokonaisuuksien kolmivaiheinen malli on todettu toimivaksi luonnontieteiden opetuksessa. Opettaja Antti Lehtonen Kirkkoharjun koulusta Kirkkonummelta kertoo kokemuksistaan:

Kolmivaiheinen malli on ollut selkeä toteuttaa ja se on antanut hyvän työkalun oppituntien suunnitteluun. Opiskelukokonaisuuksien toteutukset ovat olleet hyvä alku ongelmakeskeiselle projektioppimiselle, jossa tietoa ammennetaan myös koulun ulkopuolelta.

Myös opettaja Jaana Vartiainen Kontiolahden koulusta pitää PROFILES-mallia erittäin hyvänä:

Uskon PROFILES:n kolmivaiheiseen malliin vahvasti. Lähdetään liikkeelle aidosti oppilaan maailmasta. Kokeellisuuden ja yhdessä oppimisen kautta päästään tiedon tasolle. Päätöksenteko vaiheessa opitaan tärkeää argumentointitaitoa eli sanallista/kirjallista, perusteltua päätöksentekoa.

Jaana kertoo myös oppilaiden innostuneen kovasti PROFILES -kokonaisuuden opiskelusta:

Tehtävää oli pohdittu kotivoiminkin ja harvoin olen kuullut oppilaitteni puhuvan fysiikan tehtävistä välitunneilla.

 

PARSEL -hankkeen opiskelukokonaisuudet lähtökohtana

Hankkeen opiskelukokonaisuudet pohjautuvat aeimmassa PARSEL-hankkeessa luotuihin opetusesimerkkeihin. Kaikki alkuperäiset PARSEL-opiskelukokonaisuudet löydät tästä linkistä

Esimerkkejä PARSEL-opiskelukokonaisuuksista:
Am I being cheated in the market place?
Milk - Keep refrigerated
Which soap is best?