Koulutuspalvelujen henkilökunta

Tommi Haapaniemi
erikoissuunnittelija

puh: 050 4649489
Sähköposti: tommi.haapaniemi[at]uef.fi

 • Opetuksen kehittämisen asiantuntijatehtävät
 • Koulutuspalveluiden vastuu ja koulutustehtävät
 • AnalytiikkaÄly-hankkeen yhdyshenkilö https://analytiikkaaly.fi/

Ulla Ritvanen
suunnittelija

Puh. 0294 458 300, GSM 040 355 3396
Sähköposti: ulla.ritvanen[at]uef.fi
Kuopion kampus, Mediteknia 1018

 •  Yliopistopedagogisen PD-koulutusohjelman vastuuhenkilö
 • Yliopistopedagogiseen koulutukseen kuuluvien opintojaksojen suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä kouluttajana toimiminen

 • Räätälöidyt koulutukset

 • Valtakunnallisen Peda-Forum -verkoston yhdyshenkilö Itä-Suomen yliopistossa

 

Piia Tiainen
suunnittelija

Puh. 050 582 6868
Sähköposti: piia.tiainen[at]uef.fi
Joensuun kampus, Aurora 176a

 • Opiskelutaitokoulutusten suunnittelu, koordinointi, arviointi ja kehittäminen
  • Akateemisen opiskelun taidot -opintojakso suomenkielisille opiskelijoille
  • University Study Skills ja University Computing Skills -opintojaksot kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoille
 • Uusien opiskelijoiden vastaanottamisen suunnittelu, koordinointi, arviointi ja kehittäminen
  • Orientaatio yliopisto-opiskeluun -opintojakson vastuuhenkilö, Kuopion kampuksen toteutus
 • Vertaistuutoroinnin ja seniorituutoroinnin suunnittelu, koordinointi, arviointi ja kehittäminen

Niina Rissanen (työstä vapaalla)
suunnittelija

Puh. 0294 458 310, GSM 040 355 3058
Sähköposti: niina.rasanen[at]uef.fi
Kuopion kampus, Mediteknia 1019

 • Opiskelutaitokoulutusten suunnittelu, koordinointi, arviointi ja kehittäminen
  • Akateemisen opiskelun taidot -opintojakso suomenkielisille opiskelijoille
  • University Study Skills ja University Computing Skills -opintojaksot kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoille
 • Uusien opiskelijoiden vastaanottamisen suunnittelu, koordinointi, arviointi ja kehittäminen
  • Orientaatio yliopisto-opiskeluun -opintojakson vastuuhenkilö, Kuopion kampuksen toteutus
 • Vertaistuutoroinnin ja seniorituutoroinnin suunnittelu, koordinointi, arviointi ja kehittäminen
  • Kuopion Kampuksen vertaistuutoroinnin toteutus

Mari Berg (työstä vapaalla)
suunnittelija

Puh. 050 500 2059
Sähköposti: mari.berg[at]uef.fi
Kuopion kampus, Mediteknia 1016

 • Yliopistopedagogisen PD-koulutusohjelman vastuuhenkilö
 • Yliopistopedagogiseen koulutukseen kuuluvien opintojaksojen suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä kouluttajana toimiminen
 • Räätälöidyt koulutukset
 • Vuoden opetusteko- arviointiryhmän sihteeri

Taina Rytkönen-Suontausta
suunnittelija

Puh. 0294 458 309, GSM 040 355 3840
Sähköposti: taina.rytkonen-suontausta[at]uef.fi
Kuopion kampus, Mediteknia 1017

 • Sosiaalisen median ja muut tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus- ja tukipalvelutehtävät
 • Tekijänoikeudet opetuksessa ja opiskelussa
 • Mukana toteuttamassa yo-peda-opintojaksoja
 • Työryhmät: Sosiaalisen median käytön suositus -työryhmä (jatkuva), TVT-AOR-ryhmä, UEFin yhdenvertaisuustoimikunta (Itte ry)
 • Tukipalvelupyynnöt: oppitupa[at]uef.fi

Perttu Suhonen
suunnittelija

Puh. 0294 458 335, GSM 040 355 3451
Sähköposti: perttu.suhonen[at]uef.fi
Kuopion kampus, Canthia 2306 

 • Tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutukset ja asiantuntijatehtävät
 • Tvt -koulutusten koordinointi Kuopion kampuksella, markkinointi ja tilastointi
 • Tvt-tukipalvelut yliopiston opettajille, muulle henkilökunnalle ja opiskelijoille
 • Tukipalvelupyynnöt: oppitupa[at]uef.fi

Sari H. Pitkänen
suunnittelija

Puh. 0294 458 274, GSM 050 469 0957
Sähköposti: sari.h.pitkanen[at]uef.fi
Joensuun kampus, Aurora 176b

 • Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena -opintojakson vastuuhenkilö
 • Yliopistopedagogiset koulutukset
 • Tieto-ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median koulutukset

Krista Sutinen
suunnittelija

GSM 0504622592
Sähköposti: krista.sutinen [at]uef.fi
Kuopion kampus, Mediteknia 1017

 • OKM- kärkihanke Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen 2017-2019:

Antti Kauppila
suunnittelija

Puh. 0294 458 180
Sähköposti: antti.kauppila[at]uef.fi
Joensuun kampus, Aurora I, huone 174

 

Roman Kosarev
suunnittelija

GSM  046 920 2107

Sähköposti: roman.kosarev[at]uef.fi
Kuopion kampus, Canthia 2306 

 • Opettajien ja muun henkilökunnan tukipalvelut
 • Oppimisalustojen ja muiden yksikön hallinnoimien ohjelmistojen ylläpito
 • Tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutukset ja asiantuntijatehtävät
 • Tvt-tukipalvelut yliopiston opettajille, muulle henkilökunnalle ja opiskelijoille
 •  Yliopistopedagogiset koulutukset