Vinkkejä medialukutaitokurssin järjestäjälle

 

Koko kouluttajan paketti ohjeineen ja materiaaleineen löytyy verkosta: https://kansanvalistusseura.fi/2018/03/opinsauna-learning-spaces/

 

VETÄJIEN VINKIT

 

Miettikää huolella halutut kohderyhmät ja keinot, kuinka väki tavoitetaan. Tärkeää on pohtia myös sitä, miten saisi mukaan kurssiteemaa eri kanteilta katsovia ihmisiä.

Mahdollisten luennoitsijoiden suhteen on hyvä olla ajoissa liikkeellä. Hyvällä onnella luennoitsijalla on aikaa jäädä myös työpajaan keskustelemaan.

Varaa riittävästi aikaa työpajoihin, jotta keskustelulla olisi aikaa syventyä. Panosta jatkuvuuteen, jotta samat ihmiset pysyisivät mukana. Näin toisiin ehtisi myös hieman tutustua.

 

 

OSALLISTUJIEN VINKIT

Fasilitaattori on tarpeen, että keskustelussa kokee olevansa turvassa.

Hyvä työpajan alkukysymys jää mietityttämään pitkäksi aikaa.

Myös vaikeista asioista, kuten tabuista pitäisi voida keskustella.

Mitä erilaisempia keskustelijoita, sen parempi.

 

Pilotti osoitti, että ”kasvokkaista, ohjattua ja turvallista keskustelua tarvitaan”. Valmistelimme myös kurssille sopivia tehtäviä, mutta jätimme ne tässä pilottitoteutuksessa käyttämättä antaaksemme enemmän tilaa keskustelulle. Toisenlaisessa toteutusrakenteessa tehtävät ovat kuitenkin hyvin käyttökelpoisia.

Tarkemmin kurssin sisällöistä, vetäjien huomioista ja osallistujien palautteista voit lukea kurssin materiaalipaketista ja sen liitteistä osoitteessa: https://kansanvalistusseura.fi/2018/03/opinsauna-learning-spaces/