TeatteriKoti-pilotin toteutuspolku

 

Suunnittelu ja yhteissuunnittelu

Pilotin alkusuunnittelua tehtiin lokakuun 2018 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana. Yhteissuunnittelukerrat pidettiin 4.7. ja 21.8.2018 ja mukaan saatiin monipuolisesti sekä suomalaisia että maahan eri syistä ja eri aikoina muuttaneita aikuisia. Yhteissuunnittelukerroilla päätettiin monista käytännön asioista, kuten harjoituspaikasta (Soroppi) ja aikatauluista. Lisäksi yhteissuunnittelussa sovittiin, että ryhmä itse saisi nimetä itsensä ja päättää haluaako se tehdä esityksen vai ei. Yhteissuunnittelijat myös hyödynsivät omia verkostojaan pilotin markkinoinnissa.

 

Vetäjätiimi

Kurssin vetäjätahona toimi Joensuun seudun kansalaisopisto. Vetäjätiimiin kuului pääohjaaja, kolme apuohjaajaa sekä koreografi. Lisähenkilöitä oli lisäksi puvustuksessa, lavastuksessa sekä ääni- ja valaistuspuolella. Projektikoordinaattori oli mukana suunnittelussa ja avusti tuotantotiimiä tarvittaessa.

 

Ryhmän harjoitukset

Ryhmä kokoontui 11.9.2018–8.3.2019. Harjoitukset pidettiin tiistaisin 2,5 tunnin jaksoissa klo 16–18.30. Osallistujia osallistui kaiken kaikkiaan 24 henkilöä, mutta varsinaisessa esityksessä oli mukana 19.

Kurssi aloitettiin tutustumalla toisiin ja keskustelemalla, kuka haluaa olla näyttämöllä ja kuka ei, sekä halutaanko tehdä esitys vai ei. Ryhmä halusi toteuttaa esityksen, joten seuraavaksi pohdittiin, millainen se voisi olla. Ehdolla oli kaksi vaihtoehtoa: joko valittaisiin devising-tekniikka, jonka lähtökohtana on osallistujien osaaminen ja kokemukset, tai valmis käsikirjoitus. Näiden vaihtoehtojen eroja havainnollistettiin harjoituksilla sekä kuvaamalla eri prosessien eroja sanallisesti.

Näytelmäksi valittiin pääohjaaja Tero Sarkkisen käsikirjoittama 7Bros, joka pohjautuu Aleksis Kiven Seitsemään veljekseen. Tässä Lieksan vastaanottokeskuksen väen kanssa työstetyssä käsikirjoituksessa seurataankin seitsemän maahan muuttaneen tarinaa nykypäivän Suomessa. Käsikirjoitus mahdollisti myös osallistujien äidinkielten käyttöä osana esitystä.

Ryhmä valitsi lopulta äänestämällä itselleen nimen TeatteriKoti. Lokakuun edetessä pohdittiin käsikirjoitusta ja sitä, mikä voisi ehkä tuoda negatiivisia asioita esille. Näitä asioita käytiin läpi ja käsikirjoitusta muokattiin palautteen mukaisesti.

Koska monet tulivat harjoituksiin suoraan töistä, alkoivat harjoittelukerrat kahvittelu- ja jutusteluhetkellä. Sitten keskityttiin näytelmän tekoon ja koreografioihin.

 

Esitykset

7Bros-näytelmän viimeiset harjoituskerrat ja esitykset järjestettiin Pakkahuoneella. Aikataulu oli erittäin tiukka, mutta kenraaliharjoituksen jo yleisö sytytti näyttelijät parhaimpaansa. Kaikki neljä virallista esitystä menivät aivan täysille katsomoille ja esityksen näki yhteensä 225 henkilöä.